Niezalogowany
zmień rozmiar:

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

Adres: Ignacego Łukasiewicza 11
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Agnieszka Wierzchowska
Strona WWW: http://3lo.pl/
E-mail: 3lo-plock@wp.pl
Telefon: 24 364 06 40

Opis oferty:

Informacje ogólne:

3 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ TRZECIE
 
WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

Dbamy o jakość nauczania, o czym świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych naszych uczniów, wśród których znalazł się jeden z 96 najlepszych polskich maturzystów, finalista VII edycji Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100 procent". Uczniowie Trzeciego zdobywają wiedzę przekazywaną przez doświadczonych nauczycieli, przy wykorzystaniu najnowszych i różnorodnych metod dydaktycznych, czego dowodem są ich liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
W odpowiedzi na oczekiwania uczniów i ich rodziców stworzyliśmy bogatą, różnorodną ofertę edukacyjną. To kandydaci decydują, czy pragną poszerzyć wiedzę przyrodniczą, humanistyczną, matematyczno-informatyczną czy lingwistyczną.

BAZA

Dokładamy starań, aby nasi uczniowie mieli szansę zdobywać wiedzę i umiejętności w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach. Jesteśmy beneficjentami wielu projektów, dzięki którym mamy nowoczesne pracownie: chemiczną, fizyczną i językową. Odpoczynek w komfortowych warunkach zapewniają kąciki relaksacyjne. Dysponujemy również nowoczesną stołówką.

PRZYJAZNA ATMOSFERA

W III LO stawiamy na relacje. Wyjątkowa atmosfera oparta jest na tolerancji, zrozumieniu i wzajemnym szacunku. To szkoła ustawicznego dialogu pomiędzy uczniami, rodzicami i kadrą pedagogiczną. Promujemy wartości. Współpracujemy ze sobą, aby osiągać zamierzone cele zarówno w obszarze nauczania jak i wychowania.

Nasi uczniowie mogą liczyć na profesjonalną opiekę szkolnych specjalistów.

W naszej szkole, w trosce o całościowy rozwój ucznia i jego kompetencji, praktykujemy elementy oceniania kształtującego.
Oferta:
ODDZIAŁ A/B
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski

Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język rosyjski

W oddziale tym wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na poziomowym nauczaniu matematyki, która będzie miała na celu wyzwolenie twórczej aktywności uczniów oraz umożliwienie im indywidualnego rozwoju kompetencji matematycznych. Istotą innowacji będzie podział uczniów uczęszczających do oddziałów A i B na dwa poziomy: I oraz II. O zakwalifikowaniu ucznia do danego poziomu decydować będzie wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Do poziomu I trafią uczniowie o szczególnych predyspozycjach w kierunku matematyki, do poziomu II - uczniowie wykazujący kompetencje matematyczne. W obu poziomach obowiązywać będzie ta sama podstawa programowa. Wszyscy uczniowie oceniani będą według tych samych zasad, zawartych w Statucie Szkoły. Pomiędzy poziomami zostanie zachowana drożność.

ODDZIAŁ C
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język rosyjski

Przedmiot uzupełniający: Podstawy prawa

ODDZIAŁ D - DWUJĘZYCZNY
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język włoski

W tym oddziale matematyka i geografia nauczane są dwujęzycznie.

UWAGA! termin złożenia wniosku od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022 r.
Dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego dodatkowym kryterium jest sprawdzian kompetencji językowych - 10 czerwca 2022 r. godz. 15.00

ODDZIAŁ E
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański

W tym oddziale planowana jest realizacja Programu Szkół Promocji Zdrowia we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku.

ODDZIAŁ F
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański

ODDZIAŁ G
Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski

Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język włoski

UWAGA!

Chętni uczniowie wszystkich oddziałów będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do uzyskania certyfikatów językowych B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE).

Zajęcia dodatkowe:
Rozwijamy pasje i zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy, aktywności fizycznej czy twórczości artystycznej, poprzez chociażby:

•    seminaria talentów i zajęcia rozwijające uzdolnienia,
•    możliwość uzyskiwania certyfikatów językowych,
•    zajęcia sportowe,
•    wprowadzenie do psychologii,
•    lingwistykę matematyczną,
•    Centrum Mistrzostwa Informatycznego,
•    zajęcia muzyczne.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A / B ( MATEMATYKA, INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język rosyjski

W oddziale tym wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na poziomowym nauczaniu matematyki, która będzie miała na celu wyzwolenie twórczej aktywności uczniów oraz umożliwienie im indywidualnego rozwoju kompetencji matematycznych.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
60 0
I C (JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język rosyjski
Przedmioty uzupełniające: podstawy prawa.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
I D DWUJĘZYCZNY (MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI). Drugi język obcy nowożytny(do wyboru): język niemiecki,język włoski.
UWAGA: termin złożenia wniosku od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022r.
Dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego dodatkowym kryterium jest sprawdzian kompetencji językowych- 10 czerwca 2022r. godz. 15.00

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
I E (BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański

W tym oddziale realizowany jest program Szkół Promocji Zdrowia.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
I F (BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
I G (JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA, JĘZYK ANGIELSKI) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki,język włoski,
Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;