Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły

Adres: 3 Maja 4
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Pawlak
Strona WWW: http://jagiellonka.plock.pl
E-mail: lwjszkola@jagiellonka.plock.pl
Telefon: 24 364 59 20

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Płocka Jagiellonka jest Szkołą ze 113-letnią tradycją, która od wielu lat z wielkim zaangażowaniem przygotowuje młodzież do egzaminu dojrzałości i kontynuacji nauki na studiach wyższych. Przez 10 lat kształciliśmy również gimnazjalistów, którzy corocznie na egzaminie gimnazjalnym osiągali bardzo wysokie wyniki.


W 2015 roku jako pierwsza publiczna szkoła w Płocku i trzecia na Mazowszu, uzyskaliśmy uprawnienia do utworzenia klasy z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme). Program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest skierowany do uczniów klas trzecich oraz czwartych liceum. Prowadzimy także klasę pre-IB przygotowującą do podjęcia nauki w tym niezwykle ciekawym, pełnym wyzwań i oferującym wiele możliwość programie. 


Jesteśmy szkołą nowoczesną, nasi uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażone multimedialne sale edukacyjne z zapleczem laboratoryjnym. Możemy zaproponować młodym ludziom także najnowocześniejszą w Płocku bibliotekę szkolną z nieograniczonym dostępem do Internetu. Jagiellonka posiada także nowoczesne boiska z bieżnią tartanową. Uczniowie spoza Płocka mają możliwość zamieszkania w szkolnym internacie, a wszyscy uczniowie mogą korzystać ze stołówki.


Jagiellonka zapewnia naukę na najwyższym poziomie, gwarantującym doskonałe wyniki egzaminu maturalnego, umożliwiające podejmowanie  studiów na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Uczniowie naszej Szkoły odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych. Od wielu lat jesteśmy klasyfikowani w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Według Instytutu Badań Edukacyjnych Jagiellonka zajmuje 2. miejsce wśród płockich liceów pod względem tzw. edukacyjnej wartości dodanej. Metoda EWD szacuje wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne uczniów, opisuje efektywność nauczania, czyli porównuje stan wiedzy i umiejętności na początku i końcu nauki w szkole. Po tych danych widać, czy uczniowie danej placówki robią postępy, czy szkoła daje im szanse na rozwój.


Kadra nauczycielska gwarantuje uczniom rozwijanie zainteresowań, udział w kołach przedmiotowych, warsztatach, zajęciach artystycznych i sportowych. W Szkole działa Klub Myśli Polskiej, koło debat oksfordzkich, koła przedmiotowe, koło PCK, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, liczne sekcje Szkolnego Klubu Sportowego, drużyna Cheerleaderek, koło turystyczne oraz strzeleckie. Aktywnie działa Jagiellońska Federacja Teatralna, a od tego roku szkolnego zapraszamy do Jagiellońskiego Koła Olimpijczyków. Prowadzonych jest też wiele programów innowacyjnych.


W roku 2016 w naszej Szkole zostało utworzone Muzeum Pamięci Jagiellończyków. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Samorządu Uczniowskiego, który ma wiele niezwykłych pomysłów, systematycznie organizuje imprezy kulturalne: The Voice of jaga, Mam Talent, Walentynki. W celu integracji społeczności uczniowskiej organizujemy: Dzień Humanisty i Lingwisty, Dzień Matematyka i Przyrodnika, Piknik Rodzinny oraz pełne emocji i wzruszeń Koncerty Jagiellońskie. Czynnie współpracujemy z Radą Rodziców Szkoły, która jest pomysłodawcą wielu działań.

Jagiellonka słynie z wycieczek edukacyjnych i turystycznych, wyjazdów na ciekawe spektakle teatralne. Corocznie organizowane są wyjazdy językowe do Anglii, Francji i Włoch. Nasza młodzież uczestniczy w międzynarodowej wymianie ze szkołami w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, a także w programach europejskich w ramach Erasmus+.


Jeśli zatem chcecie dołączyć do grona dumnych Jagiellończyków, przeżyć wspaniałą przygodę, poznać cudownych przyjaciół, rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, spotkać niezwykłych i kreatywnych nauczycieli, których zapamiętacie na całe życie i mieć gwarancję zdanej matury, po prostu wybierzcie Jagiellonkę!
Oferta:

 W roku szkolnym 2020/2021 absolwentom szkół podstawowych proponujemy: 

KLASA 1A HORACY

ROZSZERZENIA: język polski, historia, język angielski

DODATKOWY JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski

INNOWACJA: Obywatel stróżem prawa

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania humanistyczne, literackie i historyczne, a w ramach programu innowacyjnego, prowadzonego przez doświadczonego prawnika, poznają podstawy wiedzy o prawie.

Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na takich kierunkach studiów, jak: prawo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, filologia polska i filologie obce, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia i socjologia.

 

KLASA 1B KOLUMB

ROZSZERZENIA: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

DODATKOWY JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski

INNOWACJA: Młodzi w biznesie

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania filologiczne i społeczne. W ramach innowacji poznają podstawowe zagadnienia z prawa w biznesie oraz rozwiną znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa biznesowego.

Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: filologie obce, lingwistyka stosowana, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, socjologia, ekonomia, politologia, stosunki międzynarodowe.

 

KLASA 1C HIPOKRATES

ROZSZERZENIA: biologia, chemia, język angielski

DODATKOWY JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania przyrodnicze i filologiczne.

Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, psychologia, biologia, chemia.

 

KLASA 1D DARWIN

ROZSZERZENIA: biologia, chemia, matematyka

DODATKOWY JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania przyrodnicze i matematyczne.

Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, psychologia, biologia, chemia.


KLASA 1E PITAGORAS

ROZSZERZENIA: matematyka, geografia, język angielski lub informatyka

DODATKOWY JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski

INNOWACJA: Młodzi w biznesie

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania matematyczno-społeczne. W ramach innowacji poznają podstawowe zagadnienia z prawa w biznesie oraz rozwiną znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa biznesowego.

Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: matematyka, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, geografia, ekonomia, zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe.

 

KLASA 1F NEWTON

ROZSZERZENIA: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski

DODATKOWY JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski

INNOWACJA: Robotyka

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania matematyczno-fizyczne i informatyczne. Uczniowie klasy uczestniczą w zajęciach innowacyjnych z robotyki.

Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: matematyka, fizyka, elektronika, informatyka, mechanika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, mechatronika, robotyka, logistyka, architektura, ekonomia oraz inne kierunki politechniczne i uniwersyteckie.

 

KLASA 1G DA VINCI PRE-IB DP

ROZSZERZENIA: matematyka, język angielski, drugi język obcy

PRZEDMIOTY DWUJĘZYCZNE: biologia, chemia

DODATKOWY JĘZYK OBCY: język francuski, niemiecki lub włoski

 

Każdy kandydat, który wybrał klasę dwujęzyczną PRE-IB DP (również w kolejnym naborze), musi przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych.

Sprawdzian odbędzie się 30.06.2020 r. (wtorek) o godz. 10:00.

Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych, dla osób, które nie mogą przystąpić do niego w pierwszym terminie, został wyznaczony na 14.07.2020 r. (wtorek) o godz. 10:00.

 

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania matematyczne i językowe. Dwa przedmioty – chemia i biologia – nauczane są w systemie dwujęzycznym (z elementami języka angielskiego).

Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia w klasie 

z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Certyfikat Matury Międzynarodowej jest uznawany na całym świecie i  umożliwia podjęcie studiów na wybranym kierunku uczelni wyższych w Polsce i  za granicą. 

 

Informacje o wyborze drugiego języka obcego

Każdy kandydat (z wyjątkiem kandydatów do klasy PRE-IB DP) ma prawo do wyboru drugiego języka obcego spośród języków: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Kandydaci do klasy PRE-IB DP mogą wybrać język francuski, niemiecki lub włoski.

Planowane jest uruchomienie jednej grupy języka hiszpańskiego. W przypadku dużej liczby kandydatów o możliwości podjęcia nauki tego języka będzie decydować liczba uzyskanych przez kandydata punktów rekrutacyjnych.

Zajęcia dodatkowe:

Informacje o Innowacjach:

„Obywatel stróżem prawa”

·         poznasz ogólne pojęcia prawne, zarys prawa rzymskiego, podstawy prawa  konstytucyjnego i unijnego

·         dowiesz się o prawie i postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym

·         zdobędziesz wiedzę dotyczącą praw konsumenta

·         weźmiesz udział w rozprawie sądowej jako obserwator

·         wystąpisz w nowej roli: sędziego, adwokata, prokuratora …

„Robotyka”

·         poznasz  budowę maszyn, przy wykorzystaniu specjalistycznych zestawów LEGO  Mindstorms Ev3 Education

·         zgłębisz wiedzę  z zakresu projektów inżynieryjnych, programowania i robotyki

·         będziesz miał możliwość pracować na zestawach turniejowych międzynarodowej organizacji FIRST modele FFL Hydrodynamic i FLL Into Orbit nawiązujących do wyzwań współczesnego świata

„Młodzi w biznesie” to innowacja, w skład której wchodzą dwa przedmioty:

„Prawo w biznesie” 

·         zdobędziesz podstawowe  wiadomości o prawie

·         dowiesz się jak założyć firmę, jakie są rodzaje spółek i co tak naprawdę oznacza startup

·         zrozumiesz jakie masz prawa i czego możesz wymagać od innych w tym zakresie

·         dowiesz się jak legalnie pobierać pliki z Internetu, jakich zdjęć nie publikować na Facebooku

·         zrozumiesz jak działa Giełda Papierów Wartościowych, poznasz podstawy prawa pracy

oraz

"Język angielski w biznesie - paszport do sukcesu"

·         poznasz  słownictwo z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, rynku pracy, reklamy, korespondencji biurowej, środków płatniczych czy finansów

·         rozwiniesz sprawności językowe

·         pogłębisz znajomość najważniejszych zagadnień z dziedziny biznesu

 

Prowadzimy koła zainteresowań

Klub Myśli Polskiej, 

koło debat oksfordzkich, 

koła przedmiotowe,

koło PCK, 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody,

liczne sekcje Szkolnego Klubu Sportowego, drużyna Cheerleaderek,

koło turystyczne oraz strzeleckie,

Jagiellońska Federacja Teatralna,

Jagiellońskie Koło Olimpijczyków - NOWOŚĆ!

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A HORACY JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Obywatel stróżem prawa"


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
4 ---
1B KOLUMB GEOGRAFIA, WOS, JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Młodzi w biznesie"

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
2 ---
1C HIPOKRATES BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
0 ---
1D DARWIN BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
5 ---
1E PITAGORAS MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI LUB INFORMATYKA planowana innowacja "Młodzi w biznesie"

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
2 ---
1F NEWTON MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA LUB JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Robotyka"

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
0 ---
1G DA VINCI DWUJĘZYCZNA - PRE-IB MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, DRUGI JĘZYK OBCY przedmioty w języku angielskim: biologia i chemia


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
0 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;