Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku

Adres: 3 Maja 4
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Pawlak
Strona WWW: http://lwj.edu.pl/
E-mail: lwjszkola@jagiellonka.plock.pl
Telefon: 24 364 59 20

Opis oferty:

Informacje ogólne:


Płocka Jagiellonka jest Szkołą ze 116-letnią tradycją, która od wielu lat z wielkim zaangażowaniem przygotowuje młodzież do egzaminu dojrzałości i kontynuacji nauki na studiach wyższych. Przez 10 lat kształciliśmy również gimnazjalistów, którzy corocznie na egzaminie gimnazjalnym osiągali bardzo wysokie wyniki.


W 2015 roku jako pierwsza publiczna szkoła w Płocku i trzecia na Mazowszu, uzyskaliśmy uprawnienia do utworzenia klasy z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme). Program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest skierowany do uczniów klas trzecich oraz czwartych liceum. Prowadzimy także klasę pre-IB DP przygotowującą do podjęcia nauki w tym niezwykle ciekawym, pełnym wyzwań i oferującym wiele możliwości programie. Uczniowie klas IB DP organizują corocznie Międzynarodową Konferencję Płock Model United Nations (PlocMUN).


Jesteśmy szkołą nowoczesną, nasi uczniowie mają do dyspozycji sale edukacyjne doskonale wyposażone w nowe komputery, multimedialne monitory oraz tablety, a także zaplecze laboratoryjne. Możemy zaproponować młodym ludziom najnowocześniejszą w Płocku bibliotekę szkolną z nieograniczonym dostępem do Internetu. Jagiellonka posiada także nowoczesne boiska z bieżnią tartanową oraz siłownię.


Każdemu uczniowi gwarantujemy szafkę. Osoby spoza Płocka mają możliwość zamieszkania w szkolnym internacie, a wszyscy uczniowie mogą korzystać ze stołówki.


Jagiellonka zapewnia naukę na najwyższym poziomie, gwarantującym doskonałe wyniki egzaminu maturalnego, umożliwiające podejmowanie  studiów na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Uczniowie naszej Szkoły odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych. Nasza Szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Olimpijskich Perspektywy 2021, natomiast w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 "Perspektyw" zajęliśmy wysokie miejsce otrzymując brązową tarczę. 


Gwarantujemy naszym uczniom możliwość rozwijania swoich pasji i umiejętności naukowych w Jagiellońskim Kole Olimpijczyków. Wspólnie tworzymy prestiżową Listę Wspaniałych Jagiellończyków.Nauczamy języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na najwyższym poziomie, z pasją i ogromnym zaangażowaniem, w innowacyjny i nowoczesny sposób.


Prowadzimy programy innowacyjne ukierunkowane na zawody przyszłości, dzięki czemu uczniowie poznają treści i zagadnienia związane z ich zainteresowaniami. Realizujemy programy europejskie. W ramach programu Erasmus+, dzięki uzyskanej Akredytacji, przygotowujemy wymiany młodzieży; współpracujemy ze szkołami za granicą realizując projekty eTwinning.


Kadra nauczycielska gwarantuje uczniom rozwijanie zainteresowań, udział w kołach przedmiotowych, warsztatach, zajęciach artystycznych i sportowych. W Szkole działa Klub Myśli Polskiej, koło debat oksfordzkich, koła przedmiotowe, koło PCK, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, liczne sekcje Szkolnego Klubu Sportowego, drużyna Cheerleaderek, koło turystyczne oraz strzeleckie, a także Jagiellońska Federacja Teatralna.


W roku 2016 w naszej Szkole zostało utworzone Muzeum Pamięci Jagiellończyków. 


Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Samorządu Uczniowskiego, który ma wiele niezwykłych pomysłów, systematycznie organizuje imprezy kulturalne: The Voice of Jaga, Mam Talent, Walentynki. W celu integracji społeczności uczniowskiej organizujemy: Dzień Humanisty i Lingwisty, Dzień Matematyka i Przyrodnika, Piknik Rodzinny oraz pełne emocji i wzruszeń Koncerty Jagiellońskie. Czynnie współpracujemy z Radą Rodziców Szkoły, która jest pomysłodawcą wielu działań.


Jagiellonka słynie z wycieczek edukacyjnych i turystycznych, wyjazdów na ciekawe spektakle teatralne. Corocznie organizowane są wyjazdy językowe do Anglii, Francji i Włoch. Nasza młodzież uczestniczy w międzynarodowej wymianie ze szkołami w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, a także w programach europejskich w ramach Erasmus+.
Jeśli zatem chcecie dołączyć do grona dumnych Jagiellończyków, przeżyć wspaniałą przygodę, poznać cudownych przyjaciół, rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, spotkać niezwykłych i kreatywnych nauczycieli, których zapamiętacie na całe życie i mieć gwarancję zdanej matury, po prostu wybierzcie Jagiellonkę!

Oferta:


W roku szkolnym 2022/2023 absolwentom szkół podstawowych proponujemy: 

KLASA 1A HORACY
ROZSZERZENIA: język polski, historia, język angielski
DRUGI JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski
PLANOWANA INNOWACJA: Obywatel stróżem prawa

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania humanistyczne, literackie i historyczne, a w ramach programu innowacyjnego, prowadzonego przez doświadczonego prawnika, poznają podstawy wiedzy o prawie.
Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na takich kierunkach studiów, jak: prawo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, filologia polska i filologie obce, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia i socjologia.
 
KLASA 1B KOLUMB
ROZSZERZENIA: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
DRUGI JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski
PLANOWANA INNOWACJA: Obywatel w akcji: bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ!!!

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania filologiczne i społeczne. W ramach innowacji poznają podstawowe zagadnienia z samoobrony i ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: filologie obce, lingwistyka stosowana, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, socjologia, ekonomia, politologia, stosunki międzynarodowe.
 
KLASA 1C HIPOKRATES
ROZSZERZENIA: biologia, chemia, język angielski
DRUGI JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski
PLANOWANA INNOWACJA: Medyczna NOWOŚĆ!!!
Klasa pod patronatem Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania przyrodnicze i filologiczne. W ramach innowacji poznają podstawowe zagadnienia z kosmetologii, położnictwa, pielęgniarstwa oraz rozwiną znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa medycznego.
Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, psychologia, biologia, chemia.
 
KLASA 1D DARWIN
ROZSZERZENIA: biologia, chemia, matematyka
DRUGI JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski
PLANOWANA INNOWACJA: Kryminalistyka i kryminologia 

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania przyrodnicze i matematyczne. W ramach innowacji poznają podstawowe zagadnienia z prawa karnego, tajemnice zawodu kryminologa i kryminalistyka związane z analizą śladów i ustalaniem tożsamości sprawcy, a także poznają praktyczne słownictwo języka angielskiego z tego zakresu.
Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, kryminalistyka, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, psychologia, biologia, chemia.

KLASA 1E PITAGORAS
ROZSZERZENIA: matematyka, geografia, język angielski
DRUGI JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski
PLANOWANA INNOWACJA: Młodzi w biznesie

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania matematyczno-społeczne. W ramach innowacji poznają podstawowe zagadnienia z prawa w biznesie oraz rozwiną znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa biznesowego.
Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: matematyka, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, geografia, ekonomia, zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe.
 
KLASA 1F NEWTON
ROZSZERZENIA: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski
DRUGI JĘZYK OBCY: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski
PLANOWANA INNOWACJA: Robotyka

Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania matematyczno-fizyczne i informatyczne. Uczniowie klasy uczestniczą w zajęciach innowacyjnych z robotyki poznając budowę maszyn, zgłębiając wiedzę z zakresu programowania i robotyki.
Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów, takich jak: matematyka, fizyka, elektronika, informatyka, mechanika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, mechatronika, robotyka, logistyka, architektura, ekonomia oraz inne kierunki politechniczne i uniwersyteckie.
 
KLASA 1G DA VINCI PRE-IB DP
ROZSZERZENIA: matematyka, język angielski
PRZEDMIOTY DWUJĘZYCZNE: biologia, historia
DRUGI JĘZYK OBCY: język francuski, niemiecki lub włoski
 
Każdy kandydat, który wybrał klasę dwujęzyczną PRE-IB DP (również w kolejnym naborze), musi przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych.
Sprawdzian odbędzie się 07.06.2022 r. (wtorek) o godz.15.00.
Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych, dla osób, które nie mogą przystąpić do niego w pierwszym terminie, został wyznaczony na 28.06.2022 r. (wtorek) o godz.10.00.
 
Uczniowie klasy mogą rozwijać zainteresowania matematyczne i językowe. Dwa przedmioty – chemia i biologia – nauczane są w systemie dwujęzycznym (z elementami języka angielskiego).
Absolwenci klasy przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia w klasie z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Certyfikat Matury Międzynarodowej jest uznawany na całym świecie i  umożliwia podjęcie studiów na wybranym kierunku uczelni wyższych w Polsce i  za granicą. 
 
Informacje o wyborze drugiego języka obcego
Każdy kandydat (z wyjątkiem kandydatów do klasy PRE-IB DP) ma prawo do wyboru drugiego języka obcego spośród języków: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
Kandydaci do klasy PRE-IB DP mogą wybrać język francuski, niemiecki lub włoski.
Planowane jest uruchomienie jednej grupy języka hiszpańskiego. W przypadku dużej liczby kandydatów o możliwości podjęcia nauki tego języka będzie decydować liczba uzyskanych przez kandydata punktów rekrutacyjnych.
Zajęcia dodatkowe:

Informacje o Innowacjach:


„Obywatel stróżem prawa”


• poznasz ogólne pojęcia prawne, zarys prawa rzymskiego, podstawy prawa  konstytucyjnego i unijnego


• dowiesz się o prawie i postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym


• zdobędziesz wiedzę dotyczącą praw konsumenta


• weźmiesz udział w rozprawie sądowej jako obserwator


• wystąpisz w nowej roli: sędziego, adwokata, prokuratora …


"Obywatel w akcji: bezpieczeństwo wewnętrzne"


• poznasz  istniejące zagrożenia bezpieczeństwa narodowego


• przyjrzysz się pracy służb mundurowych


• zapoznasz się z technikami i sposobami działania policji (a w szczególności służb specjalnych tj. CBŚ, ABW, CBA )


• zapoznasz się z systemem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej


"Medyczna" to NOWA innowacja, w skład której wchodzą:


kosmetologia:

•  z gabinetem kosmetologicznym jako miejscem pracy kosmetologa


• zapoznasz się z technikami i zabiegami stosowanymi w kosmetologii 


położnictwo:


• zapoznasz się  z gabinetem ginekologicznym jako miejscem pracy ginekologa


• zapoznasz się ze specyfiką pracy położnej


• zapoznasz się z zasadami opieki położnej nad kobietą ciężarną oraz w trakcie połogu


pielęgniarstwo:


• zapoznasz się ze specyfiką pracy różnych oddziałów szpitalnych jako miejsca pracy pielęgniarki


• zapoznasz się z metodami pomiarowymi i metodami obrazowania wykonywanymi przez pielęgniarkę


• zapoznasz się z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi, działaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego czy udrożnieniem dróg oddechowych oraz sztucznym oddychaniem


• będziesz mieć możliwość obserwacji symulacji pomocy udzielanej w różnych sytuacjach życiowych.język angielski medyczny:


• słownictwo o tematyce medycznej


• analiza przypadków medycznych w oparciu o dostępne informacje


„Kryminologia i kryminalistyka” to innowacja obejmująca treści z zakresu:


kryminologii i kryminalistyki


• poznasz podstawy prawa karnego


• poznasz podstawy kryminologii i kryminalistyki


• poznasz praktyczne aspekty związane z wykonywaniem zawodu kryminologa i kryminalistyka


biologii


• dowiesz się jak analizować ślady biologiczne z miejsca zbrodni


• dowiesz się, jak ustalać tożsamość sprawcy


• dowiesz się jak identyfikować ofiarę


• dowiesz się, jak analizować miejsce zbrodni


oraz


 języka angielskiego


• poznasz  słownictwo z zakresu kryminalistyki i kryminologii


• będziesz miał możliwość odegrać rolę policjanta, prokuratora, obrońcy i sędziego


• przeanalizujemy najbardziej interesujące case studies ze świata


„Młodzi w biznesie” to innowacja, w skład której wchodzą dwa przedmioty:


prawo w biznesie


• zdobędziesz podstawowe  wiadomości o prawie


• dowiesz się jak założyć firmę, jakie są rodzaje spółek i co tak naprawdę oznacza startup


• zrozumiesz jakie masz prawa i czego możesz wymagać od innych w tym zakresie


• dowiesz się jak legalnie pobierać pliki z Internetu, jakich zdjęć nie publikować na Facebooku


• zrozumiesz jak działa Giełda Papierów Wartościowych, poznasz podstawy prawa pracy


oraz


język angielski w biznesie - paszport do sukcesu


• poznasz  słownictwo z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, rynku pracy, reklamy, korespondencji biurowej, środków płatniczych czy finansów


• rozwiniesz sprawności językowe


• pogłębisz znajomość najważniejszych zagadnień z dziedziny biznesu
„Robotyka”


• poznasz  budowę maszyn, przy wykorzystaniu specjalistycznych zestawów LEGO  Mindstorms Ev3 Education


• zgłębisz wiedzę  z zakresu projektów inżynieryjnych, programowania i robotyki


• będziesz miał możliwość pracować na zestawach turniejowych międzynarodowej organizacji FIRST modele FFL Hydrodynamic i FLL Into Orbit nawiązujących do wyzwań współczesnego świata


W Jagiellonce aktywnie działają liczne koła zainteresowań:


Jagiellońskie Koło Olimpijczyków


Klub Myśli Polskiej, 


koło debat oksfordzkich, 


koła przedmiotowe,


Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody,


liczne sekcje Szkolnego Klubu Sportowego, drużyna Cheerleaderek,


Szkolne Koło Wolontariatu,


Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze SKKT-PTTK „Szop”


Jagiellońska Federacja Teatralna
Organizujemy Międzynarodową Konferencję Płock Model United Nations (PlocMUN), wymiany międzynarodowe, aktywnie uczestniczymy w projektach europejskich ERASMUS+.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A HORACY JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Obywatel stróżem prawa"


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1B KOLUMB GEOGRAFIA, WOS, JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Obywatel w akcji - bezpieczeństwo wewnętrzne"

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1C HIPOKRATES BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Medyczna"

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1D DARWIN BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA planowana innowacja "Kryminalistyka i kryminologia""

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1E PITAGORAS MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Młodzi w biznesie"

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1F NEWTON MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA LUB JĘZYK ANGIELSKI planowana innowacja "Robotyka"

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 0
1G DA VINCI DWUJĘZYCZNA - PRE-IB MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI przedmioty w języku angielskim: biologia i historia


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
30 45

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;