Niezalogowany
zmień rozmiar:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku w ZS nr 1

Adres: Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Marzenna Machała-Pniewska
Strona WWW: http://krzywousty.pl
E-mail: zs01@zjoplock.pl
Telefon: 24 367 66 40

Opis oferty:

Informacje ogólne:


IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Jest szkołą z tradycjami, rozwijającą się nieustannie. Prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną.

Nasze mocne strony to:

profesjonalni i bardzo życzliwi nauczyciele, którzy pomogą Ci uczyć się, rozwijać zainteresowania i przygotować do dorosłego życia!


umiejętność dostrzegania i doceniania Twojej  indywidualności!

W IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku nie będziesz tylko numerem w dzienniku – my dostrzeżemy Twoje talenty i możliwości!


Oprócz gruntownej wiedzy oferujemy:

 • niepowtarzalną i przyjazną dla uczniów atmosferę, którą tworzą nauczyciele i uczniowie. Wspólnie realizujemy liczne przedsięwzięcia i projekty, także współfinansowane z UE, wykraczające poza ramy nauki, np.: „Start przez staż”, „Bezpieczna+", „Deutsch hat klasse", „Mistrzowie Kodowania”;
 • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki,  np. pisarzami i dziennikarzami oraz z dziedziny prawa, np.: sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, kuratorami;
 • udział w rozprawach sądowych w roli publiczności oraz w symulacjach rozpraw sądowych;
 • wyjścia do teatru, kina, wyjazdy na ważne imprezy kulturalne;
 • wycieczki kulturoznawcze, polonistyczne, historyczne;
 • spotkania z politykami, samorządowcami, posłami;
 • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, regionu;
 • zajęcia lekcyjne rozpoczynające się od godz. 8.00.


Nie zapominamy o tych, którzy z różnych powodów mają problemy z opanowaniem niezbędnych umiejętności. Prowadzimy zajęcia wyrównujące braki oraz dodatkowe,  przygotowujące do egzaminu maturalnego.


Współpracujemy z uczelniami: Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku i Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa. Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych tych instytucji zarówno na terenie szkoły, jak i podczas wycieczek dydaktycznych.


Prowadzimy  szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej otrzymaliśmy certyfikaty, m.in.: „Szkoła z klasą”, „Otwarta szkoła”, „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”.


Dbamy o dobre warunki nauki – wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (np. tablice interaktywne, projektory, wizualizery), posiadamy profesjonalną salę językową (sfinansowaną przez Fundację Orlen w ramach projektu Pracownie językowe w płockich szkołach"), korzystamy z dziennika elektronicznego, który zapewnia bieżący dostęp do informacji.

Posiadamy nowoczesną halę sportową, 2 sale gimnastyczne (w tym salę do fitness) i profesjonalną siłownię z ergometrami wiosłowymi oraz kompleks boisk sportowych, w tym "Orlik".

Mamy profesjonalną strzelnicę sportową (jako jedyna placówka oświatowa w mieście), w której będziecie mogli nauczyć się strzelania z pneumatycznej broni sportowej.

Dysponujemy stołówką szkolną oferującą zdrowe i smaczne posiłki.

Mamy dobrą lokalizację – przystanek niedaleko  szkoły, dogodny dojazd z różnych stron miasta.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych uzupełniających wiedzę uczniów oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Dzięki doskonałej bazie sportowej i wykwalifikowanej kadrze trenerskiej nasi licealiści odnoszą spektakularne sukcesy sportowe w lekkoatletyce. Są zawodnikami Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Współpracujemy z płockimi klubami sportowymi: MUKS, MON POL, SKF Wisła.

W naszej szkole istnieje możliwość utworzenia klas integracyjnych. Klasa integracyjna liczy nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.


Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku!

Atmosfera panująca w naszej szkole oraz przygotowana oferta edukacyjna dadzą Wam możliwość rozwoju zainteresowań, udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach, projektach i eksperymentach, przygotują do egzaminu maturalnego. Przykładamy wiele wagi do nabywania przez młodzież umiejętności, które pozwolą jej na kontynuację nauki w szkole wyższej oraz realizację marzeń o zawodzie zgodnym z własnymi zainteresowaniami i pasjami.

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy do wyboru 3 klasy. Przy każdej z nich znajdziecie szczegółowy opis, który, mamy nadzieję, pozwoli Wam dokonać trafnego wyboru.Oferta:

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Klasa I A z dietetyką

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • biologia
 • język angielski
Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język francuski.

Przedmiot uzupełniający: żywienie człowieka.

Klasa objęta patronem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
W ramach patronatu uczniowie:
 •     uczestniczą w wybranych wykładach i ćwiczeniach na uczelni;
 •     uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez WSIIZ ( konferencje, seminaria, pokazy, warsztaty),
 •     biorą udział w realizacji projektów związanych z dietetyką, żywieniem człowieka, chemią żywności;
 •     biorą udział w konkursach i turniejach wiedzy o dietetyce i żywieniu człowieka.

Klasa stwarza możliwość studiowania zarówno na kierunkach przyrodniczych, np. dietetyka, pielęgniarstwo, analityka medyczna, położnictwo, biotechnologia,biologia, kosmetologia, jak i humanistycznych, np. dziennikarstwo, prawo,psychologia, logopedia, pedagogika.


Klasa I B

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • język angielski

Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język francuski.

Innowacja pedagogiczna "Wiedza o prawie".

Klasa dla młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych. Zwiększona ilość godzin z przedmiotów : język polski, wos, język angielski umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, a jednocześnie stwarza możliwość studiowania na takich kierunkach jak: prawo, politologia, filologia polska, filologie obce i lingwistyka stosowana, dziennikarstwo, socjologia, administracja, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, public relations i doradztwo medialne, filozofia, kryminologia i kryminalistyka, pedagogika i psychologia.

Jeśli interesuje Cię prawo, proponujemy udział w zajęciach innowacyjnych - "Wiedza o prawie". W ramach zajęć będziesz uczestniczył w rozprawach w Sądzie Cywilnym i Sądzie Karnym, spotkasz się z osobami wykonującymi zawody prawnicze: sędzią, prokuratorem, radcą prawnym, kuratorem zawodowym, a także Rzecznikiem Praw Konsumenta. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane są na praktycznym stosowaniu prawa.


Klasa I C

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • wiedza o społeczeństwie
 • język angielski
 • biologia

Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język francuski.

W tej klasie proponujemy Ci naukę biologii, języka angielskiego oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym. Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe.  Masz szanse studiowania zarówno na kierunkach przyrodniczych, takich jak: farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne,biotechnologia, biologia, kosmetologia, dietetyka, chemia, bezpieczeństwo narodowe, jak i humanistycznych: psychologia, pedagogika, filologia angielska, prawo, dziennikarstwo, media i innych.

Dzięki temu, że nasza szkoła posiada pracownię multimedialną do nauczania języków obcych, uczniowie będą nabywali umiejętności językowe głównie z wykorzystaniem technologii  informacyjno-komunikacyjnych. Będą rozwijać zarówno swoje zdolności językowe, jak i zainteresowania dzięki atrakcyjnym metodom i technikom pracy oraz narzędziom multimedialnym.

Dzięki patronowi Szkoły Wyższej Inżynierii i Zdrowia również uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach i konkursach organizowanych przez te uczelnię.


IV LO w Płocku to szkoła z bogatą historią i wyjątkową atmosferą.
Jednocześnie stawiamy na nowoczesność - właśnie tak podchodzimy do nauczania.
Pozwolimy Ci rozwinąć skrzydła i pokażemy, jak latać.


Zajęcia dodatkowe:
Zajęcia pozalekcyjne proponowane w naszej szkole.

Oferujemy naszym uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:

- zajęcia chóru i zespołu muzycznego,

- zajęcia kreatywne matematyczno-logiczne,

- koło dziennikarskie - redakcja gazetki szkolnej,

- koło prawo na co dzień,

- zajęcia sks,

- koło strzeleckie.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A z dietetyką, rozszerzenia z języka polskiego, biologii, języka angielskiego

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Przyroda
3 ---
I B rozszerzenie z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, język angielski

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
2 ---
I C rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego i biologii

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Historia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski
1 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1204;