Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Płocku w ZSEK

Adres: Abpa.A. Nowowiejskiego 4
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Ireneusz Szychowski
Strona WWW: http://zsek.pl/
E-mail: ekonomik@plocman.pl
Telefon: 24 367 19 65

Opis oferty:

Informacje ogólne:

   Płocki Ekonomik jest najstarszą szkolą zawodową na Mazowszu. Jej początki sięgają 1921 roku. W okresie międzywojennym nosiła nazwę, najpierw Szkoły Przemysłowo – Handlowej  Żeńskiej im. Królowej Kingi, a następnie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego. Po drugiej wojnie światowej -  Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, a od 1996 r. Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego. 
   Zgodnie z potrzebami lokalnego i krajowego rynku pracy, szkoła kształci w 6 kierunkach w ramach Technikum oraz na 2 kierunkach w ramach Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie nauki uczniowie mogą poszerzać swoje kompetencje zawodowe zdobywając dodatkowe umiejętności np: pilotowanie imprez turystycznych, animacja wolnego czasu itp. Po ukończeniu szkoły absolwenci podejmują pracę w licznych przedsiębiorstwach i instytucjach. Są doskonale przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej. Mogą również kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Szkołę ukończyło ponad 22000 absolwentów


Oferta:

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023


 Branżowa Szkoła I stopnia  

magazynier - logistyk /sprzedawca (15+15)

        Będziesz umiał: planować i obsłużyć przepływ towarów, zapewnić firmie system dystrybucji, zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową, organizować procesy magazynowe, dobrać środki transportu do realizowanego zadania, przygotować i sprawdzić dokumenty finansowe, przewozowe, raporty magazynowe. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, handlowych, spedycyjnych


ZAPEWNIAMY

- Miłą i przyjazną atmosferę

- Dobrze wykształconą kadrę nauczycieli (pasjonatów)

- Kształcenie w atrakcyjnych zawodach

- Każdy zainteresowany uczeń znajdzie u nas swoje miejsce

- Rozwój fizyczny na zajęciach SKS

- Udział w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych

- Efektywne doradztwo zawodowe

- Opiekę pielęgniarki szkolnej

- Ciekawe kontakty i współpracę z Teatrem Dramatycznym, Płocką Orkiestrą SymfonicznąJęzyki obce do wyboru: niemiecki, rosyjski


UWAGA: Przy przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  Skierowania do lekarza wydaje sekretariat szkoły.
Zajęcia dodatkowe:
Proponujemy:
* Działalność w Samorządzie Uczniowskim.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1A - MAGAZYNIER/LOGISTYK-SPRZEDAWCA Kierunek ten obejmuje: logistyczną obsługę klienta i magazynu, realizację procesów magazynowych, obsługę magazynów przyprodukcyjnych
i dystrybucji, obsługę programów komputerowych SUBIEKT GT.
Możliwa praca w: hurtowniach, centralach logistycznych, halach magazynowych o różnym profilu produktów, zakładach produkcyjnych i wydobywczych, sieciach sklepów, firmach spedycyjnych.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1204;