Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22
do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku 


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 154; Wersja: 21.144.316.1071 Harmonogram ID: 1119;