Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023,
do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku
(liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia),
wspierana przez system elektroniczny Szanowni Państwo,

w dniach 24 czerwca – 13 lipca 2022 r. możliwa jest zmiana preferencji (kolejność oddziałów i szkół  we wniosku o przyjęcie do szkoły)  kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Po analizie złożonych wniosków, kilka ze szkół biorących udział w tegorocznym naborze elektronicznym, w związku z małą liczbą chętnych do niektórych oddziałów,zmodyfikowało swoje oferty.

1. Zrezygnowały z kształcenia w niektórych zawodach (w zmodyfikowanych ofertach wykazana zerowa liczb miejsc):


* Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku:
technik hotelarstwa,  technik transportu kolejowego, technik logistyk, technik programista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;


*  Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku:
sprzedawca;


* Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych:

technik robotyk;


* Technikum nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości:

 technik przemysłu mody;


* Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych:

 technik chłodnictwa i klimatyzacji; technik dekarstwa;


* Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych:

dekarz, monter sieci instalacji sanitarnych;* Technikum TEB Edukacja:

technik reklamy, technik informatyk, technik optyk.2. Zmniejszyły lub zwiększyły liczbę dostępnych w rekrutacji miejsc dla niektórych zawodów:


* Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno –Kupieckich:

technik organizacji turystyki, technik eksploatacji portów i terminali; technik rachunkowości, technik logistyk;


* Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych:

technik mechanik; technik mechatronik; technik fotografii i multimediów; technik grafiki i poligrafii cyfrowej;


* Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych:

mechanik pojazdów samochodowych; operator obrabiarek skrawających; ślusarz;


* Technikum nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości:

technik usług fryzjerskich;


* Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości:

cukiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca;


* Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych:

technik ochrony środowiska, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;


* Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych:

monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;


* Technikum w Zespole Szkół im. L. Bergerowej:

technik weterynarii.


3. LO Małachowskiego zmodyfikowało ofertę, dla klasy 1E, w zakresie proponowanych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.Wszyscy kandydaci, którzy powyższe szkoły i oddziały wybrali na I miejscu na swojej liście preferencji lub są zainteresowani nauką w nich, proszeni są o szczegółowe zapoznanie się ze zmodyfikowanymi ofertami i we wskazanym terminie ewentualne dokonanie zmian.

W tym celu należy udać się do szkoły tzw. pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, przygotować nowy z nową listą preferencji, podpisać i złożyć w nowo wybieranej  szkole.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.129.322.1108 Harmonogram ID: 1207;