Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Płocku w SOSW nr 2

Adres: Lasockiego 14
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Robert Kowalski
Strona WWW: http://sosw2plock.com
E-mail: sosw2plock@poczta.onet.pl
Telefon: 24 366 03 50

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14. Jako jedyna taka placówka w Polsce, w swoich strukturach posiadamy Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne. W ramach działalności Centrum  odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej oraz haloterapia w grocie solnej. Biorą w nich udział uczniowie  i wychowankowie naszego Ośrodka. Dla każdego podopiecznego dobierany jest indywidualny program usprawniający układany przez wykwalifikowanych terapeutów. W programach uwzględniany jest stan zdrowia, zdolności motoryczne oraz ewentualne zalecenia lekarskie. W ramach zajęć z zakresu rehabilitacji przeprowadzamy ćwiczenia korekcyjne, ogólnousprawniające, rozluźniające, ćwiczenia w odciążeniu oraz terapię ręki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bieżni, rotora z biofeedbackiem, symulatora chodu PIO, najnowszych modeli foteli masujących i wanien do hydromasażu oraz innych specjalistycznych sprzętów do terapii. Po ćwiczeniach uczniowie i ich opiekunowie mogą zrelaksować się  w grocie solnej, w której oddycha się powietrzem bogatym w związki soli. Wygodne fotele i muzyka relaksacyjna, ściany wyłożone krystalicznymi, podświetlanymi bryłami solnymi oraz szum wody spływającej po kamieniach wpływają kojąco i leczniczo na ciało i umysł przebywających tam osób. Szkoła  zawsze oferowała szeroką paletę kierunków nauczania zawodów zarówno dla dziewcząt jak  i dla chłopców. Kierunki kształcenia zawodowego jakie proponuje placówka wynikają z potrzeb kandydatów oraz regionalnego rynku pracy. Wysoką jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra oraz dobrze wyposażone pracownie zawodowe. Ponadto szkoła na bieżąco współpracuje  z okolicznymi zakładami pracy, w których realizowane jest kształcenie zawodowe praktyczne. Placówka dysponuje czterema busami do przewozu osób, dzięki którym bez ograniczeń może realizować wyjścia i wycieczki. Dla uczniów spoza  terenu Płocka placówka ma do zaoferowania internat. Internat jest integralną częścią Ośrodka, który stwarza wychowankom komfortowe warunki – dobrze wyposażone, ciepłe, przytulne sypialnie oraz pokoje dziennego pobytu, pion sanitarno-higieniczny dostosowany do wymaganych standardów. 

Oferta:
W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy nabór na kierunki:
KUCHARZ

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Zajmuje się oceną jakości produktów i ich prawidłowym przechowywaniem. Dokonuje obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy. Obsługuje sprzęt gastronomiczny. Przygotowuje dania zimne, gorące i podstawowe desery oraz wydaje dania. 

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII 

Pracownik pomocniczy gastronomii odpowiada za wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne. Są to czynności porządkowe w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, czynności pomocnicze związane z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych, realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności, wykonywanie prac pomocniczych w części handlowo - usługowej obiektu gastronomicznego.

PIEKARZ

Piekarz to osoba, która wytwarza różnego rodzaju pieczywo według ustalonych receptur. Pierwszym etapem pracy piekarza jest właściwe przygotowanie surowców do produkcji oraz wytworzenie ciasta na różne rodzaje pieczywa. Następnie jego dzielenie i kształtowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesu rozrostu końcowego oraz wypiekanie ciasta w różnego typu piecach piekarskich. Zwykle do obowiązków piekarza należy również przygotowanie i przekazywanie gotowych wyrobów do wysyłki i sprzedaży. Praca piekarza wiąże się z obsługą różnego typu maszyn, urządzeń oraz aparatury kontrolno - pomiarowej. 

FRYZJER

Fryzjer to osoba, która dba o fryzurę klienta. W zależności od życzeń klienta, fryzjer doradza mu w wyborze odpowiedniej fryzury, myje włosy (w trakcie mycia może wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, np. masaż głowy), strzyże i modeluje włosy, przeprowadza zabiegi koloryzacji włosów, takie jak: farbowanie, rozjaśnianie,  tworzenie pasemek,  balejaż, dekoloryzacja, przedłuża i zagęszcza włosy, tworzy fryzury okolicznościowe (np. na śluby, zabawę sylwestrową). Prowadzi konsultacje z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej. Doradza w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury. Wykonuje zabiegi pielęgnacji włosów i skóry głowy, strzyżenie włosów, golenie i formowanie zarostu męskiego oraz zabiegi zmiany koloru włosów i stylizacji fryzur.

PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA

Pracownik pomocniczy fryzjera pracuje w salonie fryzjerskim jako pomocnik fryzjera. Wykonuje prace związanie z przygotowaniem stanowiska pracy do usług fryzjerskich; wykonywania zabiegów pielęgnacji i zmiany kształtu włosów; pomocy podczas wykonywania zabiegów strzyżenia, przedłużania i zagęszczania, golenia oraz formowania zarostu męskiego; udziela również pomocy podczas wykonywania zabiegów zmiany koloru włosów.  

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą pojazdów używanych w transporcie drogowym. Obsługa i konserwacja, jako jedno z podstawowych zadań mechanika, polega na cyklicznym przeglądzie pojazdów, kontroli stanu technicznego zespołów mechanicznych oraz wymianie zużytych elementów takich jak: oleje, płyny, filtry czy elementy układu hamulcowego. Równie ważnym zadaniem mechanika jest naprawa pojazdów. Wymaga ona w pierwszej kolejności postawienia  właściwej diagnozy, a więc określenia, które elementy pojazdu uległy uszkodzeniu i jakie były tego przyczyny. Następnie mechanik dokonuje demontażu uszkodzonych części , wymienia je na nowe, ponownie montuje i odpowiednio reguluje. Wykonuje przeglądy podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych. Diagnozuje stan techniczny podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Wykonuje naprawy pojazdów samochodowych. W trakcie nauki uczeń odbywa kurs na prawo jazdy w kategorii B.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej współpracuje ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym. Pracownicy pomocniczy, w strukturze organizacyjnej, najczęściej podlegają pracownikom służby pięter, pracownikom recepcji oraz pracownikom technicznym. Wykonuje czynności pomocnicze związane z obsługą gości, czynności porządkowe wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie oraz czynności pomocnicze w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 

OGRODNIK

Ogrodnik to osoba, która zawodowo zajmuje się uprawą i pielęgnacją roślin.  Mogą to być warzywa, owoce, kwiaty, grzyby jadalne, krzewy ozdobne, drzewa, hodowane zarówno na świeżym powietrzu - w ogrodach, parkach lub na polu, jak i w obiektach zamkniętych, np. szklarniach. Wykonuje prace  związane z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych. Wykonuje prace związane ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych. Wykonuje prace związane z prowadzeniem i obsługą mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie. W trakcie nauki odbywa kurs prawa jazdy w kategorii T.

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Operator procesów introligatorskich to specjalista, który przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne. Kształcenie branżowe prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone są w zakładach pracy oraz pracowniach szkolnych. 

CUKIERNIK

Głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów. Odpowiada on za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone. Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Gotowy wyrób podlega ocenie organoleptycznej. Zakres obowiązków cukiernika jest związany z wielkością zakładu, w jakim pracuje. 
Zajęcia dodatkowe:
​   

​      Szkoła umożliwia uczniom rozwój swoich zainteresowań w ramach:

- kół zainteresowań (fryzjerskie, mechaniczne, teatralne, fotograficzne, informatyczne, plastyczno-florystyczne)

- zajęcia sportowe.

 Ponadto na terenie placówki funkcjonuje Klub Sportowy „Lasotczak”, który jest inicjatorem wielu wydarzeń sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Organizuje wakacyjne obozy sportowe, które są nieodpłatne dla młodzieży.

 Zapraszamy na naszą stronę internetową:  sosw2plock.com

DOKUMENTY

Komplet dokumentów kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 powinien zawierać :

1. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6.

2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

4. Dwie fotografie.

5. Odpis skrócony aktu urodzenia. 

6. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).

9. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019r. poz. 1651).

10.  W przypadku kandydatów do klas o kierunku mechanik pojazdów samochodowych i ogrodnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 

11. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych  (kierunek: piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy gastronomii ).

12. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe). 

13. Dokumentacja zdrowotna.

14. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

REKRUTACJA

   Rozpoczęła się  rekrutacja do klas I, na rok szkolny 2023/2024. Podania o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 można składać w siedzibie placówki  (Płock, Lasockiego 14).

    Od 23 czerwca kandydaci składają kopie świadectw ukończenia  szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem, przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz pozostałe dokumenty podane  w wykazie. 


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Próg punktów

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 169; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1311;