Niezalogowany
zmień rozmiar:

V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Adres: Kobylińskiego 25
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Tomasz Wiśniewski
Strona WWW: www.zsce.pl
E-mail: zsce@zsce.pl
Telefon: 24 365 86 32

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza szczyci się wieloletnią tradycją.
W 2022 roku Szkoła obchodzić będzie swoje 60-lecie.


Dawny „Chemik” to dziś: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum.

Przez te wszystkie lata funkcjonowania Szkoła może się pochwalić wielotysięczną rzeszą absolwentów, z których wielu piastowało kierownicze stanowiska w PKN ORLEN S.A. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza daje szanse nie tylko zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań.
Uczniowie uczestniczą w konkursach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i zespołach muzycznych. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój zainteresowań związanych z chemią i technologią chemiczną. Dowodem tego jest organizowanie przez Szkołę od 28 lat Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest organizatorem:
:: Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza (dla uczniów szkół ponadpodstawowych),
:: Konkursu Chemicznego "CHEMIK" (dla uczniów szkół podstawowych),
:: Konkursów Językowych - język angielski, język niemiecki (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
:: Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (dla uczniów szkół ponadpodstawowych),
:: Konkursu Matematycznego "Continuum" (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Dzięki troskliwej opiece PKN ORLEN S.A. szkolne pracownie chemiczne są wyposażone w najlepszej klasy meble i sprzęt laboratoryjny, zaś sale lekcyjne są estetyczne i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Nasza szkoła uczestniczy od wielu lat w projektach unijnych, dedykowanych młodzieży w ramach programu Erasmus+. Uczniowie biorą udział w wymianie młodzieży: poznają życie swoich rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej i mają okazję zdecydować czy chcieliby studiować lub pracować w Europie Zachodniej.

W 2019 roku, dzięki pomocy PKN ORLEN S.A., została wyremontowana hala sportowa. Uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnego sprzętu na siłowni.Oferta:

Klasa 1A | HUMANISTYCZNA
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
Drugi język: język francuski
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klasa 1B | MATEMATYCZNO-CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone:  język angielski, matematyka, chemia
Drugi język: język niemiecki
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klasa 1C i 1D | BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Drugi język: język niemiecki
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klasa 1E | MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
Drugi język: język niemieckiZajęcia dodatkowe:
Młodzież naszej szkoły dzieli czas pomiędzy naukę i zabawę. Swoje zainteresowania uczniowie rozwijają na zajęciach takich jak koła sportowe czy chemiczne. Można też włączać się w akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i rozwijać pasje w prężnie działającym Samorządzie Szkolnym oraz Szkolnym Kole Wolontariatu.

Szkoła nasza jest też miejscem organizowania wielu konkursów, które dają młodym ludziom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności rywalizowania ze swoimi rówieśnikami.
Pasjonaci chemii z całej Polski stają ze sobą w szranki podczas Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza od 28 lat. Konkurs gromadzi młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych, a od roku szkolnego 2015/2016 – także uczniów szkół podstawowych.
„Językowcy”, starsi i młodsi, mogą uczestniczyć w konkursach językowych „Expert” i „Junior”, a przyszli politolodzy i badacze stosunków międzynarodowych w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanym we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, w którym nasi uczniowie osiągają tytuły finalistów. Od roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, we współpracy z Politechniką Warszawską, organizuje Konkurs Matematyczny „Continuum” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w realizacji europejskich projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+. Daje to możliwość podróżowania po Europie i poznawania rówieśników z całego kontynentu.

Ponadto uczniowie naszego Technikum uczestniczyli w realizacji projektu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku „Szkoła z przyszłością”, którego priorytetem jest przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki polskiej.

W ramach porozumienia o współpracy między Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk a Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, IChF PAN sprawuje patronat nad ZSCE w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi oraz nad Konkursem Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza, organizowanym przez ZSCE.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest członkiem ogólnopolskiej Rady Szkół Ignacego Łukasiewicza, której celem jest propagowanie postaci naszego wielkiego Patrona i jego wkładu w światowy dorobek nauki i przemysłu. W ramach Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza organizowany jest konkurs o życiu i działalności tej wybitnej Postaci, w którym nasi uczniowie otrzymują wyróżnienia.
W 2017 r. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza był organizatorem XIII Sesji Szkół.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły są osobami wrażliwymi na problemy społeczne. Organizują akcję "Młodzież - dzieciom", w ramach której dla dzieci Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przygotowywane są paczki ze słodyczami, wycieczki, przedstawienia z okazji "Mikołajek" i na Dzień Dziecka.

W zawodach szachowych nasza młodzież zajmuje pierwsze miejsca w Płocku i woj. mazowieckim. Uczniowie naszej szkoły interesują się też problemami politycznymi współczesnej Europy, stając się laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UE oraz Olimpiady Wiedzy o UE "Gwiezdny Krąg".
Młodzież bierze też udział w konkursach europejskich, organizowanych przez Parlament Europejski w Brukseli. Laureaci wyjeżdżają na wycieczki do Brukseli i Antwerpii. Uczestniczą w Obchodach Dni Unii Europejskiej i spotykają się z europarlamentarzystami.
Od roku 2018/2019 młodzież bierze udział w projekcie "Bohateron", którego celem jest upamiętnianie i dbanie o Powstańców Warszawskich.
Uczniowie interesują się też naukami przyrodniczymi - biorą udział w ogólnopolskich konkursach geograficznych i są w nich wyróżniani, w warsztatach geograficznych i biologicznych, organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chłopcy i dziewczęta od wielu lat uczestniczą w rajdach, organizowanych przez PTTK (co roku jest to 10 imprez), zajmując czołowe miejsca. Młodzież interesuje się też wiedzą w zakresie zapobiegania pożarom, zajmując czołowe miejsca w miejskich zmaganiach oraz zdrowym stylem życia. Uczestniczymy jako instytucja edukacyjna w programie "Sieci Szkół Promujących Zdrowie", a uczniowie mają organizowane spotkania z dietetykiem.

Od wielu lat nasi uczniowie, uprawiający różne dyscypliny sportu, plasują się zawsze na podium w miejskich zawodach sportowych szkół średnich. Niektórzy z nich uczestniczą w zajęciach koła strzeleckiego i uczą posługiwania się bronią. W związku z tym zajmują czołowe miejsca w zawodach: "O srebrne muszkiety" oraz "Sprawni jak żołnierze".

Technikum nasze jest objęte patronatem ORLEN Laboratorium, gdzie  młodzież odbywa praktyki zawodowe, jak również odbywa zajęcia praktyczne w PKN ORLEN S.A.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A 1A | HUMANISTYCZNA

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1B 1B | MATEMATYCZNO-CHEMICZNA

Przedmioty punktowane: Chemia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0
1C | 1D 1C | 1D - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
60 0
1E 1E | MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;