Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w ZSB

Adres: Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Betke
Strona WWW: http://budowlanka.net
E-mail: szkola@budowlanka.net
Telefon: 24 366 03 80

Opis oferty:

Informacje ogólne:

W Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku uczeń jest najważniejszy. Do każdego podchodzimy indywidualnie uwzględniając jego potrzeby, możliwości i sytuację osobistą.

Szkołę charakteryzuje nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę z pracodawcami rynku lokalnego i krajowego. Placówka z długoletnią tradycją i doświadczeniem w branży dysponuje nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. Szkoła przygotowuje kolejne pokolenia fachowców w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy.

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zajęć przedmiotowych i zajęć praktycznych realizowanych w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych i pracowniach komputerowych oraz praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.

Zgodnie z trendem kształcenia ustawicznego szkoła posiada różnorodną, bezpłatną ofertę edukacyjną, dla młodzieży jak i dorosłych, zapewniając uczniom i absolwentom możliwość dalszej edukacji, stałego rozwoju zawodowego zwiększając ich atrakcyjność na rynku pracy. Reagując na potrzeby pracodawców ZSB nr 1 w Płocku rozszerza swoją ofertę m.in. poprzez realizację innowacji i projektów unijnych Erasmus+ oraz RPOWM. W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku" uczniowie mają możliwość uczestniczenia: w stażach zawodowych (za wynagrodzeniem, kursach kwalifikacyjnych np. w zakresie spawania, w specjalistycznych zajęciach zawodowych (projektowanie elementów instalacji z wykorzystaniem drukarki 3D, uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe) oraz dodatkowych zajęciach z matematyki i z doradztwa zawodowego.

Uczniowie systematycznie biorą udział w różnorodnych szkoleniach, prezentacjach, pokazach i seminariach z zakresu nowych technologii i materiałów organizowanych przy współpracy z firmami, partnerami handlowymi, pracodawcami, m. in.: PIECOBUD, WIX-BUD, PRUSZYŃSKI, IZO-BET, KOSPEL, Viessmann, Buderus, Clima Hit, KOMET, Gaja, HERZ, Immergas, Instal-Gaz, Kaefer, Kentro, KISAN, Knauf, Kreisel, Thermaflex, VIEGA, Wodociągi Płockie. Szkoła bierze udział w specjalistycznych programach wspierających szkolnictwo zawodowe:    R. Bosch - Junkers szkoli, Akademia Knauf – Wzorcowa pracownia suchej zabudowy.

W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna - tutoring wychowawczo-rozwojowy „Wychować człowieka mądrego”.

Absolwenci wszystkich kierunków są przygotowani do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, podjęcia pracy lub podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji nt. kształcenia zawodowego na http://budowlanka.net/news.php?readmore=397

Absolwenci wszystkich kierunków branżowej szkoły I stopnia są przygotowani do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, podjęcia pracy lub podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkoła jest placówką bezpieczną i przyjazną dla ucznia oraz rodzica, posiada certyfikaty:

  • Krajowy Szkoła Promująca Zdrowie,
  • Bezpieczna Szkoła,
  • Szkoła Przedsiębiorczości,
  • Szkoła na Dobry Start.
Oferta:

Kształcimy w zawodach

  • betoniarz-zbrojarz,
  • monter izolacji przemysłowych,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • murarz-tynkarz.

Betoniarz-zbrojarz

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·         wykonywania i montażu siatek i szkieletów zbrojeniowych;

·         wykonywania montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

·         wykonywania mieszanek betonowych i zapraw.

Monter izolacji przemysłowych

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·         wykonywania montażu izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych;

·         wykonywania montażu izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych;

·         wykonywania montażu izolacji ogniochronnych;

·         wykonywania montażu płaszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;

·         wykonywania naprawy i demontażu izolacji przemysłowych. 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·         wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

·         wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

·         wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

·         wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·         montowania systemów suchej zabudowy;

·         wykonywania robót malarskich i tapeciarskich;

·         wykonywania robót posadzkarskich;

·         wykonywania robót okładzinowych.

Murarz - tynkarz
Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·           wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

·          wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

·          wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

·           wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

·          wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 
Zajęcia dodatkowe:

Swoje zainteresowania i pasje uczniowie mogą rozwijać poprzez udział w licznych kołach zainteresowań oraz na zajęciach sportowych.

Więcej informacji na stronie www.budowlanka.net

Uwaga!

Przed podjęciem nauki niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie do lekarza kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły, wskazujemy również przychodnie, gdzie takie badania można bezpłatnie wykonać). 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
BETONIARZ-ZBROJARZ - WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ WIX-BUD, PATRONAT LEROY MERLIN

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
0 ---
MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH - SPAWANIE, WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI: IZO- BET, KAEFER, ISOVER

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
24 ---
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI WIXWODKAN, CLIMA - HIT, BUDERUS

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 ---
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI KNAUF I KREISEL

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
24 ---
MURARZ - TYNKARZ - WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI HENKEL, H+H, PATRONAT PIECOBUD

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
0 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;