Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w ZST

Adres: Kilińskiego 4
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Dariusz Tyburski
Strona WWW: http://zstplock.pl/
E-mail: sekretariat_zst@go2.pl
Telefon: 24 364 27 30

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Liceum Ogólnokształcące nr 6 w ZST "Siedemdziesiątka"

Szczegółowe wymagania dla kandydatów

do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wilarstwie oraz klas sportowych

 

 

Do klasy pierwszej przyjmuje s kandydatów, którzy:

1) posiadają  stan  zdrowia,  potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  o  zdolnci  do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia;

2) posiadają pisemzgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy ciwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe
w szkole lub danym oddziale.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.


TERMINY

  1. od 15 - 22 czerwca w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły i pobierają skierowania na badania lekarskie; Terminy prób sprawności do klasy sportowej i SMS oraz ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej zawarto w harmonogramie prób sprawności;
  2. od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.  wydawanie skierowania  na  badania  lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły;
  3. od  26  czerwca  do  10  lipca w godz. 8.00 - 15.00 kandydaci  składają  świadectwa  ukończenia  szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego i pobierają skierowania na badania lekarskie;
  4. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. uzupełnienie wniosku o zaświadczenie w wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz ewentualna zmiana szkół;
  5. 12 sierpnia 2020 r. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz list kandydatów niezakwalifikowanych;
  6. od 13 - 18 sierpnia w godz. 8.00 - 15.00 uczniowie umieszczeni  na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego;
  7. 19  sierpnia do  godz.  14.00   ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
  8. od 20 sierpnia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Próby sprawności fizycznej

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie
         I TERMIN - 24 czerwca 2020 godz. 16.00, sala gimnastyczna w ZST
         II TERMIN -  6 lipca 2020 godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST

odpowiedzialni trenerzy: Jacek Karolak, tel. 606 932 966
                                  Piotr Sałkowski tel. 602 606 687

Piłka nożna
       I TERMIN - 23 czerwca 2020 godz. 16.00, hala sportowa ZST
       II TERMIN - 23 czerwca 2020 godz. 16.00, hala sportowa ZST

odpowiedzialni trenerzy:
      Dominik Błaszczak tel. 537 407 081
      Artur Serocki tel. 602 578 388
      Tomasz Maciakiewicz tel.  605 521 583


Piłka ręczna
       I TERMIN - 1 lipca 2020 godz. 10.00, hala sportowa ZST
       II TERMIN - 15 lipca 2020 godz. 10.00, hala sportowa ZST

odpowiedzialni trenerzy:
     Marek Przybyszewski tel. 509 270 463

Ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej
    I termin - 9 lipca 2020
    II termin - 31 lipca 2020Oferta:
1 LO - Liceum Ogólnokształcące nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego / klasa sportowa.

Klasa złożona z trzech dyscyplin sportu: wioślarstwo, piłka ręczna, piłka nożna.

 

LP

 

Nazwa oddziału

 

Liczebność oddziału

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

 

Rozszerzenia

1.

Klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie, piłka nożna i piłka ręczna

32 os.

Wioślarstwo-10 os.

Piłka ręczna-10 os.

Piłka nożna-12 os.

j. polski, matematyka, biologia, informatyka

Język angielski

Chemia

Biologia


Klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie
Szkoła Mistrzostwa Sportowego została powołana po to, by zawodnikom najlepiej predysponowanym do uprawiania wioślarstwa stworzyć dogodne warunki do pogodzenia nauki w szkole z uprawianiem sportu. Z założenia skupia więc młodzież wybitnie uzdolnioną sportowo, która pod okiem fachowców (trenerów), może w optymalnym tempie, rozwijać swój potencjał sportowy oraz, przy pomocy najlepszych nauczycieli, rozwijać się intelektualnie i opanowywać materiał dydaktyczny wynikający z profilu i poziomu szkoły.
Uczniowie SMS-u mają 13 godzin treningów tygodniowo, które odbywają się na obiektach Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego nad Wisłą. W okresie wiosna-jesień zawodnicy SMS-u trenują wiosłowanie na wodzie z uzupełnieniem siłowym i atletyką terenową na lądzie. W okresie od listopada do marca treningi odbywają się głównie na obiektach klubu: siłowni, basenie wioślarskim, salach ergometrów, sali gimnastycznej, basenie pływackim i w terenie.

Klasa sportowa - piłka ręczna, piłka nożna

Klasa sportowa w naszej szkole pozwala na połączenie procesu dydaktycznego i rozwoju sportowego w wielu dyscyplinach sportowych. Uczniowie mają 7 godzin porannych treningów, na których kształtujemy cechy motoryczne oraz doskonalimy technikę indywidualną. Zajęcia sportowe realizujemy na profesjonalnych i w pełni wyposażonych obiektach sportowych (pełnowymiarowa hala widowiskowo - sportowa, siłownia, sauna), które stanowią integralną część szkoły, prowadzone są pod okiem trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej.
Zajęcia dydaktyczne w klasie sportowej rozpoczynają się od godziny 9.45. Popołudniowa sesja zajęć treningowych realizowana jest w strukturach klubów sportowych. Zawodniczki i zawodnicy reprezentują barwy klubowe w zawodach rangi miejskiej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej.Zajęcia dodatkowe:
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania w następujących formach działalności pozalekcyjnej:

Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny MECHKON, zrzeszony w strukturach PTTK, reprezentuje naszą społeczność szkolną na rajdach turystycznych, zarówno pieszych, jak i rowerowych.

Szkolna Orkiestra Dęta - od lat jest dumą "Siedemdziesiątki", występuje na wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych,  miejskich oraz na konkursach i przeglądach orkiestr dętych w regionie. Zainteresowani mogą uczyć się gry na instrumentach od podstaw.

Szkolny Klub Sportowy 70  prowadzi szkolenie w następujących sekcjach:
- piłka ręczna,
- piłka koszykowa,
- piłka siatkowa,
- piłka ręczna,
- lekkoatletyczna,
- kulturystyczna.

Szkolny Klub Szachowy - odnosi sukcesy w turniejach regionalnych. Zainteresowani mogą uczyć się gry w szachy od podstaw.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1LO - PIŁKA NOŻNA 1LO - klasa sportowa piłka nożna

Przedmioty punktowane: Biologia, Informatyka, Język polski, Matematyka
12 ---
1LO - PIŁKA RĘCZNA Klasa sportowa piłka ręczna

Przedmioty punktowane: Biologia, Informatyka, Język polski, Matematyka
9 ---
1LO - SMS W WIOŚLARSTWIE Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

Przedmioty punktowane: Biologia, Informatyka, Język polski, Matematyka
9 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;