Niezalogowany
zmień rozmiar:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w ZS nr 1

Adres: Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Marzenna Machała-Pniewska
Strona WWW: http://krzywousty.pl
E-mail: zs01@zjoplock.pl
Telefon: 24 367 66 40

Opis oferty:

Informacje ogólne:
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Jest szkołą z tradycjami, nieustannie się rozwijającą. Prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną.

Naszą najmocniejszą stroną są :

Profesjonalni i bardzo życzliwi nauczyciele, którzy pomogą Ci się uczyć.

Szacunek dla Twojej indywidualności.

Dostrzeżenie Twoich talentów i możliwości- dla nas  nie będziesz  tylko numerem w dzienniku.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego  oprócz gruntownej wiedzy oferuje:

 •    niepowtarzalną i przyjazną atmosferę, którą tworzą nauczyciele i uczniowiewspólnie realizujemy liczne przedsięwzięcia i projekty, także współfinansowane przez UE, wykraczające poza ramy codziennej nauki :„Start przez staż”, „Bezpieczna+", „Deutschhatklasse", „Mistrzowie Kodowania”,
 • zajęcia od 8.00 do 14.30,
 • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki, np. pisarzami, dziennikarzami oraz z dziedziny prawa: sędziami,prokuratorami, radcami prawnymi, kuratorami,
 • udział w rozprawach sądowych w roli publiczności,
 • wyjścia do teatru, kina, wyjazdy na ważne imprezy kulturalne,
 • wycieczki kulturoznawcze, polonistyczne, historyczne,
 • uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych,
 • spotkania z politykami, samorządowcami, posłami,
 • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, regionu,
 • zajęcia wyrównujące braki oraz dodatkowe przygotowujące do matury-nie zapominamy o tych, którzy z różnych powodów mają problemy z opanowaniem niezbędnych umiejętności,współpracę z wyższymi uczelniami: Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu oraz Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku; uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych tych uczelni zarówno na terenie szkoły, jak i podczas wycieczek na uczelnie,
 •  szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną; dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej otrzymaliśmy certyfikaty: m.in. „Szkoła z klasą”, „Otwarta szkoła”, „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”,
 •  dbałość o dobre warunki nauki– wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, dziennik elektroniczny zapewnia bieżący dostęp do informacji, w 2016 r przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szkoły,
 •  nowoczesną szkolną halę sportową, 2 sale gimnastyczne (w tym salę do fitness) i profesjonalną siłownią z ergometrami wiosłowymi oraz kompleks boisk sportowych, w tym "Orlik", dzięki czemu nasi licealiści odnoszą spektakularne sukcesy sportowe w lekkoatletyce, są zawodnikami Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; współpracujemy z płockimi klubami sportowymi: MUKS, Mon-Pol, SKF Wisła,
 •  możliwość korzystania ze stołówki szkolnej oferującej zdrowe i smaczne posiłki,
 • dobrą lokalizację – przystanek niedaleko  jej budynku, dobry dojazd z różnych stron miasta,
 • profesjonalną strzelnicę sportową (jako jedyna placówka oświatowa w mieście),
 •  możliwość utworzenia klasy integracyjnej-  klasa integracyjna liczy nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Oferta:

Drodzy Uczniowie,
zapraszamy do nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku. Atmosfera panująca w naszej szkole oraz przygotowania oferta edukacyjna dadzą Wam możliwości rozwoju zainteresowań, udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach, projektach i eksperymentach, przygotowują do egzaminu maturalnego. Przykładamy wiele wagi do nabywania przez młodzież umiejętności, które pozwalają jej na kontynuację nauki w szkole wyższej oraz realizację marzeń o zawodzie zgodnym z własnymi zainteresowaniami i pasjami.
W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy do wyboru 3 klasy. Przy każdej z nich znajdziecie szczegółowy opis, który, mam nadzieję, pozwoli dokonać Wam trafnego wyboru. POWODZENIA!

Propozycje klas IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Krzywoustego w Płocku dla absolwentów szkoły podstawowej.
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Klasa I A z dietetyką
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.
Innowacja pedagogiczna: "Żywienie człowieka"
Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język francuski.
Klasa objęta patronem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

W ramach patronatu uczniowie:
 • uczestniczą w wybranych wykładach i ćwiczeniach na uczelni,
 • uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez WSiZ ( konferencje, seminaria, pokazy, warsztaty),
 • biorą udział w realizacji projektów związanych z dietetyką, żywieniem człowieka, chemią żywności,
 • biorą udział w konkursach i turnieju wiedzy o dietetyce, żywieniu człowieka.
Klasa stwarza możliwość studiowania zarówno na kierunkach przyrodniczych: dietetyka, pielęgniarstwo, analityka medyczna, położnictwo, biotechnologia, biologia, kosmetologia, jak i humanistycznych takich, jak: dziennikarstwo, prawo, psychologia, logopedia, pedagogika.

Klasa I B humanistyczno- prawna
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Przedmiot dodatkowy: wiedza o prawie
Drugi Język do wyboru: język niemiecki lub język francuski
     Wprowadzenie innowacji ma na celu stworzenie uczniom deklarującym chęć kształcenia się w przyszłości w zawodach związanych z szeroko rozumianą edukacją prawną, możliwości bliższego poznania specyfikacji pracy w wybranym zawodzie. W ramach innowacji uczniowie uczestniczą w rozprawach w Sądzie Cywilnym i Sądzie Karnym, spotykają się z osobami wykonującymi zawody prawnicze: sędzią, prokuratorem, radcą prawnym, kuratorem zawodowym, a także Rzecznikiem Praw Konsumenta.
    Klasa stwarza możliwość studiowania m.in na kierunkach: prawo, politologia, filologia polska, filologie obce i lingwistyka stosowana, dziennikarstwo, socjologia, administracja, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, public relations i doradztwo medialne, filozofia, kryminologia i kryminalistyka, pedagogika i psychologia.

Klasa I C biologiczno-chemiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Przedmioty dodatkowe: ratownictwo przedmedyczne, strzelectwo sportowe
Drugi język do wyboru: język niemiecki lub język francuski
Szkoła dysponuje profesjonalną strzelnica sportową.
Uczniowie mają możliwość ukończenia szkolenia i otrzymania Certyfikatu Pomocy Przedmedycznej organizowanego przez WOPR.
       Klasa stwarza możliwości studiowania m.in na kierunkach: farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biologia, kosmetologia, dietetyka, chemia, bezpieczeństwo narodowe.
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po szkole: youtu.be/29JGRU3N0Ck
IV LO w Płocku jest szkołą z bogatą historią i wyjątkową atmosferą.
Jednocześnie stawiamy na nowoczesność - właśnie tak podchodzimy do nauczania.
Pozwolimy Ci rozwinąć skrzydła i pokażemy, jak latać.

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia pozalekcyjne proponowane w naszej szkole:

Oferujemy naszym Uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:
- zajęcia dla młodzieży uzdolnionej - koła naukowe,
- zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - naukowe SOS,
- zajęcia chóru i zespołu muzycznego,
- zajęcia sportowe
- klub turystyczny „Watra”

 - koło strzeleckie – strzelanie ze sportowej broni pneumatycznej,

- zajęcia kreatywności

- redakcja gazetki szkolnej

 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A może być klasą integracyjną, rozszerzenie z języka polskiego, biologii, języka angielskiego

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Historia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski
1 ---
I B rozszerzenie z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
4 ---
I C rozszerzenia z biologii, chemii, języka angielskiego

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Wiedza o społeczeństwie
29 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;