Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Centrum Edukacji

Adres: Kobylińskiego 25
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Tomasz Wiśniewski
Strona WWW: www.zsce.pl
E-mail: zsce@zsce.pl
Telefon: 24 365 86 32

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza szczyci się wieloletnią tradycją. W 2017 roku Szkoła obchodziła swoje 55-lecie.

Dawny „Chemik” to dziś: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum.

Przez te wszystkie lata funkcjonowania Szkoła może się pochwalić wielotysięczną rzeszą absolwentów, z których wielu piastowała kierownicze stanowiska w PKN ORLEN S.A.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza daje szanse nie tylko zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań.

Uczniowie uczestniczą w konkursach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i zespołach muzycznych.

Szczególną uwagę zwraca się na rozwój zainteresowań związanych z chemią i technologią chemiczną. Dowodem tego jest organizowanie przez Szkołę od 27 lat Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim. Nasi uczniowie biorą też udział w konkursach organizowanych przez firmę Basell Orlen Polyolefins "Perspektywy BOP" oraz w ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest organizatorem:

:: Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Konkursów Językowych - język angielski, język niemiecki (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
:: Konkursu Matematycznego "Continuum" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Dzięki troskliwej opiece PKN ORLEN S.A. szkolne pracownie chemiczne są wyposażone w najlepszej klasy meble i sprzęt laboratoryjny, zaś sale lekcyjne są estetyczne i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W 2019 roku, również przy pomocy PKN ORLEN S.A., została wyremontowana hala sportowa. Uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnego sprzętu na siłowni. 

W rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" naszemu Technikum przysługuje miano "Złotej Szkoły' 2020"

Od roku szkolnego 2016/2017 młodzież naszej szkoły bierze udział w projekcie "Młodzież - stypendia dla uczniów szkół zawodowych". Każdego roku kilku lub nawet kilkunastu uczniów zostaje stypendystami Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Od września 2017 r. współpracujemy z firmą Cortland - autoryzowanym przedstawicielem Apple'a na Polskę, która zaopatrzyła naszą szkołę w najnowszy sprzęt typu iPad. Cortland zapewnia naszej szkole regularne bezpłatne szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Wykorzystanie iPadów na lekcjach, np.:  języka polskiego, pozwala zindywidualizować pracę, zarówno z uczniem zdolnym, jak i dysfunkcyjnym. Wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynia się do aktywizacji procesu nauczania, co skutkuje lepszymi wynikami nauczania.Oferta:
Klasy 1 Ta, 1 Tb, 1Tc | TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Przedmioty rozszerzone: chemia, matematyka
Języki obce: język angielski, język niemiecki

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym z przedmiotów ogólnokształcących. W trakcie nauki odbywają się dwa egzaminy zawodowe: w trzeciej klasie (CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego) oraz w piątej (CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym) . 


Zdobycie zawodu technik technologii chemicznej  daje  możliwość podjęcia pracy w jednym z największych koncernów w Europie - Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. lub w innym zakładzie przemysłu chemicznego.

Zdany egzamin zawodowy upoważnia do uzyskania suplementu do świadectwa w języku jednego z krajów Unii Europejskiej - co pozwala kontynuować naukę na uczelniach zagranicznych.
Zajęcia dodatkowe:

Młodzież naszej szkoły dzieli czas pomiędzy naukę i zabawę. Swoje zainteresowania uczniowie rozwijają na zajęciach takich jak koła sportowe czy chemiczne. Można też włączać się w akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i rozwijać pasje „społecznikowskie” w prężnie działającym Samorządzie Szkolnym oraz Szkolnym Kole PCK.

Szkoła nasza jest też miejscem organizowania wielu konkursów, które dają młodym ludziom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności rywalizowania ze swoimi rówieśnikami.
Pasjonaci chemii z całej Polski stają ze sobą w szranki podczas Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza od  27 lat. Konkurs gromadzi młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych, a od roku szkolnego 2015/2016 – także gimnazjalistów.
„Językowcy”, starsi i młodsi, mogą uczestniczyć w konkursach językowych „Expert” i „Junior”, a przyszli politolodzy i badacze stosunków międzynarodowych w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanym we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej, w którym nasi uczniowie osiągają tytuły finalistów. Od roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, we współpracy z Politechniką Warszawską, organizuje Konkurs Matematyczny „Continuum” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w realizacji europejskich projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+. Daje to możliwość podróżowania po Europie i poznawania rówieśników z całego kontynentu. 

Ponadto uczniowie naszego Technikum uczestniczyli w realizacji projektu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku „Szkoła z przyszłością”, którego priorytetem jest przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki polskiej.

Dla uczniów najstarszych klas organizowane są zajęcia i spotkania w ramach projektu „Dzień Wiedzy z ORLENEM”, realizowanego przez PKN ORLEN S.A.

W ramach porozumienia o współpracy między Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk a Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, IChF PAN sprawuje patronat nad ZSCE w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi oraz sprawowania honorowego patronatu nad Konkursem Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza, organizowanym przez ZSCE.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest członkiem ogólnopolskiej Rady Szkół Ignacego Łukasiewicza, której celem jest propagowanie postaci naszego wielkiego Patrona i jego wkładu w światowy dorobek nauki i przemysłu. W ramach Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza organizowany jest konkurs o życiu i działalności naszego Patrona, w którym nasi uczniowie otrzymują wyróżnienia. W 2017 r. szkoła była organizatorem XIII Sesji Szkół.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły są osobami wrażliwymi na problemy społeczne. Organizują akcję "Młodzież - dzieciom", w ramach której dla dzieci Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego przygotowywane są paczki ze słodyczami, wycieczki, przedstawienia z okazji "Mikołajek" i na Dzień Dziecka. 

Nasi uczniowie mogą kształtować swoje postawy patriotyczne , uczestnicząc w szrankach historycznych. Są to: Olimpiada Wiedzy Historycznej i Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach 

( w obydwu uczniowie dotarli do finału ). W zawodach szachowych nasza młodzież zajmuje pierwsze miejsca w Płocku i woj. mazowieckim. Uczniowie naszej szkoły interesują się też problemami politycznymi współczesnej Europy, stając się laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UE oraz Olimpiady Wiedzy o UE "Gwiezdny Krąg". Młodzież bierze też udział w konkursach europejskich, organizowanych przez Parlament Europejski w Brukseli. Laureaci wyjeżdżają na wycieczki do Brukseli i Antwerpii. Uczestniczą w Obchodach Dni Unii Europejskiej i spotykają się z europarlamentarzystami. Od roku 2018/2019 młodzież bierze udział w projekcie "Bohateron", którego celem jest upamiętnianie i dbanie o Powstańców Warszawskich.

Uczniowie interesują się też naukami przyrodniczymi - biorą udział w ogólnopolskich konkursach geograficznych i są w nich wyróżniani, w warsztatach geograficznych i biologicznych, organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Chłopcy i dziewczęta od wielu lat uczestniczą w rajdach, organizowanych przez PTTK ( co roku jest to 10 imprez ), zajmując czołowe miejsca. Młodzież interesuje się też wiedzą w zakresie zapobiegania pożarom, zajmując czołowe miejsca w miejskich zmaganiach oraz zdrowym stylem życia. Uczestniczymy jako instytucja edukacyjna w programie "Sieci Szkół Promujących Zdrowie", a uczniowie mają organizowane spotkania z dietetykiem.

Od wielu lat nasi uczniowie, uprawiający różne dyscypliny sportu, plasują się zawsze na podium w miejskich zawodach sportowych szkół ponadgimnazjalnych. Niektórzy z nich uczestniczą w zajęciach koła strzeleckiego i uczą posługiwania się nie tylko bronią pneumatyczną. W związku z tym zajmują czołowe miejsca w zawodach: "O srebrne muszkiety" oraz "Sprawni jak żołnierze".

Technikum nasze jest objęte patronatem ORLEN Laboratorium, gdzie  młodzież odbywa praktyki zawodowe, oprócz zajęć w PKN ORLEN S.A.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I TA technik technologii chemicznej

Przedmioty punktowane: Chemia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Fizyka
30 ---
I TB technik technologii chemicznej

Przedmioty punktowane: Chemia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Fizyka
30 ---
I TC technik technologii chemicznej

Przedmioty punktowane: Chemia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Fizyka
30 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;