Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące (ZS im. Leokadii Bergerowej)

Adres: Płock
Płock
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: www.zsberg.edu.pl
E-mail: zsrberg@poczta.onet.pl
Telefon:

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Nasza Szkoła to ponad 99 lat tradycji i doświadczeń.

Jej początki sięgają roku 1923,

kiedy z inicjatywy miejscowych organizacji społecznych i ówczesnego starosty

powstała Powiatowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Trzepowie.

W 1977 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa powstał Zespół Szkół Rolniczych.

 

 

Od roku 2002 szkoła nosi nazwę:

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

 

Obecna siedziba Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 

mieści się przy ulicy Kutnowskiej 30 w Płocku.

 

Oferta:
​Jesteśmy szkołą otwartą, bezpieczną i nowoczesną. Korzystając z naszej bogatej tradycji i pamiętając o wartościach, stawiamy na dynamiczny rozwój i dostosowanie się do potrzeb uczniów. Nasi uczniowie zdobywają nową wiedzę i umiejętności nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych. Uczestniczą w spotkaniach, zajęciach, warsztatach, prelekcjach, szkoleniach prowadzonych przez specjalistów różnych branż. Poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych nasi uczniowie rozwijają zainteresowania i pasje.
Bierzemy aktywny udział w wielu ogólnopolskich akcjach i programach. organizujemy cykliczne imprezy szkolne, podczas których łączymy naukę ze sportem i zabawą. 
Nasi uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach rekreacyjno dydaktycznych, wydarzeniach kulturalnych.  Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atmosferę sprzyjającą nauce i wychowaniu oraz wszechstronny rozwój młodzieży z uwzględnieniem zainteresowań, jak i deficytów.

 

Uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali średnią ocen minimum 
4.00 - mogą otrzymać stypendium Starosty Płockiego. 
Uczniom zamiejscowym oferujemy miejsca w internacie.... STAWIAMY NA ROZWÓJ

Badania zewnętrzne stawiają nas w rankingu jako szkołę sukcesu
i wspierającą. 

Do dyspozycji uczniów oddajemy: nowoczesne pracownie przedmiotowe, pracownie do nauki zawodu, pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną, multimedialną czytelnią, salę gimnastyczną, boisko do gier zespołowych, stołówkę oraz internat. 

Uczniowie uczestniczą w spotkaniach, zajęciach warsztatowych, prelekcjach, szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z różnych branż. Tym samym zdobywają nową wiedzę i umiejętności oraz cenne doświadczenia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oferujemy następujący kierunek kształcenia:

ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ  (4- LETNIE LICEUM)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA


Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

język polski

historia

wiedza o społeczeństwiePrzedmioty punktowane przy rekrutacji:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- KLASA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA (język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie)
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23, DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU, BĘDZIE WSPIERANA PRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY

16 maja 2022 r.

(zgodnie z terminamiustalonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty)

Zobacz:  https://zsbergedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/milewskaelzbieta_zsberg_edu_pl/ElZhrs6pfPBIn8evmP8-qgcBVooPLFYyzS1aGbQiRaIK-Q?e=dyWKKm

Informacje szczegółowe
na stronie szkoły w zakładce Kandydaci

link  strona
szkoły: www.zsberg.edu.pl  


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajęcia dodatkowe:


 ... STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ

Nauka w naszej szkole to doskonała okazja do tego, aby nie tylko zdobywać wiedzę, ale również rozwijać swoje pasje, korzystając z atrakcyjnej bazy dydaktycznej szkoły. Na naszych uczniów czekają nowoczesne pracownie przedmiotowe, pracownie do nauki zawodów, pracownie komputerowe, biblioteka szkolna z multimedialna czytelnią, boisko do gier zespołowych, stołówka oraz internat.

 

Zapewniamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, podczas których młodzież rozwija swoje zainteresowania i zdolności. W naszej szkole działają między innymi koła: 

 

 KOŁO HISTORYCZNE „MŁODZI DEMOKRACI- MIŁOŚNIKAMI HISTORII”

KOŁO MATEMATYCZNE

 SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

    KOŁO CHEMICZNE

KOŁO ŻYWIENIOWE

 KOŁO TURYSTYCZNO – HOTELARSKIE

 SKKT PTTK TROPOS

    KOŁO PCK

  KOŁO FLORYSTYCZNE

  SKS AGROPOL

 SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA ,,JESTEM DLA INNYCH” SZKOLNY KLUB INICJATYW TWÓRCZYCH 

INTERNACKI KLUB WOLONTARIUSZA

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne, podczas których łączymy naukę
ze sportem i zabawą (Otrzęsiny, Szkolny Dzień Profilaktyki, Szkolny Dzień Bez Przemocy, itp.). Nasi uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach rekreacyjno – dydaktycznych (np. Toruń, Kłodawa, Warszawa, Oświęcim, Częstochowa), wydarzeniach kulturalnych (spektakle teatralne i profilaktyczne, lekcje muzealne, koncerty, wystawy, itp.) oraz zawodach sportowych Dla naszych uczniów organizujemy konsultacje ze specjalistami (np. prawnik, doradca zawodowy) oraz przedstawicielami różnych instytucji. Młodzież uczestniczy także w spotkaniach ze znanymi ludźmi ze świata nauki, kultury,
polityki i sportu.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- KLASA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski

Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
17 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1204;