Niezalogowany
zmień rozmiar:

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej

Adres: Ignacego Łukasiewicza 11
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Agnieszka Wierzchowska
Strona WWW: http://3lo.pl/
E-mail: 3lo-plock@wp.pl
Telefon: 24 364 06 40

Opis oferty:

Informacje ogólne:


3 POWODY,

DLA KTÓRYCH WARTO

WYBRAĆ TRZECIE

 

 • WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

Dbamy o wysoką jakość nauczania. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku uzyskują wysokie wyniki matur. Mają możliwość zdobywać wiedzę przy wykorzystaniu najnowszych i różnorodnych metod dydaktycznych. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy są studentami ns prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

 

 • ATRAKCYJNA OFERTA EDUKACYJNA
W odpowiedzi na oczekiwania uczniów i ich rodziców stworzyliśmy bogatą, różnorodną ofertę edukacyjną. To kandydaci decydują, czy pragną poszerzyć wiedzę przyrodniczą, humanistyczną, matematyczno-fizyczno-informatyczną, lingwistyczną.

 

 • PRZYJAZNA ATMOSFERA
W III LO panuje wyjątkowa atmosfera oparta na tolerancji, zrozumieniu i szacunku. To szkoła ustawicznego dialogu pomiędzy uczniami, rodzicami i kadra pedagogiczną. Społeczność szkolna potrafi współpracować, by osiągnąć zamierzone cele zarówno w zakresie edukacji, jak i rekreacji. Budujemy dobre relacje podczas licznych imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych.

Rozwijamy pasje i zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy, aktywności fizycznej czy twórczości artystycznej, poprzez chociażby:
 • możliwość uzyskiwania certyfikatów językowych,
 • koła przedmiotowe, 
 • zajęcia z robotyki,
 • dwujęzyczne koło teatralne,
 • tutoring,
 • wolontariat,
 • Globtroters,
 • Klub Europejski,
 • Chór,
 • Klub Kibica SPR Wisła Płock,
 • drużynę harcerską, 
 • koło szachowe,
 • SKS.

·           
Oferta:

ODDZIAŁ 1A: PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: MATEMATYKA, INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI


DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU): JĘZYK NIEMIECKI LUB JĘZYK WŁOSKI

W oddziale tym wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na poziomowym nauczaniu matematyki, która będzie miała na celu wyzwolenie twórczej aktywności uczniów oraz umożliwienie im indywidualnego rozwoju kompetencji matematycznych.

ODDZIAŁ 1B: PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, BIOLOGIA

DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU): JĘZYK NIEMIECKI LUB JĘZYK WŁOSKI


ODDZIAŁ 1C:
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA

DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU): JĘZYK NIEMIECKI LUB JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: PODSTAWY PRAWA


ODDZIAŁ 1D
: PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU): JĘZYK NIEMIECKI LUB JĘZYK ROSYJSKI


ODDZIAŁ 1E: PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: BIOLOGIA, CHEMIA

DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU): JĘZYK NIEMIECKI  LUB JĘZYK WŁOSKI

W TYM ODDZIALE PLANOWANA JEST REALIZACJA PROGRAMU SZKÓŁ PROMOCJI ZDROWIA WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM W PŁOCKU.

ODDZIAŁ 1F: PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU): JĘZYK NIEMIECKI LUB JĘZYK WŁOSKI

ODDZIAŁ 1G: PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI

DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU): JĘZYK NIEMIECKI  LUB JĘZYK ROSYJSKI

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: GRAFIKA 3D


Również w tym oddziale wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na poziomowym nauczaniu matematyki, która będzie miała na celu wyzwolenie twórczej aktywności uczniów oraz umożliwienie im indywidualnego rozwoju kompetencji matematycznych.

Istotą innowacji będzie podział uczniów uczęszczających do oddziałów A i G na dwa poziomy: I oraz II. O zakwalifikowaniu ucznia do danego poziomu decydować będzie wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Do poziomu I trafią uczniowie o szczególnych predyspozycjach w kierunku matematyki, do poziomu II - uczniowie wykazujący kompetencje matematyczne. W obu poziomach obowiązywać będzie ta sama podstawa programowa. Wszyscy uczniowie oceniani będą według tych samych zasad, zawartych w Statucie Szkoły. Pomiędzy poziomami zostanie zachowana drożność.

UWAGA!

Chętni uczniowie wszystkich oddziałów będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do uzyskania certyfikatów językowych FCE i CAE.

Zajęcia dodatkowe:
- Drużyna harcerska
https://prezi.com/32ipsxj2vx8v/filantroperzy/?utm_campaign=share

- SKS
https://prezi.com/pig91zwla7mg/wf-w-3-lo/?utm_campaign=shareutm_medium%3Dcopy

- Klub Kibica
https://prezi.com/m9zhzzvjna8i/klub-kibica-quotwisy-pockquot/?utm_campaign=shareutm_medium=copy

- Wolontariat
https://prezi.com/r8jhjc_zowej/wolontariat-w-zespole-szko-nr-3-w-pocku/

- Globtroters
https://prezi.com/zfmnaedvqxha/globtroters/

- Biblioteka
https://prezi.com/hjlgpapkagjh/czytaj-ksiazki-bedziesz-wielki/

- Szachy
https://prezi.com/yjf9ncfcihh3/szachowe-mistrzostwa-w-iii-lo/
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A ( MATEMATYKA, INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki lub język włoski.

W oddziale tym wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na poziomowym nauczaniu matematyki, która będzie miała na celu wyzwolenie twórczej aktywności uczniów oraz umożliwienie im indywidualnego rozwoju kompetencji matematycznych.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 ---
I B (MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, BIOLOGIA) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki lub język włoski.Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 ---
I C (JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki lub język francuski.
Przedmioty uzupełniające: podstawy prawa.

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 ---
I D ( MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki lub język rosyjski.


Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 ---
I E (BIOLOGIA, CHEMIA) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki lub język włoski.

W tym oddziale realizowany jest program Szkół Promocji Zdrowia.

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
30 ---
I F (BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki lub język włoski.


Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
30 ---
I G (MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI) Drugi język obcy nowożytny (do wyboru): język niemiecki lub język rosyjski.
Przedmioty uzupełniające: grafika 3D.

Również w tym oddziale wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na poziomowym nauczaniu matematyki, która będzie miała na celu wyzwolenie twórczej aktywności uczniów oraz umożliwienie im indywidualnego rozwoju kompetencji matematycznych.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;