Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023,
do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku
(liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia),
wspierana przez system elektroniczny 

od 16 maja 2022 r.
(zgodnie z terminami ustalonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty)

Kandydaci - uczniowie klas VIII szkół podstawowych - posługują się indywidualnymi kontami naborowymi, poprzez stronę rekrutacyjną dostępną pod adresami:

https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

16 maja 2022 r. od godz. 9.00, niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają, samodzielnie rejestrują się przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek". Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 31 płockich szkół:
  • 10 techników
  • 8 branżowych szkół I stopnia
  • 12 liceów ogólnokształcących
  • 1 liceum plastyczne 

Ich aktualne oferty są dostępne w zakładce „Oferty placówek”. Zapraszamy do ich poznania.

 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;