Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutację uzupełniającą będą prowadzić szkoły, które  po 27 lipca 2023 r.  
w klasach I  będą  dysponowały wolnymi  miejscami. Rekrutacja na tym etapie będzie się odbywała poza elektronicznym systemem NABO. 

Kandydat będzie składał wniosek wraz z dokumentami (m.in.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty)  w każdej wybranej przez siebie szkole.

1. Składanie wniosków w szkołach

          31 lipca - 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00


2. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego oraz do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

          3 - 4  sierpnia 2023 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół


3. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie, skierowań na wymagane badania lekarskie, w przypadku wyboru przez kandydata technikum lub branżowej szkoły I stopnia

          31 lipca - 9 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00


4.Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

          9 sierpnia 2023 r.


5.Składanie przez kandydatów, w szkołach do których zostali zakwalifikowani, oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

          9 - 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00


6. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych

          11 sierpnia 2023 r. do godz.14.00

 


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 169; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1311;