Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Płocku w ZSZMSC

Adres: Narodowych Sił Zbrojnych 7
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Paweł Witkowski
Strona WWW: http://elektrykplock.edu.pl
E-mail: sekretariat@elektrykplock.edu.pl
Telefon: 24 366 99 91

Opis oferty:

Informacje ogólne:
     Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie to szkoła z tradycjami, a jej początki sięgają lat trzydziestych XX wieku. Naszym celem jest przede wszystkim dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów i kształcenie ich kompetencji zawodowych oraz społecznych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy i kwalifikacji, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań - uczestniczą w konkursach tematycznych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych. Są przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, podjęcia pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

     Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie to szkoła, która nie tylko kultywuje tradycje, ale również idąc z duchem czasu i dokonując koniecznych transformacji, zawsze odnajduje się na rynku i pozostaje w czołówce szkół technicznych najchętniej wybieranych przez młodzież.

Naszym uczniom oferujemy:
 • doświadczoną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • staranne, rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego,
 • funkcjonalny budynek warsztatów szkolnych z nowoczesnym wyposażeniem, dostosowany do nauki zawodu w branży elektrycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej i informatycznej,
 • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz uczestnictwa w praktykach zagranicznych w ramach projektów unijnych,
 • odbycia praktycznej nauki zawodu w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów i wiodących zakładach pracy,
 • możliwość ukończenia kursu prawa jazdy dla uczniów realizujących naukę zawodu w branży motoryzacyjnej,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz wykładach na uczelniach wyższych,
 • poszerzanie wiedzy poprzez udział w wycieczkach krajowych oraz zagranicznych,
 • aktywny udział w kulturalnym życiu miasta oraz w akcjach charytatywnych,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga i psychologa.
Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie prowadzi nabór na następujące kierunki:

 

1) Elektromechanik pojazdów samochodowych - 1a  - BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Elektromechanik zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności.

Elektromechanik może pracować w warsztacie, ale też w fabryce samochodów. Bardzo często najlepsi fachowcy elektrycy prowadzą własne warsztaty i stacje diagnostyczne, gdzie zajmują się tylko elektryką i elektroniką samochodową.

 

2) Mechanik pojazdów samochodowych - 1b - BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje m.in: prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i zespołów samochodowych; dokonuje rozpoznania przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów zespołów
i mechanizmów; likwiduje usterki w zespołach i układach samochodu w ramach napraw bieżących i okresowych.

Mechanicy zatrudniani są w warsztatach naprawczych, stacjach obsługowo-naprawczych, zakładach produkujących pojazdy i ich zespoły.

 

3) Elektryk - 1c - BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

Elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w: zakładach szerokiej branży energetycznej oraz zakładach kooperujących z ww. branżą, specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do klas I muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku elektromechanika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych dodatkowo wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (skierowania na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły).

 Do klas I Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Przedmioty punktowane:

* język polski,

* matematyka,

* język obcy wybrany przez kandydata,

* fizyka


Jeżeli liczba kandydatów na dany zawód będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego kierunku, połączymy go z innym lub zaproponujemy zmianę kierunku.
Zajęcia dodatkowe:

 • Drużyna medyczna - naszej szkoły od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w "Mistrzostwach pierwszej pomocy". Nasza szkoła w roku szkolnym 2005/2006 wywalczyła IV miejsce w kraju, wygrywając w powiecie i w województwie mazowieckim. W ramach pracy drużyny medycznej są prowadzone również szkolenia, na których można uzyskać certyfikat uznawany w kraju Unii Europejskiej.
 • Klub Europejski - propaguje wśród uczniów wiedzę na temat Europy i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
 • SKS - Szkolny Klub Sportowy prowadzi zajęcia w sekcjach: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna.
 • Koło motoryzacyjne - w naszej Szkole funkcjonuje już od 2002 roku. W ciągu tych lat, członkowie koła godnie reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w licznych konkursach motoryzacyjnych, zajmując w nich wysokie miejsca.
 • Koło informatyczne - daje możliwość rozwijania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową.
 • Koło historyczne - skierowane jest do uczniów zainteresowanych przeszłością kraju i regionu.
 • Koło innowacji technologicznych - umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań związanych innowacjami technologicznymi.
 • Szkolny Klub Wolontariatu - skierowany jest do wszystkich, którzy pragną bezinteresownie pomagać innym.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
10 0
ELEKTRYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
10 0
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
10 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;