Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 1 w ZSEK

Adres: Abpa.A. Nowowiejskiego 4
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Ireneusz Szychowski
Strona WWW: http://zsek.pl/
E-mail: ekonomik@plocman.pl
Telefon: 24 367 19 65

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Płocki Ekonomik jest najstarszą szkolą zawodową na Mazowszu. Jej początki sięgają 1921roku. W okresie międzywojennym nosiła nazwę, najpierw Szkoły Przemysłowo – Handlowej  Żeńskiej im. Królowej Kingi, a następnie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego. Po drugiej wojnie światowej -  Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, a od 1996 r. Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego. Szkołę ukończyło ponad 20000 absolwentów.


Proponujemy:
 • Kształcenie w atrakcyjnych zawodach
 • Rozwijanie uzdolnień i pasji w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań
 •  Doskonalenie umiejętności artystycznych poprzez udział w zajęciach zespołu muzycznego, koła teatralnego
 •  Rozwój fizyczny na zajęciach SKS
 •  Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
 •  Efektywne doradztwo zawodowe
 •  Ciekawe kontakty i współpracę  z Domem Darmstadt, Teatrem Dramatycznym, Płocką Orkiestrą Symfoniczną


Zapewniamy:

 •      Miłą i przyjazną atmosferę
 •     Każdy zainteresowany uczeń znajdzie u nas swoje miejsce
 •     Średnie wykształcenie i konkretny zawód. co zwiększa możliwość  podjęcia pracy
 •     Maturę, która umożliwia studiowanie
 •     Mamy dobrze wykształconą kadrę nauczycieli (pasjonatów)
 •     Praktyki zawodowe w najlepszych firmach np.

Ø  Urząd Miasta Płocka

Ø  Urząd Wojewódzki

Ø  Urząd Skarbowy

Ø  Centrum Edukacji

Ø  Komunikacja Miejska

Ø  Hotel Tumski

Ø  Hotel Petropol

Ø  Hotel Petrochemia

Ø  Hotel Czardasz

Ø  Hotel Herman

Ø  AUCHAN

Ø  Leroy Merlin Polska

Ø  Sklepy Sieci Rossmann 

Ø  Galerie Handlowe: Wisła, Mosty, Mazovia

Ø  CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

Ø  DHL Express

Ø  Naukę w pracowniach przedmiotowych z bogatą bazą dydaktyczną między innymi: pracownia ekonomiczna, hotelarska, logistyczna, handlowa.

Ø  Możliwość korzystania z biblioteki i czytelni ze stanowiskami internetowymi

Ø  Opiekę pielęgniarki szkolnej

Oferta:

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

                Technikum nr 1 kształcące w następujących zawodach:

Technik ekonomista
Będziesz umiał: prowadzić dokumentację biurową , magazynową, zarządzić procesem sprzedaży, sporządzać biznesplan, sporządzać dokumentację kadrową, rozliczać wynagrodzenia, naliczać składki ZUS , rozliczać podatki i prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i bankami. Praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, bankach urzędzie miasta lub gminy.

Technik handlowiec
Będziesz umiał: organizować i prowadzić sprzedaż towarów , prowadzić działalność handlową, inkasować, zamawiać i przygotować asortyment , prowadzić działania marketingowe i reklamowe, prowadzić dokumentację , ekonomiczno-finansową. Praktyki zawodowe realizowane są w punktach sprzedaży, jako sprzedawcy w sklepie internetowych, hurtowniach, magazynach, w działaniach handlowych firm, które poszukują specjalistów z dziedziny zaopatrzenia zbytu, marketingu, reklamy.

Technik hotelarstwa
Będziesz umiał: rezerwować i promować usługi  hotelarskie, prowadzić recepcje w obiekcie hotelowym, obsługiwać gości przyjeżdżających i odjeżdżających, sporządzać dokumentacje rozliczeniową i rezerwacyjną, utrzymywać porządek w obiekcie hotelowym, wykonywanie prac biurowych. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w hotelach, motelach, pensjonatach.

Technik organizacji turystyki
Będziesz umiał: planować i organizować usługi turystyczne, prowadzić informację turystyczną, prowadzić sprzedaż oraz monitorować przebieg imprez usług turystycznych, prowadzić dokumentacje sprzedażową i  rozliczeniową. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej.

          * Technik logistyk 
Będziesz umiał : planować i obsłużyć przepływ towarów, zapewniać firmie system dystrybucji, zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, organizować łańcuchy dostaw transportu do realizowania zadania, przygotować i sprawdzić dokumenty między innymi finansowe, przewozowe, raporty magazynowe. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, handlowych, spedycyjnych.

           * Technik rachunkowości
Będziesz umiał : sporządzać dokumentację kadrową, rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez ZUS , prowadzić ewidencje podatkową i rozliczenia finansowe z kontrahentami i bankami, ewidencjować operacje gospodarcze, przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki ,ustalać wyniki, ustalać wynik finansowy, sporządzać sprawozdania finansowe, przeprowadzać analizę finansową. Praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach ,biurach rachunkowych, urzędach skarbowych.

           * Technik eksploatacji portów i terminali (nowość)

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Będziesz umiał: planować i wykonywać prace związane z eksploatacją portów i terminali, organizować prace związane z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych, organizować prace oraz prowadzić dokumentacje związaną z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, nadzorować ważenia ładunków, sortowania i etykietowania, organizować wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków, pobierać i zdawać sprzęt przeładunkowy oraz zlecać jego naprawy i konserwacji, optymalizować rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich, organizować przewozów wewnątrz portów i terminali.

Możliwa praca:

- w agencjach reklamowych;
- w agencjach public relations;
- w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw;
- w działach promocji środków masowego przekazu;
- w agencjach scenariuszowych;
- w studiach graficznych;
- w studiach produkcyjnych;
- w agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
-
portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej.


Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.


Przedmioty rozszerzone do wyboru:
* matematyka
* geografia
język obcy rozszerzony:
* język angielski

Możliwość wyboru nauczanych języków obcych: niemiecki, rosyjski


UWAGA: Przy przyjęciu do Technikum obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania do lekarza wydaje sekretariat szkoły.
Zajęcia dodatkowe:

Proponujemy:
* Działalność w samorządzie uczniowskim.
* Udział w zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A - TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
8 ---
1B - TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
18 ---
1C - TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
14 ---
1D - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
29 ---
1E - TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
8 ---
1F - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 ---
1G - TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
14 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;