Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego

Adres: Marszałka Józefa Pułsudskiego 31
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Lidia Lewandowska
Strona WWW: pto.net.pl
E-mail: sekretariat@pto.net.pl
Telefon: 24 262 90 85

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Krótka historia naszych szkół:

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Od ponad 30 lat zmieniamy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę.
Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne - wszystkie z tablicami interaktywnymi, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie, życzliwość a także na rozwój kreatywności. 


My wiemy, jak ważne są relacje i docenienie każdego, choćby różnił się tak bardzo. To właśnie dobre relacje stanowią istotę dobrego samopoczucia i tworzenia sprzyjających warunków do przyjaźni, rozwijania pasji i nauki.

Zapraszamy WAS na wspólną, szkolną przygodę w szkole Tolerancji, Wsparcia i Wyrozumiałości.

U NAS MOŻESZ BYĆ SOBĄ!


"DOŁĄCZ DO NAS" - obejrzyj film promocyjny, zrealizowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego PTO

https://youtu.be/32CB8tqwlw8Naszym licealistom zapewniamy:
- zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 - 15.30
- wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
- indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
- dla najlepszych: stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
- stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
- stypendium Prezesa Rady Ministrów
- opiekę pielęgniarki szkolnej, 
- wsparcie pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego.

Ofertę naszą kierujemy również  do młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki doświadczeniu naszych nauczycieli i specjalistów uczniowie mają możliwość rozwijania własnych umiejętności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.Oferta:

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do pierwszych klas wszystkich, dla których ważne są:
- dobre przygotowanie do matury
- nauka na zasadach partnerstwa
- życzliwość i sprawiedliwość
- bezpieczeństwo.

Zapraszamy do  klas, które oprócz realizacji treści ogólnokształcących, umożliwiają udział w zajęciach - blokach specjalistycznych z zakresu podstaw prawa, psychologii i ekspresji twórczej.

Podstawy prawa nauczą Was jak tworzyć i czytać przepisy prawne, jakie są rodzaje prawa, wskażą na etyczne problemy prawa jak: moralność, etyka, kara śmierci, aborcja, eutanazja, prawa zwierząt, zapoznają z prawem na co dzień: kolizja, wypadek, prawa pacjenta itp.
Podstawy psychologii - to nauka stawiania granic, radzenia sobie z emocjami, rozpoznawania i radzenia sobie z przemocą, to zrozumienie, że jesteśmy różni i w tym tkwi siła naszego społeczeństwa.
Elementy ekspresji twórczej - to zajęcia, na których rozwiniecie wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość poprzez obcowanie z literaturą, teatrem, filmem i sztuką.

W liceum realizowane będą również następujące przedmioty w rozszerzeniu:
- język polski
- język angielski 
- historia
- geografia


Opłaty w roku szkolnym 2023/2024 wynoszą:

- wpisowe - jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów - 300 

- czesne -miesięcznie (płatne od września do czerwca) - 300 zł

- zajęcia - blok specjalistyczny - miesięcznie - 30 zł


Zajęcia dodatkowe:

- podstawy prawa
- podstawy psychologii
- elementy ekspresji twórczej

https://www.youtube.com/watch?v=q069-uN4Pys
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Próg punktów
1 H klasa ogólnodostępna, przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia. Drugi język obcy: język niemiecki lub rosyjski.


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Edukacja dla bezpieczeństwa, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język niemiecki, Muzyka, Plastyka, Przyroda, Technika, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie fizyczne
---
1G klasa ogólnodostępna, przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia. Drugi język obcy: język niemiecki lub rosyjski.


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Edukacja dla bezpieczeństwa, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język niemiecki, Muzyka, Plastyka, Przyroda, Technika, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie fizyczne
---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 169; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1311;