Niezalogowany
zmień rozmiar:

V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji

Adres: Kobylińskiego 25
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Tomasz Wiśniewski
Strona WWW: www.zsce.pl
E-mail: zsce@zsce.pl
Telefon: 24 365 86 32

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza szczyci się wieloletnią tradycją. W 2017 roku Szkoła obchodziła swoje 55-lecie.

Dawny „Chemik” to dziś: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum.

Przez te wszystkie lata funkcjonowania Szkoła może się pochwalić wielotysięczną rzeszą absolwentów, z których wielu piastowała kierownicze stanowiska w PKN ORLEN S.A.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza daje szanse nie tylko zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań.

Uczniowie uczestniczą w konkursach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i zespołach muzycznych.

Szczególną uwagę zwraca się na rozwój zainteresowań związanych z chemią i technologią chemiczną. Dowodem tego jest organizowanie przez Szkołę od 27 lat Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim. Nasi uczniowie biorą też udział w konkursach organizowanych przez firmę Basell Orlen Polyolefins "Perspektywy BOP" oraz w ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest organizatorem:

:: Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Konkursów Językowych - język angielski, język niemiecki (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
:: Konkursu Matematycznego "Continuum" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Dzięki troskliwej opiece PKN ORLEN S.A. szkolne pracownie chemiczne są wyposażone w najlepszej klasy meble i sprzęt laboratoryjny, zaś sale lekcyjne są estetyczne i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Nasza szkoła uczestniczy od wielu lat w projektach unijnych, dedykowanych młodzieży w ramach programu Erasmus+. Uczniowie biorą udział w wymianie młodzieży: poznają życie swoich rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej i mają okazję zdecydować czy chcieliby studiować lub pracować w Europie Zachodniej.

Od września 2017 r. współpracujemy z firmą Cortland - autoryzowanym przedstawicielem Apple'a na Polskę, która zaopatrzyła naszą szkołę w najnowszy sprzęt typu iPad. Cortland zapewnia naszej szkole regularne bezpłatne szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Wykorzystanie iPadów na lekcjach, np.:  języka polskiego, pozwala zindywidualizować pracę, zarówno z uczniem zdolnym, jak i dysfunkcyjnym. Wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynia się do aktywizacji procesu nauczania, co skutkuje lepszymi wynikami nauczania.

W 2019 roku, dzięki pomocy PKN ORLEN S.A., została wyremontowana hala sportowa. Uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnego sprzętu na siłowni. 
Oferta:

Klasa 1 A | HUMANISTYCZNA
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
Drugi język: język francuski 

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na studiach filologicznych i pracować jako nauczyciele, tłumacze; w mediach - jako krytycy literaccy. Po studiach historycznych również można pracować w szkole lub instytucjach takich jak Instytut Pamięci Narodowej. Ukończenie historii sztuki oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków to praca w muzealnictwie, jako przewodnik lub mecenas sztuki, kurator wystaw. Po studiach archeologicznych pracuje się przede wszystkim w terenie, na eksponatach i artefaktach nawet sprzed wielu tysięcy lat. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to praca w mediach lub jako rzecznik prasowy. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to już nie tylko zajęcie dla „moli książkowych”, ale to elektroniczne bazy zasobów wiedzy i źródeł naukowych, a bibliotekarz w XXI wieku staje się brokerem informacji. Jeśli ktoś interesuje się zarówno językami obcymi jak i kulturą danego państwa czy regionu świata, najlepsze będą studia filologiczno–kulturowych, które umożliwiają rozwój takich dziedzin rozrywki jak turystyka historyczna. W biznesie mogą się natomiast odnaleźć osoby kończące studia na specjalności komunikacja i psychologia w biznesie. Jeśli ktoś chce nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi, powinien zastanowić się nad pedagogiką, psychologią lub logopedią. Można wówczas pracować zarówno w szkolnictwie, pomocy społecznej, jak i w służbie zdrowia. Zawodami pokrewnymi jest coach i doradca zawodowy, pracujący w biurach karier, działach personalnych korporacji i urzędach pracy. Bardzo dynamicznie rozwijającym się kierunkiem wiedzy jest też prawo własności intelektualnej i nowe media. Natomiast najzdolniejszym, pragnącym pozostać na uczelniach radzimy pomyśleć po kilku semestrach o drugim kierunku studiów - prawdziwy naukowiec to przecież także … filozof.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1B | EUROPEJSKA 
Przedmioty rozszerzone:  język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
Drugi język: język francuski  lub niemiecki (do wyboru)

Pociąga Cię myśl o pracy w unijnych strukturach administracyjnych agend polskich i zagranicznych lub nawet jako eurodeputowany? Sprawdź, czy klasa europejska może być początkiem drogi do Brukseli lub Strasburga. Osoby, pragnące robić karierę w służbie cywilnej państwowej, strukturach międzynarodowych lub samorządowych powinny ukończyć studia na kierunkach: prawo, administracja, samorząd terytorialny i polityka regionalna. Ukończenie prawa jest też pierwszym krokiem do skończenia aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, notarialnej, prokuratorskiej lub adwokackiej. Jeśli komuś marzy się kariera polityka – trzeba pomyśleć o politologii lub europeistyce, a realizację planów o pracy w służbach mundurowych należy zacząć od studiów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, wojskoznawstwo. Jeśli chcemy pracować na rzecz drugiego człowieka – warto skończyć studia na kierunkach: nauki o rodzinie lub praca socjalna. Młodzież zainteresowana tym, jak zmienia się nasze społeczeństwo powinna pomyśleć o socjologii, studiach na kierunku migracje międzynarodowe lub cywilizacja zachodnioeuropejska. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1C, 1D|  BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Drugi język: język niemiecki

Absolwent klasy biologiczno – chemicznej uważany jest za przyszłego lekarza. Jednak praca w służbie zdrowia to też ratownictwo medyczne, położnictwo, analityka medyczna, a więc praca w laboratorium, pielęgniarstwo, farmacja, fizjoterapia. Kierunki studiów bliskie naukom medycznym są to także: dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, biologia sądowa. Ukończenie ich daje możliwość pracy jako analityk w laboratoriach chemicznych, badawczych, sądowych i kryminalistycznych. Na rzecz człowieka można też pracować po ukończeniu studiów psychologicznych, po pedagogice specjalnej, logopedii klinicznej czy neurologopedii. Po ukończeniu biologii, chemii lub wychowania fizycznego można pracować jako nauczyciel w szkole. Absolwenci kierunków biologicznych znajdą też pracę w stacjach sanitarno – epidemiologicznych. Osoby pragnące rozwijać 'nauki o człowieku powinny pomyśleć o studiach w zakresie kognitywistyki, neurobiologii lub nanobioinżynerii. Klasa biologiczno – chemiczna to także miejsce do nauki dla młodych ludzi, którym na sercu leży dobro środowiska naturalnego. Oprócz sztandarowych kierunków studiów, takich jak ochrona środowiska, weterynaria czy leśnictwo, pojawiły się też nowe dyscypliny takie jak: behawiorystyka (czyli zoopsychologia), zoofizjologia (rehabilitacja zwierząt), ochrona i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich. Miłośnicy zwierząt mają tu wiele możliwości do wyboru zawodu.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 E | MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, informatyka
Drugi język: język niemiecki

Logiczne, konkretne myślenie, ale i abstrakcyjne pomysły, które potem wymagają stworzenia praktycznych rozwiązań, to cechy przyszłego programisty, innowatora, matematyka, który za pomocą skomplikowanych algorytmów potrafi oszacować powodzenie każdego przedsięwzięcia. Chciałbyś mieć własną firmę? Powinieneś skończyć studia na zarządzaniu, które wbrew pozorom wymaga wiedzy matematycznej. Z funkcjonowaniem firm związane są takie dyscypliny naukowe i kierunki studiów jak: finanse i rachunkowość, logistyka, inżynieria produkcji, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami . Matematycy i informatycy mogą też pracować w szkole jako nauczyciele. Rozwój infrastruktury i budownictwa to szansa na dobrze płatną pracę dla inżynierów budownictwa, telekomunikacji, mechaniki, elektroniki oraz mechatroniki. Z drugiej strony rozwój gospodarki związany jest z zawodami ekonomicznymi, za pomocą których opisuje się wykonywane procesy i co najważniejsze przepływy finansowe oraz prognozuje przyszłość. Jest to przestrzeń dla księgowych, doradców podatkowych i finansowych, analityków biznesowych. Specjaliści z branży IT znajdą też pracę w laboratoriach naukowych, jako realizatorzy dźwięku, w obsłudze nowych mediów, w akustyce, w cyfrowej animacji. Do badania rzeczywistości gospodarczej i do rozwoju procesów technologicznych coraz częściej wykorzystuje się wiedzę z pogranicza dyscyplin naukowych, co wymaga powstawania nowych kierunków studiów, takich jak: fizyka techniczna, ekonofizyka, informatyka i ekonometria, inżynieria materiałowa.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 F | GEOGRAFICZNO - MATEMATYCZNA 
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
Drugi język: język niemiecki

Interesują Cię nauki ścisłe i społeczne, lubisz poznawać świat i ludzi ? W tej klasie nie będziesz się nudził, wręcz przeciwnie – znajdziesz wiele okazji do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. To również miejsce dla przyszłych menedżerów i ekonomistów. Po ukończeniu studiów matematycznych lub geograficznych można zostać nauczycielem w szkole, natomiast wykonywanie wielu zawodów wymaga zarówno wiedzy matematycznej jak i geograficznej. Stąd takie kierunki studiów jak: geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, finanse i inwestycje, analityka gospodarcza, studia menedżerskie. Wiedza geograficzna i matematyczna niezbędna jest także w zawodach związanych z zasobami przyrodniczymi – chodzi tu na przykład o architekturę krajobrazu, geomonitoring, gospodarkę energetyczną, geozagrożenia oraz w przypadku logistyki. Nauka w klasie matematyczno – geograficznej przygotowuje do studiów miejskich, międzynarodowych stosunków gospodarczych, do kierunków takich jak inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria gazu łupkowego, inżynieria zagrożeń środowiskowych.
Zajęcia dodatkowe:

Młodzież naszej szkoły dzieli czas pomiędzy naukę i zabawę. Swoje zainteresowania uczniowie rozwijają na zajęciach takich jak: koło chemiczne, fizyczne, sportowe, w ramach zespołu muzycznego SPIN, klubu miłośników filmu DKF. Można też włączać się w akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i rozwijać pasje „społecznikowskie” w prężnie działającym Samorządzie Szkolnym.

Szkoła nasza jest też miejscem organizowania wielu konkursów, które dają młodym ludziom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności rywalizowania ze swoimi rówieśnikami. 
Pasjonaci chemii z całej Polski stają ze sobą w szranki podczas Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza od 26 lat. Konkurs gromadzi młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych, a od roku szkolnego 2015/2016 – także gimnazjalistów.
„Językowcy”, starsi i młodsi, mogą uczestniczyć w konkursach językowych „Expert” i „Junior”, a przyszli politolodzy i badacze stosunków międzynarodowych w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanym we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej, w którym nasi uczniowie osiągają tytuły finalistów. Od roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, we współpracy z Politechniką Warszawską, rozpoczął organizację Konkursu Matematycznego „Continuum” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w realizacji europejskich projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+. Daje to możliwość podróżowania po Europie i poznawania rówieśników z całego kontynentu. 

Ponadto uczniowie naszego Technikum uczestniczyli w realizacji projektu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku „Szkoła z przyszłością”, którego priorytetem jest przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki polskiej.

Dla uczniów najstarszych klas organizowane są zajęcia i spotkania w ramach projektu „Dzień Wiedzy z ORLENEM”, realizowanego przez PKN ORLEN S.A.

W ramach porozumienia o współpracy między Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, a Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, IChF PAN sprawuje patronat nad ZSCE w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi oraz sprawowania honorowego patronatu nad Konkursem Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza organizowanym przez ZSCE.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest członkiem ogólnopolskiej Rady Szkół Ignacego Łukasiewicza, której celem jest propagowanie postaci naszego wielkiego Patrona i jego wkładu w światowy dorobek nauki i przemysłu. W ramach Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza organizowany jest konkurs o życiu i działalności naszego Patrona, w którym nasi uczniowie otrzymują wyróżnienia. W 2017 r. szkoła była organizatorem XIII Sesji Szkół.


Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły są osobami wrażliwymi na problemy społeczne. Organizują akcję "Młodzież - dzieciom", w ramach której dla dzieci Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego przygotowywane są paczki ze słodyczami, wycieczki, przedstawienia z okazji "Mikołajek" i na Dzień Dziecka. Organizowane są też zajęcia dla dzieci ze szkoły specjalnej, czego celem jest uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych. 

Nasi uczniowie mogą kształtować swoje postawy patriotyczne , uczestnicząc w szrankach historycznych. Są to: Olimpiada Wiedzy Historycznej i Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach ( w obydwu uczniowie dotarli do finału ). W zawodach szachowych nasza młodzież zajmuje pierwsze miejsca w Płocku i woj. mazowieckim. Uczniowie naszej szkoły interesują się też problemami politycznymi współczesnej Europy, stając się laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UE oraz Olimpiady Wiedzy o UE "Gwiezdny Krąg". Młodzież bierze też udział w konkursach europejskich, organizowanych przez Parlament Europejski w Brukseli. Laureaci wyjeżdżają na wycieczki do Brukseli i Antwerpii. Uczestniczą w Obchodach Dni Unii Europejskiej, spotykają się z europarlamentarzystami, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze do Berlina.  Uczniowie klas z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie realizują projekt "Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu" Klubu Jagiellońskiego. Od roku 2018/2019 uczestniczą w projekcie "Bohateron", którego celem jest upamiętnianie i dbanie o Powstańców Warszawskich.

Uczniowie interesują się też naukami przyrodniczymi - biorą udział w ogólnopolskich konkursach geograficznych i są w nich wyróżniani, w warsztatach geograficznych i biologicznych, organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Chłopcy i dziewczęta od wielu lat uczestniczą w rajdach, organizowanych przez PTTK ( co roku jest to 10 imprez ), zajmując czołowe miejsca. Młodzież interesuje się też wiedzą w zakresie zapobiegania pożarom oraz zdrowym stylem życia. Uczestniczymy jako instytucja edukacyjna w programie "Sieci Szkół Promujących Zdrowie", a dla młodzieży organizowane są spotkania z dietetykiem. 

Od wielu lat nasi uczniowie, uprawiający różne dyscypliny sportu, plasują się zawsze na podium w miejskich zawodach sportowych szkół ponadgimnazjalnych. Mamy wśród naszych uczennic Mistrzynię Polski Juniorów w skoku wzwyż, a 8 w Mistrzostwach Świata Juniorek.Niektórzy z nich uczestniczą w zajęciach koła strzeleckiego i uczą posługiwania się nie tylko bronią pneumatyczną, stąd zajmowanie przez nich czołowych miejsc w zawodach takich jak: "O srebrne muszkiety", "Sprawni jak żołnierze".

Młodzież bierze też udział w ogólnopolskiej akcji "Dzień Przedsiębiorczości", podczas której sami muszą dostać się na jednodniową praktykę w wybranym zakładzie pracy lub instytucji.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A humanistyczna

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
1 ---
I B europejska

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Wiedza o społeczeństwie
4 ---
I C biologiczno - chemiczna

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
1 ---
I D biologiczno - chemiczna

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
9 ---
I E matematyczno - informatyczna

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Fizyka, Informatyka
2 ---
I F geograficzno - matematyczna

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
2 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;