Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji

 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;