Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kandydaci do szkół ponadpodstawowych do dnia 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00  powinni wprowadzić do systemu dane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: oceny, inne sukcesy oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.


Rekrutacja na rok szkolny 2020/21
do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku


Szanowni Państwo,


w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. jest możliwa zmiana preferencji (kolejność oddziałów
i szkół we wniosku o przyjęcie do szkoły) kandydatów do szkół ponadpodstawowych.


Po analizie złożonych już (do 10 lipca 2020 r.) wniosków, kilka ze szkół biorących udział w tegorocznym naborze elektronicznym, w związku z małą liczbą chętnych do niektórych oddziałów, zmodyfikowało swoje oferty. Zmian obejmujących liczbę dostępnych w rekrutacji miejsc i oddziałów dokonały:*Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie

-dla zawodów: technik elektryk, technik teleinformatyk i technik mechanik;*Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych

-dla zawodów: technik mechanik i technik mechatronik; oraz wszystkich proponowanych zawodów w szkole branżowej;*Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości

-w klasie wielozawodowej dla zawodu stolarz, krawiec oraz złotnik –jubiler;*Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych

-dla zawodów: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik robót wykończeniowych
w budownictwie, monter izolacji przemysłowych, betoniarz – zbrojarz oraz murarz – tynkarz;Wszyscy kandydaci, którzy powyższe szkoły i oddziały wybrali na I miejscu na swojej liście preferencji lub są jeszcze zainteresowani nauką w nich, proszeni są o szczegółowe zapoznanie się ze zmodyfikowanymi ofertami i we wskazanym terminie ewentualne dokonanie zmian. W tym celu należy udać się do szkoły tzw. pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, przygotować nowy z nową listą preferencji,podpisać i złożyć w wybranej szkole.

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.158.311.2219 Harmonogram ID: 837;