Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku w ZSZMSC

Adres: Narodowych Sił Zbrojnych 7
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Paweł Witkowski
Strona WWW: http://elektrykplock.edu.pl
E-mail: sekretariat@elektrykplock.edu.pl
Telefon: 24 366 99 91

Opis oferty:

Informacje ogólne:
     Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie to szkoła z tradycjami, a jej początki sięgają lat trzydziestych XX wieku. Naszym celem jest przede wszystkim dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów i kształcenie ich kompetencji zawodowych oraz społecznych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy i kwalifikacji, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań - uczestniczą w konkursach tematycznych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych. Są przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, podjęcia pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

     Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie to szkoła, która nie tylko kultywuje tradycje, ale również idąc z duchem czasu i dokonując koniecznych transformacji, zawsze odnajduje się na rynku i pozostaje w czołówce szkół technicznych najchętniej wybieranych przez młodzież.

Naszym uczniom oferujemy:
 • doświadczoną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • staranne, rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego,
 • funkcjonalny budynek warsztatów szkolnych z nowoczesnym wyposażeniem, dostosowany do nauki zawodu w branży elektrycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej i informatycznej,
 • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz uczestnictwa w praktykach zagranicznych w ramach projektów unijnych,
 • odbycia praktycznej nauki zawodu w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów i wiodących zakładach pracy,
 • możliwość ukończenia kursu prawa jazdy dla uczniów realizujących naukę zawodu w branży motoryzacyjnej,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz wykładach na uczelniach wyższych,
 • poszerzanie wiedzy poprzez udział w wycieczkach krajowych oraz zagranicznych,
 • aktywny udział w kulturalnym życiu miasta oraz w akcjach charytatywnych,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga i psychologa.
Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie prowadzi nabór na następujące kierunki:

1) Technik elektryk - I TA - BEZPŁATNE SZKOLENIE SEP

Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być nie tylko technikiem, ale również może w przyszłości zostać inżynierem, naukowcem lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie.

2) Technik mechanik - I TB

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowe i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

3) Technik teleinformatyk - I TC - BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

Technik jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Technicy teleinformatycy mogą wykonywać pracę na stanowiskach: monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, a także techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Zawód technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Technicy teleinformatycy znajdują zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

4) Technik informatyk - I TD - BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami. Do najważniejszych zadań informatyka należy: tworzenie oprogramowania i posługiwanie się specjalistycznym językiem służącym temu, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

4) Technik pojazdów samochodowych - I TE - BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowanie treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

5) TECHNIK  PROGRAMISTA - I TF - BEZPŁATNE SZKOLENIE CISCO    

Technik programista to osoba, która dzięki odwadze w podejściu do komputerów i nauk ścisłych oraz znajomości języków programowania potrafi sprawić, aby komputery działały zgodnie z jego wolą. Technik programista za pomocą specjalistycznych języków (takich jak: Python, C++, JavaScript, PHP, SQL) pisze, czyli tworzy, programy i aplikacje użytkowe, dzięki innym narzędziom (takim jak: HTML i CSS) tworzy ich stronę wizualną wygodną dla użytkownika oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Technik programista jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy (i najlepiej opłacanych).

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do klas I muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku technika pojazdów samochodowych dodatkowo wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły).

Do klas I technikum we wszystkich zawodach będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Przedmioty punktowane:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy wybrany przez kandydata,
 • fizyka

Jeżeli liczba kandydatów do danej klasy (na dany zawód) będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego kierunku, połączymy go z innym lub zaproponujemy zmianę kierunku.Zajęcia dodatkowe:

 • Drużyna medyczna - naszej szkoły od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w "Mistrzostwach pierwszej pomocy". Nasza szkoła w roku szkolnym 2005/2006 wywalczyła IV miejsce w kraju, wygrywając w powiecie i w województwie mazowieckim. W ramach pracy drużyny medycznej są prowadzone również szkolenia, na których można uzyskać certyfikat uznawany w kraju Unii Europejskiej.
 • Klub Europejski - propaguje wśród uczniów wiedzę na temat Europy i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
 • SKS - Szkolny Klub Sportowy prowadzi zajęcia w sekcjach: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna.
 • Koło motoryzacyjne - w naszej Szkole funkcjonuje już od 2002 roku. W ciągu tych lat, członkowie koła godnie reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w licznych konkursach motoryzacyjnych, zajmując w nich wysokie miejsca.
 • Koło informatyczne - daje możliwość rozwijania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową.
 • Koło historyczne - skierowane jest do uczniów zainteresowanych przeszłością kraju i regionu.
 • Koło innowacji technologicznych - umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań związanych innowacjami technologicznymi.
 • Szkolny Klub Wolontariatu - skierowany jest do wszystkich, którzy pragną bezinteresownie pomagać innym.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
TECHNIK ELEKTRYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
28 0
TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
28 0
TECHNIK MECHANIK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
14 0
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
28 0
TECHNIK PROGRAMISTA

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
28 0
TECHNIK TELEINFORMATYK

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język włoski
14 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;