Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Płocku w ZSB

Adres: Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Betke
Strona WWW: http://budowlanka.net
E-mail: szkola@budowlanka.net
Telefon: 24 366 03 80

Opis oferty:

Informacje ogólne:

W Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku uczeń jest najważniejszy.

Szkołę charakteryzuje nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę z pracodawcami rynku lokalnego i krajowego. Placówka z ponad 60-letnią tradycją i doświadczeniem w branży dysponuje nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. Szkoła przygotowuje kolejne pokolenia fachowców w zawodach, które są deficytowe na rynku pracy. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie zdawalności zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w porównaniu z wynikami wojewódzkimi i krajowymi.

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zajęć przedmiotowych i zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych warsztatach szkolnych i pracowniach komputerowych oraz u lokalnych pracodawców.

Szkoła posiada różnorodną, bezpłatną ofertę edukacyjną, zapewniając uczniom i absolwentom możliwość dalszej edukacji, stałego rozwoju i doskonalenia zawodowego. Reagując na potrzeby pracodawców ZSB nr 1 w Płocku rozszerza swoją ofertę m.in. poprzez realizację innowacji i projektów unijnych Erasmus+ oraz RPOWM. W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku" uczniowie mają możliwość uczestniczenia: w kursach kwalifikacyjnych w zakresie spawania oraz dodatkowych zajęciach z matematyki i z doradztwa zawodowego.

Uczniowie systematycznie biorą udział w różnorodnych szkoleniach zawodowych, prezentacjach, pokazach i seminariach z zakresu nowych technologii i technik wykonania organizowanych przy współpracy z firmami, partnerami handlowymi, pracodawcami,  m. in.: ORLEN BUDMAT, POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY, PRUSZYŃSKI, KOSPEL, Viessmann, Buderus, Clima Hit, KOMET, Gaja, HERZ, Immergas, Instal-Gaz, Kaefer, Kentro, KISAN, Knauf, Kreisel, Thermaflex, VIEGA, Wodociągi Płockie, WIX-BUD, IZO-BET, PIECOBUD, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH.

Szkoła bierze udział w specjalistycznych programach wspierających szkolnictwo zawodowe, m. in. R. Bosch - Junkers szkoli, Akademia Knauf – Wzorcowa pracownia suchej zabudowy.

W ramach projektu ORLEN dla szkół w 2020 roku szkoła posiada nowoczesną pracownię do nauki języków obcych, w tym zawodowych.

W szkole realizowane są innowacje:

- uprawnienia elektryczne,

- uprawnienia gazowe,

- uprawnienia cieplne,

- tutoring wychowawczo - rozwojowy "Wychować człowieka mądrego".

Absolwenci wszystkich kierunków Branżowej Szkoły I Stopnia są przygotowani do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia, na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, podjęcia pracy lub podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkoła jest placówką bezpieczną i przyjazną dla ucznia oraz rodzica, posiada certyfikaty:

  • Krajowy Szkoła Promująca Zdrowie,
  • Bezpieczna Szkoła,
  • Szkoła Przedsiębiorczości,
  • Szkoła na Dobry Start.
Oferta:

Kształcimy w zawodach

  • dekarz,
  • monter izolacji przemysłowych,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

dekarz

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych: 

·        wykonywania pokryć dachowych, 

·         wykonywania obróbek dekarskich i blacharskich,

·         wykonywania odwodnień połaci dachowych,

·        montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików,

·         montażu  urządzeń do pozyskiwania energii odnawilanej,

·         naprawy i rozbiórki pokryć dachowych,

·         naprawy obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów,

·         naprawy odwodnień połaci dachowych .

monter izolacji przemysłowych

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·         wykonywania montażu izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych,

·         wykonywania montażu izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych,

·         wykonywania montażu izolacji ogniochronnych,

·         wykonywania montażu płaszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych,

·         wykonywania naprawy i demontażu izolacji przemysłowych. 

monter sieci i instalacji sanitarnych

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·         wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,

·         wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,

·         wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

·         wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

·         montowania systemów suchej zabudowy,

·         wykonywania robót malarskich i tapeciarskich,

·         wykonywania robót posadzkarskich,

·         wykonywania robót okładzinowych.

Zajęcia dodatkowe:

Swoje zainteresowania i pasje uczniowie mogą rozwijać poprzez udział w licznych kołach zainteresowań oraz na zajęciach sportowych.

Więcej informacji na stronie www.budowlanka.net

Uwaga!

Przed podjęciem nauki niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie do lekarza kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły, wskazujemy również przychodnie, gdzie takie badania można bezpłatnie wykonać). 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
DEKARZ- UDZIAŁ W PROJEKCIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY, PATRONAT FIRMY BUDMAT

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH - SPAWANIE, WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI: IZO- BET, KAEFER, ISOVER

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - FIRMY: WIXWODKAN, CLIMA - HIT, BUDERUS, SPAWANIE

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI KNAUF I KREISEL

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;