Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w ZST w Płocku

Adres: Kilińskiego 4
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Dariusz Tyburski
Strona WWW: http://zstplock.pl/
E-mail: sekretariat_zst@go2.pl
Telefon: 24 364 27 30

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Liceum Ogólnokształcące nr 6 w ZST "Siedemdziesiątka"

Szczegółowe wymagania dla kandydatów

do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wilarstwie oraz klasy sportowej

 

 

Do klasy pierwszej przyjmuje s kandydatów, którzy:

1) posiadają  stan  zdrowia,  potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  o  zdolnci  do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia;

2) posiadają pisemzgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy ciwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe
w szkole lub danym oddziale.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.


TERMINY 1. od 16 – 30 maja w godz. 9.00 – 15.00
  ' + ' kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły.
  ' + 'Terminy prób sprawności do klasy sportowej i SMS oraz ogłoszenie 
  ' + 'wyników  prób  sprawności  fizycznej zawarto w “Rekrutacja do klas
  ' + 'sportowych”;

 2. od 24  czerwca  do  13  lipca w godz. 9.00 – 15.00 kandydaci 
  ' + ' składają  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz
  ' + 'zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty; ewentualna zmiana szkoły;
 3. do 13 lipca – weryfikacja wniosków i oświadczeń przez Komisję Rekrutacyjną;
 4. 20 lipca
  ' + ' podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do
  ' + ' oddziałów klasy pierwszej oraz list kandydatów niezakwalifikowanych;
 5. od 21 – 27 lipca w godz. 9.00 – 15.00 uczniowie
  ' + ' umieszczeni na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają
  ' + 'potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału
  ' + 'świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
  ' + 'wynikach egzaminu  zewnętrznego;
 6. 28 lipca do  godz.  14.00   ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 7. od 1 sierpnia od godz. 14.00 do 19 sierpnia do godz. 15.00 dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Próby sprawności fizycznej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie
        
 I TERMIN6 czerwca godz. 16.00, sala gimnastyczna w ZST
 II TERMIN –  4 lipca  godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST
 Uzupełniający8  sierpnia godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST

odpowiedzialni trenerzy: Jacek Karolak, tel. 606 932 966
                                                          Piotr Sałkowski tel. 602 606 687

Próby sprawności fizycznej do klasy piłki ręcznej

I TERMIN – 6.06 godz.11.00 hala sportowa ZST
II TERMIN – 20.06 godz.11.00 hala sportowa ZST
Uzupełniający – 8 sierpnia godz. 11.00, hala sportowa w ZST

odpowiedzialni:
Marek Przybyszewski tel. 509 270 463 (piłka ręczna)

Próby sprawności fizycznej do klasy piłki nożnej

I TERMIN – 6.06 godz.9.00 stadion Wisła Płock
II TERMIN – 20.06 godz. 9.00 stadion Wisła Płock
Uzupełniający – 4 sierpnia godz. 9.00, hala sportowa w ZST

odpowiedzialni:

Dominik Błaszczak tel. 537 407 081 oraz Tomasz Maciakiewicz tel. 605 521 583 (piłka nożna)

Ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej
    I termin - 15 czerwca
    II termin - 8 lipca
      Uzupełniający - w dniu testuOferta:
1 LO - Liceum Ogólnokształcące nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego / klasa sportowa.

Klasa złożona z trzech dyscyplin sportowych -  wioślarstwo, piłka ręczna oraz piłka nożna.

 

LP

 

Nazwa oddziału

 

Liczebność oddziału

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

 

Rozszerzenia

1.

1 LO Klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie oraz klasa sportowa w piłce ręcznej i nożnej

68 os.

Wioślarstwo

Piłka ręczna

Piłka nożna


j. polski, matematyka, biologia, informatyka

Język angielski

Chemia

BiologiaKlasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie
Szkoła Mistrzostwa Sportowego została powołana po to, by zawodnikom najlepiej predysponowanym do uprawiania wioślarstwa stworzyć dogodne warunki do pogodzenia nauki w szkole z uprawianiem sportu. Z założenia skupia więc młodzież wybitnie uzdolnioną sportowo, która pod okiem fachowców (trenerów), może w optymalnym tempie, rozwijać swój potencjał sportowy oraz, przy pomocy najlepszych nauczycieli, rozwijać się intelektualnie i opanowywać materiał dydaktyczny wynikający z profilu i poziomu szkoły.
Uczniowie SMS-u mają 13 godzin treningów tygodniowo, które odbywają się na obiektach Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego nad Wisłą. W okresie wiosna-jesień zawodnicy SMS-u trenują wiosłowanie na wodzie z uzupełnieniem siłowym i atletyką terenową na lądzie. W okresie od listopada do marca treningi odbywają się głównie na obiektach klubu: siłowni, basenie wioślarskim, salach ergometrów, sali gimnastycznej, basenie pływackim i w terenie.

Klasa sportowa - piłka ręczna oraz piłka nożna

Klasa sportowa w naszej szkole pozwala na połączenie procesu dydaktycznego i rozwoju sportowego w wielu dyscyplinach sportowych. Uczniowie mają 7 godzin porannych treningów, na których kształtujemy cechy motoryczne oraz doskonalimy technikę indywidualną. Zajęcia sportowe realizujemy na profesjonalnych i w pełni wyposażonych obiektach sportowych (pełnowymiarowa hala widowiskowo - sportowa, siłownia, sauna), które stanowią integralną część szkoły, prowadzone są pod okiem trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej.
Zajęcia dydaktyczne w klasie sportowej rozpoczynają się od godziny 9.45. Popołudniowa sesja zajęć treningowych realizowana jest w strukturach klubów sportowych. Zawodniczki i zawodnicy reprezentują barwy klubowe w zawodach rangi miejskiej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej.Zajęcia dodatkowe:
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania w następujących formach działalności pozalekcyjnej:

Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny MECHKON, zrzeszony w strukturach PTTK, reprezentuje naszą społeczność szkolną na rajdach turystycznych, zarówno pieszych, jak i rowerowych.

Szkolna Orkiestra Dęta - od lat jest dumą "Siedemdziesiątki", występuje na wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych,  miejskich oraz na konkursach i przeglądach orkiestr dętych w regionie. Zainteresowani mogą uczyć się gry na instrumentach od podstaw.

Szkolny Klub Sportowy 70  prowadzi szkolenie w następujących sekcjach:
- piłka ręczna,
- piłka koszykowa,
- piłka siatkowa,
- piłka ręczna,
- lekkoatletyczna,
- kulturystyczna.

Szkolny Klub Szachowy - odnosi sukcesy w turniejach regionalnych. Zainteresowani mogą uczyć się gry w szachy od podstaw.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1LO - PIŁKA NOŻNA klasa sportowa - piłka nożna

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
24 0
1LO - PIŁKA RĘCZNA Klasa sportowa - piłka ręczna

Przedmioty punktowane: Biologia, Informatyka, Język polski, Matematyka
24 0
1LO - SMS W WIOŚLARSTWIE Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

Przedmioty punktowane: Biologia, Informatyka, Język polski, Matematyka
20 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;