Niezalogowany
zmień rozmiar:

I PRYWATNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA DRAPIEWSKIEGO W PŁOCKU

Adres: Henryka Sienkiewicza 26
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: MAŁGORZATA MROCZKOWSKA
Strona WWW: http://plastyk-plock.pl
E-mail: sekretariat@plastyk-plock.pl
Telefon: 243640720

Opis oferty:

Informacje ogólne:

„Szkoła z kulturą” – I Prywatne Liceum Sztuk  Plastycznych  im. Władysława Drapiewskiego w Płocku jest bezpłatną szkołą artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi przez Ministra Kultury na czas nieokreślony. W europejskiej przestrzeni edukacji, kultury i sztuki szkoła funkcjonuje nieprzerwanie od 1993 roku. Za wybitne zasługi w realizacji zadań edukacyjnych i artystycznych oraz całokształt działalności publicznej na rzecz województwa mazowieckiego szkoła została odznaczona ustanowionym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia (2018), a także ustanowionym przez Radę Powiatu Płockiego jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia Rady Powiatu za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Płockiego i rozsławienia jego imienia Medalem Zasłużony dla Powiatu Płockiego (2022), którego zaszczytna dewiza brzmi: Polsce i Ziemi Płockiej

Najstarsza niepubliczna szkoła plastyczna w Polsce tworzy unikatowy na Mazowszu, kulturalny „Płocki Ogród Sztuki”. Mieści się w ścisłym centrum miasta, w otoczonym ogrodem z dwoma pomnikami przyrody zabytkowym budynku, zaadaptowanym do najnowszych wymagań edukacyjnych liceum artystycznego. Realizuje podstawy programowe licealnych przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych w pięcioletnim cyklu kształcenia po szkole podstawowej. Integruje artystów plastyków i utalentowaną artystycznie młodzież Mazowsza Płockiego. Nauka kończy się państwowym egzaminem dyplomowym i egzaminem maturalnym. Organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wychowankowie i absolwenci otrzymują poszukiwane w kraju i za granicą uprawnienia zawodowe plastyka z określoną specjalizacją. Dysponują nowoczesną wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi podejmowanie studiów na tak atrakcyjnych kierunkach, jak m.in. malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika i szkło, tkanina i ubiór, jubilerstwo, fotografia, architektura wnętrz i scenografia, wzornictwo przemysłowe, projektowanie ogrodów i architektura krajobrazu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona dóbr kultury, edukacja artystyczna, zarządzanie kulturą wizualną, intermedia i komunikacja medialna, grafika komputerowa itp., a ponadto zdany egzamin maturalny uprawnia do kontynuowania nauki na dowolnych kierunkach studiów wyższych.

Nasi uczniowie są laureatami międzynarodowych konkursów plastycznych o zasięgu europejskim i światowym, m.in. Young Artist Competition Connecting Global Villages w USA, Międzykulturowe poszukiwania w sztuce Only Water, Labirynt wyobraźni, Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..., Początek był w Polsce, Portret rodzinny oraz ogólnopolskich plastycznych i historii sztuki, m.in. Sztuka i nauka, Sztuka cenniejsza niż złoto, Exlibris, W stronę fantazji i wyobraźni, Tęcza, Portrety, Płock w Unii Europejskiej, Autoportret czyli portret własny, Powidoki, Start the Game, Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego.

I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego jest organizatorem Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, w którym uczestniczą uczniowie szkół plastycznych Polski, Węgier, Ukrainy, Czech, Słowacji, Litwy. Konkurs posiada rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W uznaniu wysokiego poziomu organizacyjnego i artystycznego biennale szkoła posiada patronaty honorowe Ambasadorów Czech, Węgier, Słowacji i Litwy w Polsce, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szkoła jest również organizatorem Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” dla uczniów szkół podstawowych na Mazowszu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Płockiego.

Zasłużone dla edukacji plastycznej osoby i instytucje otrzymują ustanowiony w Jubileuszu XXV-lecia Szkoły Medal Pamiątkowy Pro Patria et Arte. Szkoła wydała w 2018 roku monografię naukową Szkoła z kulturą. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego. Zarys dziejów i osiągnięć w latach 1993-2018, a w 2022 roku opracowanie albumowe 25 egzaminów dyplomowych i matur w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w latach 1998-2022  pióra Marka Mroczkowskiego.
Oferta:
W nowym roku szkolnym proponujemy kandydatom do bezpłatnego I Prywatnego Liceum Sztuk  Plastycznych  im. Władysława Drapiewskiego w Płocku cztery atrakcyjne kierunki edukacji artystycznej:

Klasa I A – aranżacja przestrzeni (aranżacja wnętrz)

Klasa I B – techniki graficzne (projektowanie graficzne i multimedialne)

Klasa I C – fotografia i film (fotografia artystyczna)

klasa I D – techniki malarskie (tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, mural)

Wśród nauczanych przedmiotów artystycznych są: rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, rzeźba, historia sztuki, aranżacja wnętrz, projektowanie graficzne i multimedialne, techniki malarskie, fotografia artystyczna. Absolwenci naszego liceum zdają państwowy egzamin dyplomowy i uzyskują tytuł zawodowy plastyka ze specjalnością aranżacja wnętrz albo projektowanie graficzne, fotografia artystyczna, techniki malarskie, dający poszukiwane w Polsce i za granicą uprawnienia zawodowe. Zdają również egzamin maturalny, który uprawnia do kontynuowania nauki na dowolnych kierunkach studiów wyższych.

Zajęcia artystyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i filmu, grafiki komputerowej, grafiki warsztatowej z prasą graficzną, druku 3D, aranżacji wnętrz, historii sztuki. Prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych nauczycieli artystów plastyków. Dzięki temu szkoła plastyczna zapewnia gruntowne przygotowanie do egzaminu dyplomowego i uzyskania kwalifikacji zawodowych plastyka.

„Szkoła bez kredy” – wszystkie zajęcia ogólnokształcące odbywają się w klasach wyposażonych w najnowocześniejsze monitory interaktywne produkcji amerykańskiej o przekroju 75 i 85 cali, a także inne multimedialne środki dydaktyczne i biblioteki przedmiotowe. Przedmioty ogólnokształcące realizują nauczyciele, w większości dyplomowani, z kwalifikacjami egzaminatorów maturalnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy od lat skutecznie przygotowują absolwentów do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na dowolnych kierunkach. 

Uczniowie nasi każdego roku uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych i konsultacjach z wybitnymi artystami i uczonymi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Nasi młodzi artyści wyjeżdżają rokrocznie na szkolne plenery malarsko-rysunkowo-fotograficzne m.in. do Bud Lucieńskich, Soczewki, Cierszewa, Nieborowa, Arkadii, Mierek, Olsztynka, Torunia, Wisełki oraz organizowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Jeżewie i Kazimierzu Biskupim. Realizujemy wystawy artystyczne poplenerowe, semestralne, aneksów, dyplomów, indywidualne uczniowskie i klasowe, a także numizmatyczne, filatelistyczne i bibliofilskie, debaty, konferencje popularno-naukowe.

W „szkole z kulturą” panuje miła i serdeczna atmosfera artystyczna. Nasi uczniowie jako osoby wrażliwe na piękno mogą rozwijać twórczość plastyczną otrzymując zindywidualizowane wsparcie pedagogów i artystów plastyków. Traktowany podmiotowo uczeń w pełni rozwija swój talent artystyczny, wspierany stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Rady Ministrów RP, Prezydenta Płocka, Fundacji ORLEN Dar Serca oraz właścicieli szkoły. To w naszej szkole uczniowie rozpoczynają budowę swojej artystycznej kariery zawodowej.
Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy:

*      naukę w zakresie licealnych przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów artystycznych takich jak rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, grafika warsztatowa i komputerowa, dekoratorstwo wnętrz, podstawy fotografii i filmu, aranżacja przestrzeni, historia sztuki,

* korzystanie z najnowocześniejszej w Polsce szkolnej pracowni komputerowej z łączem światłowodowym 1 GB/s i z programami graficznymi m.in. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Animator, CorelDRAW, Corel Photo-Paint, CorelCAD, Painter, 3DS Max, Autocad, Sketchup2020, V-Ray, ArchiCad, Artlantis 2020  do projektowania przestrzennego i na płaszczyźnie oraz wykonywania prac malarskich i rysunkowych,

*      zajęcia w pracowni druku 3D,

* zajęcia z fotografii i filmu w najnowocześniejszym w Polsce, profesjonalnie wyposażonym szkolnym atelier fotograficznym,

* zajęcia w pracowni grafiki warsztatowej ze specjalistyczną prasą graficzną,

* zajęcia w pracowni rzeźby wyposażonej m.in. w komorowy piec ceramiczny, piec do ceramiki raku, piec do fusingu i slumpingu,

*      zajęcia w najnowocześniejszej obecnie w kraju szkolnej siłowni plenerowej na czternaście stanowisk,

* przygotowanie do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych z listy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

* rozwijanie talentu plastycznego w ramach zindywidualizowanej i spersonalizowanej edukacji artystycznej,

* projektowanie artystycznej kariery zawodowej,

* biwaki integracyjne i turystyczno-krajoznawcze,

* atrakcyjne plenery malarsko-rysunkowe własne i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

* warsztaty artystyczne i wycieczki studyjne do wyższych szkół sztuk pięknych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,

* promowanie młodych talentów w Europie Środkowej we współpracy z Ambasadami Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej.


Zapewniamy:

ciekawe i nowe kierunki kształcenia dostosowane do współczesnych potrzeb europejskiego i amerykańskiego rynku artystycznego,

spotkania z wybitnymi artystami plastykami – twórcami kultury wysokiej i ambitnej sztuki nowoczesnej,

naukę i wychowanie pod opieką doświadczonych pedagogów – nauczycieli dyplomowanych, egzaminatorów maturalnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej,

wszystkie zajęcia w specjalistycznych pracowniach komputerowych, malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, druku 3D, fotografii i filmu, podstaw projektowania, historii sztuki wyposażonych w księgozbiory podręczne, dostęp do Internetu 1 GB/s i monitory interaktywne,

przygotowywanie uczniom indywidualnych i zbiorowych wystaw w dysponującej profesjonalnymi systemami ekspozycji i oświetlenia szkolnej sali wystawowej, Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów, Płockiej Galerii Sztuki, Płockiej Galerii Dzieci i Młodzieży, Domu Darmstadt, Muzeum Diecezjalnym im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Mazowieckim, Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku,

gruntowne przygotowanie do egzaminu dyplomowego i uzyskanie kwalifikacji zawodowych plastyka pod kierunkiem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,

przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,

kulturalną, bezpieczną i przyjazną szkołę,

miłą, rodzinną i artystyczną atmosferę,

„bezpieczną szkołę w czasach pandemii” - we wszystkich łazienkach bezpieczne, sterowane fotokomórkami: dozowniki mydła w płynie, baterie umywalkowe, podajniki papieru, systemy spłukujące i wolno opadające deski WC, odświeżacze powietrza. We wszystkich pomieszczeniach szkolnych znajdują się sterowane fotokomórkami dozowniki płynu dezynfekcyjnego do rąk.


„Szkoła z kulturą”

to jedna z najlepszych szkół artystycznych w Polsce

jedyna średnia szkoła plastyczna między Łodzią a Warszawą

tutaj już dziś możesz zapewnić sobie miejsce w naszej szkole artystycznej

tu dobrze zdasz maturę i dostaniesz się na wymarzone studia

lub podejmiesz pracę twórczą mając uprawnienia zawodowe plastyka

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
KLASA I A Aranżacja wnętrz

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Plastyka
22 0
KLASA I B Projektowanie graficzne i projektowanie multimedialne

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Plastyka
22 0
KLASA I C Fotografia artystyczna

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Plastyka
15 0
KLASA I D Tradycyjne techniki malarskie

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Plastyka
15 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;