Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Adres: Lasockiego 14
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Robert Kowalski
Strona WWW: http://sosw2plock.com
E-mail: sosw2plock@poczta.onet.pl
Telefon: 24 366 03 50

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Płocku. Jako jedyna taka placówka w Polsce w swoich strukturach posiadamy Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne. W ramach działalności Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej oraz haloterapia w grocie solnej. Biorą w nich udział uczniowie  i wychowankowie naszego Ośrodka.  Dla każdego podopiecznego dobierany jest indywidualny program usprawniający układany przez wykwalifikowanych terapeutów. W programach uwzględniany jest stan zdrowia, zdolności motoryczne oraz ewentualne zalecenia lekarskie. W ramach zajęć z zakresu rehabilitacji przeprowadzamy ćwiczenia korekcyjne, ogólnousprawniające, rozluźniające, ćwiczenia w odciążeniu oraz terapię ręki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bieżni, rotora z biofeedbackiem, symulatora chodu PIO, najnowszych modeli foteli masujących i wanien do hydromasażu  oraz innych specjalistycznych sprzętów do terapii. Po ćwiczeniach uczniowie  i ich opiekunowie mogą zrelaksować się w grocie solnej, w której oddycha się powietrzem bogatym w związki soli. Wygodne fotele i muzyka relaksacyjna, ściany wyłożone krystalicznymi, podświetlanymi bryłami solnymi oraz szum wody spływającej po kamieniach wpływają kojąco i leczniczo na ciało i umysł przebywających tam osób.


Oferta:
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy obejmuje opieką edukacyjno-wychowawczą młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie zdobywają umiejętności i doświadczenie w ramach przysposobienia do pracy z zakresu prac porządkowo - pielęgnacyjnych, rękodzielnictwa, gospodarstwa domowego. Ponadto młodzież uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych i usprawniających przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i pomocy dydaktycznych oraz bazy lokalowej: sal rehabilitacyjnych, groty solnej, sali doświadczania świata, sali do integracji sensorycznej, pracowni logopedycznej oraz sali multimedialnej.

Zajęcia dodatkowe:
Istotnym elementem pracy jest wdrażanie do umiejętnego gospodarowania czasem wolnym, co jednocześnie ma kształtować kulturę zabawy, wypoczynku i rozrywki oraz rozwijać osobowość. Cele te realizowane są poprzez zajęcia pozalekcyjne, które organizowane są według potrzeb uczniów. Ważną i ciekawą formą działalności jest organizacja wyjść i wycieczek oraz obozów profilaktyczno-sportowych.   Ta niezwykle skuteczna forma pracy stanowi uzupełnienie wiedzy. Wszystkie proponowane formy pracy z młodzieżą (rehabilitacja, terapie psychologiczno-pedagogiczne, wycieczki ) są nieodpłatne. Placówka dysponuje czterema busami do przewozu osób, dzięki którym bez ograniczeń może realizować  wyjścia i wycieczki. Dla uczniów spoza  terenu Płocka placówka ma do zaoferowania internat. Internat jest integralną częścią Ośrodka, który stwarza wychowankom komfortowe warunki. Dobrze wyposażone ciepłe, przytulne sypialnie, pokoje dziennego pobytu, pion sanitarno-higieniczny dostosowany jest do wymaganych standardów. 

Zapraszamy na naszą stronę : sosw2plock.com

DOKUMENTY
Komplet dokumentów kandydatów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien zawierać:
1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
3. Dwie fotografie.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.
5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.
6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).
8. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe).
9. Dokumentacja zdrowotna.
10. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. 

REKRUTACJA
Rozpoczęła się rekrutacja do klas I, na rok szkolny 2022/2023.  Podania   o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy można składać w siedzibie placówki  (Płock, ul. Lasockiego 14).
Od 24 czerwca kandydaci składają kopie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej oraz pozostałe dokumenty podane w wykazie.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 23.144.336.125 Harmonogram ID: 1204;