Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego

Adres: Marszałka Józefa Pułsudskiego 31
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: pto.net.pl
E-mail: sekretariat@pto.net.pl
Telefon: 24 262 90 85

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Krótka historia naszych szkół:

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Od blisko 30 lat zmieniamy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę.
Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne - wszystkie z tablicami interaktywnymi, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie, życzliwość a także na rozwój kreatywności.

Naszym licealistom zapewniamy:
- zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 - 15.30
- wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
- indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
- dla najlepszych: stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
- stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
- stypendium Prezesa Rady Ministrów
- opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego.

Ofertę naszą kierujemy również  do młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki doświadczeniu naszych nauczycieli i specjalistów uczniowie mają możliwość rozwijania własnych umiejętności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.Oferta:

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do I klasy wszystkich ósmoklasistów, dla których ważne są:
- dobre przygotowanie do matury
- nauka na zasadach partnerstwa
- życzliwość i sprawiedliwość
- bezpieczeństwo.

Zapraszamy do klasy humanistycznej, która oprócz realizacji treści ogólnokształcących umożliwia udział w zajęciach specjalistycznych z zakresu filozofii, prawa i psychologii. 


Jako absolwent tej klasy będziesz przygotowany do studiowania między innymi na następujących kierunkach: filologia polska, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia języków obcych, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, dziennikarstwo, socjologia.


W liceum 4-letnim realizowane będą następujące rozszerzenia:
- język polski
- język angielski lub niemiecki
- historia lub wos

Opłaty w roku szkolnym 2020/2021
-
wpisowe - jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów - 100
- czesne -miesięcznie (płatne od września do czerwca) - 140złZajęcia dodatkowe:
- filozofia
- podstawy prawa
- podstawy psychologii
- e-matematyka
- czytanie tekstów kultury
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1 H rozszerzenia oddziału: język polski, język angielski lub niemiecki, historia lub WOS

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Edukacja dla bezpieczeństwa, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Matematyka, Muzyka, Plastyka, Przyroda, Technika, Wiedza o społeczeństwie
25 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;