Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 1 w Płocku w ZSEK

Adres: Abpa.A. Nowowiejskiego 4
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Ireneusz Szychowski
Strona WWW: http://zsek.pl/
E-mail: ekonomik@plocman.pl
Telefon: 24 367 19 65

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Płocki Ekonomik jest najstarszą szkolą zawodową na Mazowszu. Jej początki sięgają 1921 roku. W okresie międzywojennym nosiła nazwę, najpierw Szkoły Przemysłowo – Handlowej  Żeńskiej im. Królowej Kingi, a następnie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego. Po drugiej wojnie światowej -  Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, a od 1996 r. Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego. Zgodnie z potrzebami lokalnego i krajowego rynku pracy, szkoła kształci w 7 kierunkach w ramach Technikum oraz na 2 kierunkach w ramach Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie nauki uczniowie mogą poszerzać swoje kompetencje zawodowe zdobywając dodatkowe umiejętności np: pilotowanie imprez turystycznych, animacja wolnego czasu itp. Po ukończeniu szkoły absolwenci podejmują pracę w licznych przedsiębiorstwach i instytucjach. Są doskonale przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej. Mogą również kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Szkołę ukończyło ponad 22000 absolwentów


Proponujemy:
 • Kształcenie w atrakcyjnych zawodach.
 • Rozwijanie uzdolnień i pasji w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań.
 • Doskonalenie umiejętności artystycznych poprzez udział w zajęciach zespołu muzycznego, koła teatralnego.
 • Rozwój fizyczny na zajęciach SKS.
 • Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
 • Efektywne doradztwo zawodowe.
 • Ciekawe kontakty i współpracę  z Domem Darmstadt, Teatrem Dramatycznym, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Muzeum Mazowieckim, Książnicą Płocką, wyższymi uczelniami (Politechniką Warszawską, Wyższym Seminarium Duchownym, Mazowiecką Uczelnią Publiczną, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica)


Zapewniamy:

 •     Miłą i przyjazną atmosferę
 •     Każdy zainteresowany uczeń znajdzie u nas swoje miejsce
 •     Średnie wykształcenie i konkretny zawód. co zwiększa możliwość  podjęcia pracy
 •     Maturę, która umożliwia studiowanie
 •     Mamy dobrze wykształconą kadrę nauczycieli (pasjonatów)
 •     Praktyki zawodowe w najlepszych firmach i instytucjach, m.in:

* Urząd Miasta Płocka
Urząd Wojewódzki
Urząd Skarbowy
Centrum Edukacji
Komunikacja Miejska
Hotel Tumski
Hotel Czardasz
Hotel Starzyński
Hotel Petropol
AUCHAN
Leroy Merlin Polska
Superhobby Market Budowlany spółka z o.o OBI
Polskie Drogerie Natura
Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Galerie Handlowe: Wisła, Mosty, Mazovia
CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (GLS)
DHL Express
 • Naukę w nowoczesnych  pracowniach przedmiotowych (np. pracownia języków obcych, pracownia eksploatacji portów i terminali, ekonomiczna, hotelarska, logistyczna, handlowa).
 • Możliwość korzystania z biblioteki i czytelni ze stanowiskami internetowymi.
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej.

Oferta:

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

                Technikum nr 1 kształcące w następujących zawodach:

Technik ekonomista

Będziesz umiał: prowadzić dokumentację biurową , magazynową, zarządzić procesem sprzedaży, sporządzać biznesplan, sporządzać dokumentację kadrową, rozliczać wynagrodzenia, naliczać składki ZUS , rozliczać podatki i prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i bankami. Praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, bankach urzędzie miasta lub gminy.

Technik handlowiec

Będziesz umiał: organizować i prowadzić sprzedaż towarów , prowadzić działalność handlową, inkasować, zamawiać i przygotować asortyment , prowadzić działania marketingowe i reklamowe, prowadzić dokumentację , ekonomiczno-finansową. Praktyki zawodowe realizowane są w punktach sprzedaży, jako sprzedawcy w sklepie internetowych, hurtowniach, magazynach, w działaniach handlowych firm, które poszukują specjalistów z dziedziny zaopatrzenia zbytu, marketingu, reklamy.

Technik hotelarstwa

Będziesz umiał: rezerwować i promować usługi  hotelarskie, prowadzić recepcje w obiekcie hotelowym, obsługiwać gości przyjeżdżających i odjeżdżających, sporządzać dokumentacje rozliczeniową i rezerwacyjną, utrzymywać porządek w obiekcie hotelowym, wykonywanie prac biurowych. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w hotelach, motelach, pensjonatach.


Technik organizacji turystyki

Będziesz umiał: planować i organizować usługi turystyczne, prowadzić informację turystyczną, prowadzić sprzedaż oraz monitorować przebieg imprez usług turystycznych, prowadzić dokumentacje sprzedażową i  rozliczeniową. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej.

          * Technik logistyk 

Będziesz umiał : planować i obsłużyć przepływ towarów, zapewniać firmie system dystrybucji, zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, organizować łańcuchy dostaw transportu do realizowania zadania, przygotować i sprawdzić dokumenty między innymi finansowe, przewozowe, raporty magazynowe. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, handlowych, spedycyjnych. 

* Technik rachunkowości

Będziesz umiał : obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe oraz finansowo-księgowe, sporządzać dokumentację kadrową, sporządzać sprawozdania finansowe, rozliczać wynagrodzenia, podatki i inne daniny publiczne, księgować operacje gospodarcze, wykonywać czynności planistyczne i analityczne. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe  w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, bankach, urzędach.

* Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Będziesz umiał: planować i wykonywać prace związane z eksploatacją portów i terminali, organizować prace związane z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych, organizować prace oraz prowadzić dokumentacje związaną z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, nadzorować ważenia ładunków, sortowania i etykietowania, organizować wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków, pobierać i zdawać sprzęt przeładunkowy oraz zlecać jego naprawy i konserwacji, optymalizować rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich, organizować przewozów wewnątrz portów i terminali.

Możliwa praca:

- portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej,

-możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.


Miejsce praktyk zapewnia szkoła.Przedmiot rozszerzony:
* język angielski

Możliwość wyboru nauczanych języków obcych: niemiecki, rosyjski


UWAGA: Przy przyjęciu do Technikum obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania do lekarza wydaje sekretariat szkoły.
Zajęcia dodatkowe:

Proponujemy:
* Działalność w samorządzie uczniowskim.
* Udział w zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A - TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1B - TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1C - TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1D - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1E - TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1F - TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1G - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;