Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego z 21 na 19 czerwca 2019 r. Mazowiecki Kurator Oświaty zarządzeniem nr 44 dokonał zmiany w harmonogramie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/20.

Na tej podstawie absolwenci klas VIII szkół podstawowych i III klas dotychczasowych gimnazjów już 19 czerwca 2019 r. od godz. 14.00 mogą uzupełniać złożone wnioski o przyjęcie do szkół, poprzez dostarczanie do wybranych placówek poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Tak więc w systemie NABO obsługującym rekrutację do szkół w Płocku, w harmonogramie rekrutacji zasadniczej zmianie ulegają:

Wprowadzenie  do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/
    19 czerwca 2019 r. (od godz. 14.00) – 28 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00)

Dostarczanie przez kandydatów, do szkół pierwszego wyboru, kopii dokumentów
    19 czerwca 2019 r. (od godz. 14.00) – 28 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00) Ponadto zarządzeniem nr 46 Mazowiecki Kurator Oświaty przedłużył inny termin rekrutacji - do 24 czerwca 2019 do godz. 16 kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (zmiana listy preferencji kandydata).Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.142.304.1695 Harmonogram ID: 703;