Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w ZSUiP

Adres: Padlewskiego 2
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Henryk Cichecki
Strona WWW: http://zsuip.pl
E-mail: szkola@zsuip.pl
Telefon: 24 365 86 80

Opis oferty:

Informacje ogólne:


Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku to szkoła publiczna z bogatą tradycją i 75-letnią historią. Jest zespołem szkół utworzonym w 2002 roku w wyniku połączenia Zespołu Szkół Odzieżowych nr 8 z Zespołem Szkół Zawodowych nr 6. Obecna nazwa szkoły funkcjonuje od 2006 roku.


 Dlaczego  warto wybrać naszą szkołę? Warto wybrać, ponieważ:

 • gwarantujemy zdobycie ciekawego zawodu dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycieli i świetnie wyposażonym pracowniom zawodowym.
 • tylko u nas uczniowie mają do dyspozycji własny budżet partycypacyjny, który mogą przeznaczyć na realizację swoich pomysłów.
 • wszyscy uczniowie klas pierwszych objęci są tutoringiem – wychowawczym, dydaktycznym i rówieśniczym (jeśli jeszcze nie wiesz co to znaczy zapraszamy na naszą stronę www.zsuip.pl). Pamiętaj, że u nas zawsze otrzymasz wsparcie i pomoc.
 • panuje tu prawdziwie przyjazna atmosfera oparta na tolerancji i zrozumieniu potrzeb każdego ucznia.
 • wśród płockich szkół tylko nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoły Aktywne w Społeczności” - wzmacniamy każdą aktywność naszych uczniów.
 • w naszej szkole realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską np. „W przyszłość bez obaw II”, które zwiększają konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.
 • nasi absolwenci są nie tylko dobrze wykształceni, ale i uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zawodowych potwierdzone w rankingach ogólnopolskich. Naszym najważniejszym celem jest dobro ucznia i jego przyszłość - stwarzamy uczniom szansę na odnoszenie sukcesów i przygotowujemy do radzenia sobie na rynku pracy. Wybór naszej szkoły gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia.

ZSUiP jest nowoczesną placówką, w której młodzież kształci się w atrakcyjnych zawodach. Wielu uczniów rozpoczyna swoją karierę zawodową już w trakcie nauki. Zdobywają doświadczenie podczas praktyk zawodowych w płockich firmach. Uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach zawodowych takich jak: Mistrzostwa Polski Carvingu, Zgotuj Sobie Sukces, Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski w Darmstadt. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również koło strzeleckie odnoszące regularne sukcesy w zawodach ogólnopolskich.
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości oferuje uczniom udział w Programach Unijnych, w których zdobywają dodatkowe umiejętności zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy. Szkoła posiada Certyfikat "Szkoła Przedsiębiorczości". 

Profesjonalizm nauczycieli i innowacyjne metody pracy oraz zaangażowanie uczniów, przynoszą doskonałe rezultaty na egzaminach zawodowych - corocznie średni wynik jest wyższy od średniej wojewódzkiej i krajowej.


ZSUiP jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów i rodziców.
Zachęcamy do wyboru naszej szkoły.

W skład Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości wchodzą:
- Technikum nr 4
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 4Więcej informacji na stronie www.zsuip.pl
Punkt naboru ZSUiP tel.: 24 365 86 81Oferta:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

1 fr - fryzjer
Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach - podpisują umowę o pracę w celu nauki zawodu. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia w celu uzyskania zawodu: Technik usług fryzjerskich.

1 k - kucharz

Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach. Zajęcia praktyczne organizuje szkoła w zakładach gastronomicznych w Płocku. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia w celu uzyskania zawodu: Technik żywienia i usług gastronomicznych.

1 c - cukiernik
Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach - podpisują umowę o pracę w celu nauki zawodu. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia w celu uzyskania zawodu: Technik technologii żywności.

1 p - piekarz
Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach - podpisują umowę o pracę w celu nauki zawodu. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia w celu uzyskania zawodu: Technik technologii żywności.

1 s - sprzedawca

Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach. Zajęcia praktyczne organizuje szkoła w dużych przedsiębiorstwach handlowych w Płocku. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia np. w zawodzie: Technik handlowiec, Technik księgarstwa.


1 w - wielozawodowa - inne zawody np.: krawiec, wędliniarz, elektromechanik, złotnik–jubiler, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz, ślusarz, lakiernik i inne.
W oddziale wielozawodowym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach - podpisują umowę o pracę w celu nauki zawodu. Po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia.


Wszyscy uczniowie - młodociani pracownicy w trakcie rekrutacji otrzymują wykaz współpracujących ze szkołą zakładów. Każdy uczeń może podpisać umowę o pracę w celu nauki zawodu w wybranej przez siebie firmie.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, otrzymują w sekretariacie skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podczas rekrutacji zasadniczej, powyższe zaświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 18 sierpnia 2020 r.Zajęcia dodatkowe:

Uczniowie ZSUiP biorą udział w licznych wyjazdach na targi branżowe: w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, na których poznają najnowsze technologie. Startują w konkursach zawodowych i sportowych, odnosząc sukcesy na wszystkich szczeblach rywalizacji. Do zawodów przygotowują się na zajęciach dodatkowych.

Koła zainteresowań:

 • SKS - pływanie
 • SKS - piłka siatkowa chłopców
 • SKS - piłka siatkowa dziewcząt
 • SKS - piłka nożna 
 • SKS - aerobic
 • Koło strzeleckie
 • Wolontariat
 • Koło teatralne
 • Koło PCK
 • Koło filmowe
 • Koło informatyczne
 • Koło regionalno-patriotyczne  
 • Koło języka polskiego
 • Koło języka angielskiego
 • Koło biologiczne
 • Koło carvingu
 • Koło piekarskieDostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1 C - CUKIERNIK

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
6 ---
1 F - FRYZJER

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
9 ---
1 K - KUCHARZ

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
4 ---
1 P - PIEKARZ

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
14 ---
1 S - SPRZEDAWCA

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
12 ---
1 W - BLACHARZ SAMOCHODOWY

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
2 ---
1 W - ELEKTROMECHANIK

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
2 ---
1 W - ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
1 ---
1 W - KRAWIEC

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
2 ---
1 W - LAKIERNIK

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
2 ---
1 W - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
0 ---
1 W - STOLARZ

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
0 ---
1 W - ŚLUSARZ

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
2 ---
1 W - WĘDLINIARZ

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
2 ---
1 W - ZŁOTNIK-JUBILER

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia
1 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;