Niezalogowany
zmień rozmiar:

VII Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5

Adres: Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a
09-410 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Magdalena Lewandowska
Strona WWW: http://zs5.net.pl
E-mail: sekretariat@zs5.net.pl
Telefon: 24 364 78 10

Opis oferty:

Informacje ogólne:


W roku szkolnym 2022/2023 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Macieszy w Zespole Szkół nr 5        w Płocku zostanie przeprowadzony nabór do trzech klas pierwszych.

Dysponujemy: 
Dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i komputerowymi, stałymi łączami internetowymi, nowoczesnymi, pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, siłowniami, salami fitness, kompleksem boisk sportowych, biblioteką, czytelniami, internetowym centrum informacji multimedialnej, salami audiowizualnymi, świetlicą oraz stołówką szkolną. 
Pracujemy w systemie jednozmianowym. 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00 - 15.35. 

Naszym uczniom oferujemy: 
 • doświadczoną i przyjazną kadrę, 
 • staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych, 
 • udział uczniów w olimpiadach i konkursach, 
 • poszerzanie wiedzy o świecie poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych, 
 • aktywny udział w życiu miasta poprzez uczestnictwo w wystawach, wernisażach i współpracę z instytucjami kultury, sztuki i nauki,
 • indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
 • uczestnictwo w zajęciach i wykładach na uczelniach wyższych, 
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych, 
 • doradztwo zawodowe i opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.
VII LO znajduje się wśród najlepszych liceów w województwie mazowieckim w rankingu                                                "PERSPEKTYWY 2022" 

Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć 3 klasy pierwsze:

Masz w sobie dużo empatii i wrażliwości?
Twoją pasją jest pomoc innym?
Lubisz działać, organizować, włączać się w pomoc charytatywną? To klasa wymarzona dla Ciebie!  

I LA – PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej:
 • język polski
 • biologia
 • język angielski
Do wyboru drugi język obcy:  język niemiecki / język francuski.
Projekt praktyk pedagogicznych w ramach innowacji  „Starszy Brat-Starsza Siostra”

Posiadasz umiejętność kreatywnego myślenia?
Twoją pasją są gry komputerowe i wszelkie media społecznościowe? To klasa wymarzona dla Ciebie!  

I LB – GAMINGOWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej:
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski
Do wyboru drugi język obcy:  język niemiecki / język francuski.
Realizacja innowacji pedagogicznej:  „Grafika komputerowa i front-end aplikacji” w cyklu 3-letnim.
Współpraca z czołowymi firmami komputerowymi i zajęcia z testerami gamingowymi.

Twoją pasją są języki obce?
Masz szerokie zainteresowania krajoznawcze i zamiłowanie do poznawania innych krajów oraz ludzi? To klasa wymarzona dla Ciebie! 

I LC – DOOKOŁA EUROPY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej:
 • język angielski
 • geografia
 • historia
Do wyboru drugi język obcy: język niemiecki / język francuski.
Realizacja innowacji pedagogicznej:  „Od Paryża do Sztokholmu” w cyklu 2-letnim.
Innowacyjna metoda nauczania języka niemieckiego „Metoda odwróconej lekcji”.
Przedmioty dodatkowe:
- "Sverige - wszystko o Skandynawii”,
- "Cywilizacja i kultura krajów frankofońskich”.

W naszej szkole masz możliwość zdobywania wiedzy!  Rozwijania swoich pasji!  
Decydowania o swojej przyszłości!

 
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023
Zajęcia dodatkowe:
Uczniowie VII LO uczestniczą bardzo chętnie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i kołach zainteresowań. 
Mają też możliwość udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu dojrzałości oraz zajęciach wyrównawczych. 
Biorą udział w działaniach i akcjach podejmowanych przez Samorząd Uczniowski oraz w akcjach charytatywnych i wolontariacie.
Uczestniczą w akcjach i imprezach mających na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń i miejsc z historii Naszego Miasta. 
Biorą udział rozgrywkach sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim. 
Nasza szkoła jest organizatorem licznych imprez i zawodów sportowych.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I LA

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
I LB

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
I LC

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;