Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 5 w Płocku w ZSB

Adres: Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Betke
Strona WWW: http://budowlanka.net
E-mail: szkola@budowlanka.net
Telefon: 24 366 03 80

Opis oferty:

Informacje ogólne:

W Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku uczeń jest najważniejszy.

Szkołę charakteryzuje nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę z pracodawcami rynku lokalnego i krajowego. Placówka z ponad 60-letnią tradycją i doświadczeniem w branży dysponuje nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. Szkoła przygotowuje kolejne pokolenia fachowców w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych w porównaniu z wynikami wojewódzkimi i krajowymi.

Zgodnie z ogólnopolskim rankingiem miesięcznika "Perspektywy" 2020 oraz 2021 Technikum nr 5 w ZSB nr 1 w Płocku otrzymało brązową odznakę jakości. W ogólnopolskim rankingu wyróżniono jako najlepsze tylko dwa płockie technika,  w tym Technikum nr 5 w ZSB nr 1 w Płocku!

ZSB nr 1 w Płocku posiada różnorodną, bezpłatną ofertę edukacyjną, zapewniając uczniom i absolwentom możliwość dalszej edukacji, stałego rozwoju i doskonalenia zawodowego. Reagując na potrzeby pracodawców ZSB nr 1 w Płocku rozszerza swoją ofertę m.in. poprzez realizację innowacji i projektów unijnych Erasmus+ oraz RPOWM. W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku uczniowie mają możliwość uczestniczenia w: stażach zawodowych (za wynagrodzeniem), kursach kwalifikacyjnych np. w zakresie spawania, specjalistycznych zajęciach zawodowych oraz dodatkowych zajęciach z matematyki i z doradztwa zawodowego.

Społeczność szkolna systematycznie bierze udział w różnorodnych projektach edukacyjnych, szkoleniach, prezentacjach, pokazach i seminariach z zakresu nowych technologii i technik organizowanych przy współpracy z firmami, partnerami handlowymi, pracodawcami, m. in.: ORLEN, BUDMAT, POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY,PRUSZYŃSKI, KOSPEL, Viessmann, Buderus, Clima Hit, KOMET, Gaja, HERZ, Immergas, Instal-Gaz, Kaefer, Kentro, KISAN, Knauf, Kreisel, Thermaflex, VIEGA, Wodociągi Płockie, WIX-BUD, IZO-BET, PIECOBUD, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH.

Szkoła bierze udział w specjalistycznych programach wspierających szkolnictwo zawodowe: R. Bosch - Junkers szkoli, Akademia Knauf – Wzorcowa pracownia suchej zabudowy.

W ramach projektu ORLEN dla szkół w 2020 roku szkoła posiada nowoczesną pracownię do nauki języków obcych, w tym zawodowych.

Realizowane innowacje to:

· projektowanie elementów instalacji z wykorzystaniem drukarki 3 D,

· uprawnienia elektryczne,

· uprawnienia cieplne,

· uprawnienia gazowe,

· tutoring wychowawczo-rozwojowy „Wychować człowieka mądrego”,

· elementy kosmetologii.

W realizacji kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z Politechniką Warszawską Filia w Płocku, Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku oraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Absolwenci wszystkich kierunków Technikum nr 5 w ZSB nr 1 w Płocku są przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych. Zdawalność egzaminów maturalnych naszych uczniów jest wysoka. Języka angielskiego i matematyki uczymy na poziomie rozszerzonym! Ponadto uczeń, który zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe może być zwolniony z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Szkoła jest placówką bezpieczną i przyjazną dla ucznia oraz rodzica, posiada certyfikaty:

  • Krajowy Szkoła Promująca Zdrowie,
  • Bezpieczna Szkoła,
  • Szkoła Przedsiębiorczości,
  • Szkoła na Dobry Start.Oferta:

Kształcimy w zawodach

· technik budownictwa,

· technik chłodnictwa i klimatyzacji,

· technik dekarstwa,

· technik geodeta,

· technik ochrony środowiska,

· technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik budownictwa 

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

· wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie konstrukcji murowanych, betonowych i żelbetowych oraz stalowych i drewnianych,

· koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,

· organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

· organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

· organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,

· sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

· montażu urządzeń i instalacji chłodniczych,

· eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych,

· montażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,

· eksploatacji i konserwacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,

· napraw urządzeń i instalacji chłodniczych,

· napraw urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Technik dekarstwa 

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

· wykonywania pokryć dachowych,

· wykonywania obróbek dekarskich i blacharskich,

· wykonywania odwodnień połaci dachowych,

· montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików,

· montażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,

· naprawy i rozbiórki pokryć dachowych,

· naprawy obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów,

· naprawy odwodnień połaci dachowych,

· organizowania i kontrolowania robót związanych z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów robót dekarskich.

Technik geodeta

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

· wykonywania oraz opracowywania wyników pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych,

· pozyskiwania i opracowywania danych dla celów tworzenia katastru nieruchomości,

· współdziałania z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych,

· aktualizowania państwowego zasobu geodezyjnego.

Technik ochrony środowiska

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

· oceniania stanu środowiska oraz planowania i realizowania zadań związanych z ochroną środowiska,

· monitorowania poziomu zanieczyszczeń, określania parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

· klasyfikowania oraz identyfikowania różnego rodzaju odpadów,

· sporządzania bilansów zanieczyszczeń.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

· projektowania i nadzorowania wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę),

· kontrolowania prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych,

· wykonywania szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych, projektowania instalacji grzewczej,

· lokalizowania urządzenia i instalacji grzewczych, w razie potrzeby usuwania usterki, prowadzenia budowy I nadzorowania stanu instalacji i urządzeń sanitarnych,

· nadzorowania eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych,

· zajmowania się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej,

· kontrolowania jakości wykonania robót instalacyjnych, zgodność z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym,

· przeprowadzania próby szczelności i ciśnienia,

· organizowania i kierowania pracą brygady roboczej, sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych i kalkulacji.

 
Zajęcia dodatkowe:

 Swoje zainteresowania i pasje uczniowie mogą rozwijać poprzez udział  w licznych kołach zainteresowań oraz na zajęciach sportowych.

Więcej informacji na stronie www.budowlanka.net

Uwaga!

Przed podjęciem nauki niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie do lekarza kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły, wskazujemy również przychodnie, gdzie takie badania można bezpłatnie wykonać).

 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
TECHNIK BUDOWNICTWA - PATRONAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ , UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE, SPAWANIE

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Geografia, Historia, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI - UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE, FIRMY: KOMET,KOSPEL, SPAWANIE

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
TECHNIK DEKARSTWA - UDZIAŁ W PROJEKCIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY, PATRONAT BUDMAT

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Edukacja dla bezpieczeństwa, Fizyka, Geografia, Historia, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
TECHNIK GEODETA - WSPÓŁPRACA Z UWM W OLSZTYNIE

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - PATRONAT PW W PŁOCKU, WSPÓŁPRACA Z MAZOWIECKĄ UCZELNIĄ PUBLICZNĄ (kosmetologia)

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Chemia, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE,KOMET,CLIMA-HIT,JUNKERS

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Geografia, Historia, Informatyka, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
15 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;