Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 5 w ZSB

Adres: Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Betke
Strona WWW: http://budowlanka.net
E-mail: szkola@budowlanka.net
Telefon: 24 366 03 80

Opis oferty:

Informacje ogólne:

W Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku uczeń jest najważniejszy. Do każdego podchodzimy indywidualnie uwzględniając jego potrzeby, możliwości    i sytuację osobistą.

Szkołę charakteryzuje nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę z pracodawcami rynku lokalnego i krajowego. Placówka z długoletnią tradycją i doświadczeniem w branży dysponuje nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. Szkoła przygotowuje kolejne pokolenia fachowców w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy.

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zajęć przedmiotowych i zajęć praktycznych realizowanych w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych i pracowniach komputerowych oraz praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.

Zgodnie z trendem kształcenia ustawicznego szkoła posiada różnorodną, bezpłatną ofertę edukacyjną, dla młodzieży jak i dorosłych, zapewniając uczniom i absolwentom możliwość dalszej edukacji, stałego rozwoju zawodowego zwiększając ich atrakcyjność na rynku pracy. Reagując na potrzeby pracodawców ZSB nr 1 w Płocku rozszerza swoją ofertę m.in. poprzez realizację innowacji i projektów unijnych Erasmus+ oraz RPOWM. W ramach projektów Erasmus+ i Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku"  uczniowie mają możliwość uczestniczenia: w  stażach zawodowych (za wynagrodzeniem, kursach kwalifikacyjnych, np. w zakresie spawania, w specjalistycznych zajęciach zawodowych (projektowanie elementów instalacji z wykorzystaniem drukarki 3D, uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe) oraz dodatkowych zajęciach z matematyki i z doradztwa zawodowego.

Uczniowie systematycznie biorą udział w różnorodnych szkoleniach, prezentacjach, pokazach i seminariach z zakresu nowych technologii i materiałów organizowanych przy współpracy z firmami, partnerami handlowymi, pracodawcami, m. in.: WIX-BUD, PRUSZYŃSKI, IZO-BET, KOSPEL, Viessmann, Buderus, Clima Hit, KOMET, Gaja, HERZ, Immergas, Instal-Gaz, Kaefer, Kentro, KISAN, Knauf, Kreisel, Thermaflex, VIEGA, Wodociągi Płockie. Szkoła bierze udział w specjalistycznych programach wspierających szkolnictwo zawodowe: R. Bosch - Junkers szkoli, Akademia Knauf – Wzorcowa pracownia suchej zabudowy.

 Realizowane innowacje to:

·         tutoring wychowawczo-rozwojowy „Wychować człowieka mądrego”,

·         elementy kosmetologii.

W realizacji kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z Politechniką Warszawską Filia w Płocku, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku oraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Absolwenci wszystkich kierunków są przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, podjęcia pracy lub podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji nt. kształcenia zawodowego na http://budowlanka.net/news.php?readmore=397

Szkoła jest placówką bezpieczną i przyjazną dla ucznia oraz rodzica, posiada certyfikaty:

 • Krajowy Szkoła Promująca Zdrowie,
 • Bezpieczna Szkoła,
 • Szkoła Przedsiębiorczości,
 • Szkoła na Dobry Start.Oferta:

Kształcimy w zawodach

·      technik budownictwa,

·      technik chłodnictwa i klimatyzacji,

·      technik geodeta,

·      technik ochrony środowiska,

·      technik robót wykończeniowych w budownictwie,

·      technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Technik budownictwa
Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie konstrukcji murowanych, betonowych i żelbetowych oraz stalowych i drewnianych;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów na roboty budowlane. 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 •         montażu urządzeń i instalacji chłodniczych;
 •         eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych;
 •        montażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 •        eksploatacji i konserwacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 •          napraw urządzeń i instalacji chłodniczych;
 •         napraw urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Technik geodeta

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:                     ·      wykonywania  oraz opracowywania  wyników pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych;

 • pozyskiwania i opracowywania danych dla celów tworzenia katastru nieruchomości;

·         współdziałania z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych;

·         aktualizowania państwowego zasobu geodezyjnego.

Technik ochrony środowiska

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stanu środowiska oraz planowania i realizowania zadań związanych z ochroną środowiska;
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń, określania parametrów uzdatniania wody
  i oczyszczania ścieków;
 • klasyfikowania oraz identyfikowania różnego rodzaju odpadów;
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • realizowania projektów wnętrz;
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych;
 • określania zakresu i rodzaju robót remontowych w obiektach budowlanych;
 • rozróżniania technologii wykonania elementów wykończeniowych tj. robót podłogowych, robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich, robót okładzinowych;
 • kontrolowania przebiegu robót remontowych obiektów budowlanych;
 • oceniania jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych;
 • opracowywania harmonogramu prac budowlanych;
 • sporządzania zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • projektowania i nadzorowania wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę);
 • kontrolowania prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych;
 • wykonywania szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych, projektowania instalacji grzewczej;
 • lokalizowania urządzenia i instalacji grzewczych, w razie potrzeby usuwania usterki, prowadzenia budowy I nadzorowania stanu instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • nadzorowania eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • zajmowania się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej;
 • kontrolowania jakości wykonania robót instalacyjnych, zgodność z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym;
 • przeprowadzania próby szczelności i ciśnienia;
 • organizowania i kierowania pracą brygady roboczej, sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych i kalkulacji.

 
Zajęcia dodatkowe:
Swoje zainteresowania i pasje uczniowie mogą rozwijać poprzez udział w licznych kołach zainteresowań oraz na zajęciach sportowych.
Więcej informacji na stronie www.budowlanka.net 

Uwaga!

Przed podjęciem nauki niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie do lekarza kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły, wskazujemy również przychodnie, gdzie takie badania można bezpłatnie wykonać).

 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
TECHNIK BUDOWNICTWA - PATRONAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Geografia, Historia, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
24 ---
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI - UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE, FIRMY: KOMET,KLIMA-WENT,KOSPEL

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 ---
TECHNIK GEODETA - WSPÓŁPRACA Z UWM W OLSZTYNIE

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 ---
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - Z KOSMETOLOGIĄ PRZY WSPÓŁPRACY Z PWSZ W PŁOCKU

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Chemia, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
24 ---
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI: KNAUF, WIXBUD

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Geografia, Historia, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
24 ---
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE,KOMET,CLIMA-HIT,JUNKERS

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;