Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Adres: Stanisława Małachowskiego 1
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Katarzyna Góralska
Strona WWW: http://malachowianka.edu.pl
E-mail: sekretariat@malachowianka.edu.pl
Telefon: 24 366 36 00

Opis oferty:

Informacje ogólne:

                                                                                                                                                                                                                    
Nasza szkolna dewiza brzmi: discere necesse est (uczyć się jest koniecznością).
Być Małachowiakiem to zaszczyt i dobra perspektywa na przyszłość.
                                                                                                                                                                                                                    

Dlaczego warto uczyć się w Małachowiance – najstarszej szkole w Polsce?

• Łączymy chlubną tradycję z nowoczesną edukacją – w murach tej szkoły uczyło się wielu wybitnych Polaków. Dzisiaj uczymy na najwyższym poziomie w regionie, o czym świadczą wyniki maturalne oraz miejsca w rankingach szkół. Według rankingu tygodnika „Perspektywy”  z 2022 roku Małachowianka to najlepsze liceum w Płocku, zaliczające się do najlepszych tzw. „Złotych szkół” (pozycja: 98 w Polsce, 31 na Mazowszu).

• Uczniowie naszego liceum uzyskują najwyższe wyniki matur na terenie Delegatury Płockiej KO w Warszawie. Otrzymują najwyższe noty ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych przy największej liczbie zdających. Absolwenci Małachowianki zostają studentami na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą (np. Oxford, Cambridge, Coventry). Trzykrotnie byli w gronie 25 najlepszych maturzystów w Polsce.

• Działa prężnie Samorząd Uczniowski, Klub Wolontariatu i Grupa Teatralno - Muzyczna SFERA, chór Minstrel, koło szachowe, koło astronomiczne i strzeleckie.

• Posiadamy srebrną tarczę „Szkoły aktywnej turystycznie”, przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Jesteśmy też wśród 20 szkół w kraju w rankingu szkół kompetencji przyszłości wg organizatorów Olimpiady „Zwolnieni z teorii”. W roku 2019 zdobyliśmy tytuł „Edukreator na Mazowszu” w kategorii szkół ponadpodstawowych, nadany przez Samorząd Województwa.

Małachowiacy to laureaci i finaliści wielu ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Uzyskane w ostatnich siedmiu latach sukcesy to 33 olimpijczyków w tym: finalista Olimpiady Biologicznej, finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej, 2 finalistów Olimpiady Wiedzy o Mózgu, 2 laureatów i 2 finalistów Olimpiady Historycznej, Laureat Olimpiady Fizycznej, finalista Olimpiady Matematycznej, laureat Olimpiady Ekonomicznej, laureat Olimpiady Języka Angielskiego, 2 finalistów Olimpiady Języka Niemieckiego, laureat i 3 finalistów Olimpiady Języka Łacińskiego, finalista konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, finalista Olimpiady Filozoficznej, finalista Olimpiady Teologicznej oraz finalista Olimpiady Znajomości Afryki.

• Oferujemy międzynarodowe wymiany młodzieży: Niemcy (Darmstadt), Hiszpania (Madryt), Francja (Auxerre).

• Zapewniamy dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu (np. dron, klocki do robotyki, sprzęt do nauczania biologii metodą eksperymentu, nowoczesny sprzęt w pracowniach komputerowych, etc.) Środki na ich zakup uzyskaliśmy dzięki realizacji projektu unijnego „Licealny Akcelerator Edukacji”. W ramach projektu rozwijaliśmy kompetencje kluczowe i min. 2 powiązane z nimi umiejętności uniwersalne. Posiadamy obserwatorium astronomiczne, ogródek meteorologiczny, piękną aulę.

• Nasi nauczyciele posiadają najlepsze kwalifikacje. Aż 6 z nich może pochwalić się naukowym tytułem doktora. Posiadają bogate doświadczenie w pracy z uczniami na każdym poziomie. Stosują indywidualne podejście do uczniów. Większość nauczycieli przedmiotów maturalnych to czynni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

• Zapewniamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym koło strzeleckie, astronomiczne, teatralne, szachowe, żeglarskie, koła sportowe, naukowe. Nauczamy języków obcych na wysokim poziomie (w ostatnich trzech latach mamy olimpijczyków z j. niemieckiego i angielskiego), w tym nauczamy włoskiego, hiszpańskiego i klasycznej łaciny (co roku olimpijczycy).

• Uczniowie Małachowianki są aktywni, angażują się w szereg projektów i przedsięwzięć, rozwijających kompetencje miękkie i kluczowe. Tworzą w Szkole fantastyczną, niepowtarzalną atmosferę. Potrafią pogodzić pracę z zabawą i działalnością społeczną. Świetnie ze sobą współpracują. Pamiętają o Szkole i o sobie nawzajem przez całe życie, o czym świadczy aktywność absolwentów i ich zaangażowanie w bieżące życie szkoły.

• Zapewniamy komfort pracy w nowoczesnym budynku oraz odnowionych, historycznych częściach dawnej Kolegiaty św. Michała Archanioła i Kolegium Jezuickiego. Pięknie odnowiona aula szkoły z freskami W. Drapiewskiego urzeka swym wyglądem. W XV – wiecznej wieży urządzone jest obserwatorium astronomiczne. Posiadamy również teleskop do obserwacji słońca.

• Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi oraz laboratoriami chemicznymi i fizycznymi, doposażonymi dzięki realizacji projektu edukacyjnego doposażenia przez PKN Orlen szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne. W Szkole znajdują się także świetnie wyposażone pracownie informatyczne z klimatyzacją oraz nowoczesna biblioteka i czytelnia multimedialna ze stanowiskami komputerowymi do dyspozycji uczniów, odnowiona w 2018 r. Są 3 sale gimnastyczne i siłownia. Dysponujemy barkiem, który oferuje pyszne i zdrowe potrawy i przekąski. Mamy obserwatorium astronomiczne oraz muzeum na szlaku ceglanego gotyku.

• Szkoła podpisała umowy o współpracy między innymi z Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Łódzkim, Centrum Kosmicznym PAN, Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku.
Oferta:
________________________________________________________________________________________
Na rok szkolny 2022/2023 planowany jest nabór do siedmiu klas pierwszych Liceum.
Szczegółowy regulamin rekrutacji możecie pobrać z naszej strony: www.malachowianka.edu.pl (zakładka: Uczniowie/Rekrutacja) lub otrzymać go w sekretariacie naszej Szkoły.


W sześciu klasach: IA, IB, IC, IE, IF, IG, zaplanowano kształcenie w zakresie rozszerzonym z 2 lub 3 przedmiotów. W tych klasach na punkty będą przeliczane następujące oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
- język polski
- matematyka
- dwie najwyższe, spośród następujących: języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka
.


W klasie ID
, tworzonej w ramach innowacji (współpraca z Politechniką Warszawską), zaplanowano kształcenie w zakresie rozszerzonym z 2 przedmiotów: matematyki oraz fizyki (dodatkowo prowadzone będą zajęcia z informatyki w matematyce). W tej klasie na punkty będą przeliczane następujące oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
- język polski
- matematyka
- fizyka
- najwyższa, spośród następujących: języki obce nowożytne.


PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO UKOŃCZENIU KLAS:
1A - (BIOLOGIA - CHEMIA -  MATEMATYKA) - medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, biotechnologia, bioinżynieria medyczna, weterynaria, biologia, ekologia, psychologia, kryminologia, chemia, matematyka;
1B · (MATEMATYKA - CHEMIA , innowacja — laboratorium chemiczne ) - kierunki politechniczne, zarządzanie, biotechnologia, bioinżynieria medyczna, ekologia, psychologia, kryminologia, chemia;
1C - (MATEMATYKA - GEOGRAFIA - J.ANGIELSKI, klasa patronacka Szkoły Głównej Handlowej) - logistyka, architektura i urbanistyka, ekonomia, filologia angielska, geografia, inż. środowiska, archeologia, etnologia, politologia, religioznawstwo;
1D - (MATEMATYKA - FIZYKA , innowacja - klasa patronacka Politechniki Warszawskiej) - matematyka, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka komputerowa, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, automatyka i robotyka, mechatronika;
1E - (J.POLSKI - HISTORIA/WOS - J.ŁACIŃSKI) - prawo, historia, historia sztuki, dziennikarstwo, filmoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, etnologia, kryminologia, politologia, psychologia, polonistyka, teatrologia, socjologia;
1F - (BIOLOGIA - CHEMIA -  J.ANGIELSKI, dodatkowo psychologia) - medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, biotechnologia, bioinżynieria medyczna, biologia, ekologia, chemia, filologie, psychologia, kryminologia, weterynaria;
1G - (MATEMATYKA - FIZYKA - INFORMATYKA, innowacja - pracownia astronomiczno-fizyczna ) - informatyka, matematyka, matematyka w finansach i ekonomii, fizyka, astronomia, analiza i bezpieczeństwo informacji, informatyka i ekonometria.

Uczniów spoza Płocka zapraszamy do skorzystania z oferty Bursy Płockiej przy ul. 3-go Maja 35 (www.bursa-plock.pl).


Zajęcia dodatkowe:
Małachowianka corocznie proponuje swoim uczniom szeroką ofertę kół przedmiotowych, na których mogą poszerzać i utrwalać swoją wiedzę oraz przygotowywać się do konkursów i olimpiad. Organizujemy zajęcia sportowe z takich dyscyplin, jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, pływanie, strzelectwo, siłownia, freestyle slalom, freesby.

W Małachowiance od 29 lat działa i koncertuje z licznymi sukcesami, nie tylko na terenie szkoły, chór "Minstrel". Uczniowie mogą realizować swoje pasje na zajęciach: szachowych, żeglarskich, klubu książki, kole astronomicznym, kole strzeleckim, uczestniczyć w projektach społecznych i edukacyjnych.

W Małachowiance prężnie działa Samorząd Uczniowski, Klub Wolontariatu i Teatr anglojęzyczny SFERA.

Małachowianka uzyskała tyt"Srebrnej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie", ponieważ młodzież szkolna nie tylko bierze udział w zewnętrznych imprezach turystycznych, ale również współorganizuje autorskie, na przykład: Rajd "Ciżemka" lub Rajd "Pierwszaka".

Organizujemy wyjazdy wakacyjne i feryjne młodzieży na obozy: sportowe, narciarskie, chóru.
Organizujemy wymiany młodzieży ze szkołami z: Niemiec, Francji, Hszpanii. Pozyskujemy dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

We współpracy z Samorządem Uczniowskim, w
Małachowiance organizowane są corocznie: "Noc Duchów", "Dzień Patrona", "Światowy Dzień Liczby Pi", "Drzwi Otwarte", "Dzień Języka Ojczystego", "Międzynarodowy Dzień Języków Obcych".Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A (BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA) Rozszerzone: biologia, chemia, matematyka. Pierwszy język obcy - angielski; drugi język obcy do wyboru z listy: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański. Pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają uczniowie chcący kontynuować naukę języka, którego uczyli się w szkole podstawowej. Przedmiot uzupełniający - łacina w medycynie.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1B (MATEMATYKA, CHEMIA) INNOWACJA - LABORATORIUM CHEMICZNE Rozszerzone: matematyka, chemia. Pierwszy język obcy - angielski; drugi język obcy do wyboru z listy: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański. Pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają uczniowie chcący kontynuować naukę języka, którego uczyli się w szkole podstawowej. Innowacja - przyroda eksperymentalnie.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1C (MATEMATYKA, GEOGRAFIA, ANGIELSKI), DODATKOWO BIZNES I ZARZĄDZANIE, KLASA PATRONACKA SGH Rozszerzone: matematyka, geografia, angielski. Pierwszy język obcy - angielski (rozszerzony); drugi język obcy do wyboru z listy: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański. Pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają uczniowie chcący kontynuować naukę języka, którego uczyli się w szkole podstawowej. Przedmiot uzupełniający - biznes i zarządzanie.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1D (MATEMATYKA, FIZYKA) - INNOWACJA, KLASA PATRONACKA PW Rozszerzone: matematyka, fizyka. Innowacja - część zajęć prowadzona przez nauczycieli akademickich. Pierwszy język obcy - angielski; drugi język obcy do wyboru z listy: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański. Pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają uczniowie chcący kontynuować naukę języka, którego uczyli się w szkole podstawowej. Dodatkowa fizyka i matematyka oraz informatyka w matematyce prowadzona przez nauczycieli akademickich - innowacja.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30 0
1E (POLSKI, HISTORIA LUB WOS, ŁACINA) Rozszerzone: polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język łaciński. Pierwszy język obcy - angielski, drugi język obcy do wyboru z listy: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański. Pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają uczniowie chcący kontynuować naukę języka, którego uczyli się w szkole podstawowej.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1F (BIOLOGIA, CHEMIA, ANGIELSKI), DODATKOWO PSYCHOLOGIA Rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski. Pierwszy język obcy - angielski (rozszerzony); drugi język obcy do wyboru z listy: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański. Pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają uczniowie chcący kontynuować naukę języka, którego uczyli się w szkole podstawowej. Przedmiot uzupełniający - psychologia.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1G (MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA) INNOWACJA - PRACOWNIA ASTRONOMICZNO-FIZYCZNA Rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka. Pierwszy język obcy - angielski; drugi język obcy do wyboru z listy: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański. Pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają uczniowie chcący kontynuować naukę języka, którego uczyli się w szkole podstawowej. Przedmiot dodatkowy - pracownia astronomiczno - fizyczna.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;