Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Płocku w SOSW nr 2

Adres: Lasockiego 14
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Robert Kowalski
Strona WWW: http://sosw2plock.com
E-mail: sosw2plock@poczta.onet.pl
Telefon: 24 366 03 50

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Branżowa Szkoła I Stopnia jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14. Jako jedyna taka placówka w Polsce, w swoich strukturach posiadamy Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne. W ramach działalności Centrum  odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej oraz haloterapia w grocie solnej. Biorą w nich udział uczniowie  i wychowankowie naszego Ośrodka. Dla każdego podopiecznego dobierany jest indywidualny program usprawniający układany przez wykwalifikowanych terapeutów. W programach uwzględniany jest stan zdrowia, zdolności motoryczne oraz ewentualne zalecenia lekarskie. W ramach zajęć z zakresu rehabilitacji przeprowadzamy ćwiczenia korekcyjne, ogólnousprawniające, rozluźniające, ćwiczenia w odciążeniu oraz terapię ręki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bieżni, rotora z biofeedbackiem, symulatora chodu PIO, najnowszych modeli foteli masujących i wanien do hydromasażu oraz innych specjalistycznych sprzętów do terapii. Po ćwiczeniach uczniowie i ich opiekunowie mogą zrelaksować się  w grocie solnej, w której oddycha się powietrzem bogatym w związki soli. Wygodne fotele i muzyka relaksacyjna, ściany wyłożone krystalicznymi, podświetlanymi bryłami solnymi oraz szum wody spływającej po kamieniach wpływają kojąco i leczniczo na ciało i umysł przebywających tam osób. Szkoła  zawsze oferowała szeroką paletę kierunków nauczania zawodów zarówno dla dziewcząt jak  i dla chłopców. Kierunki kształcenia zawodowego jakie proponuje placówka wynikają z potrzeb kandydatów oraz regionalnego rynku pracy. Wysoką jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra oraz dobrze wyposażone pracownie zawodowe. Ponadto szkoła na bieżąco współpracuje  z okolicznymi zakładami pracy, w których realizowane jest kształcenie zawodowe praktyczne. Placówka dysponuje czterema busami do przewozu osób, dzięki którym bez ograniczeń może realizować wyjścia i wycieczki. Dla uczniów spoza  terenu Płocka placówka ma do zaoferowania internat. Internat jest integralną częścią Ośrodka, który stwarza wychowankom komfortowe warunki – dobrze wyposażone, ciepłe, przytulne sypialnie oraz pokoje dziennego pobytu, pion sanitarno-higieniczny dostosowany do wymaganych standardów. 

Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy nabór na kierunki:
- KUCHARZ:
Ocenia jakość produktów; 
Przechowuje żywność; 
Dokonuje obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy; 
Obsługuje  sprzęt gastronomiczny;
Przygotowuje dania zimne, gorące i podstawowe desery;
Wydaje dania.
Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

- PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII 
Pracownik pomocniczy gastronomii odpowiada za wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne. 
Są to czynności porządkowe w obiektach świadczących usługi gastronomiczne; 
czynności pomocnicze
związane z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych; 
realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności; 
wykonywania prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego oraz wykonywania prac pomocniczych w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego.

- PIEKARZ:
Magazynuje surowce piekarskie, dodatki i materiały pomocnicze; 
Przygotowuje surowce i sporządza półprodukty piekarskie;
Dzieli ciasto i kształtuje kęsy na wyroby piekarskie; 
Przeprowadza rozrost kęsów oraz wypiek pieczywa; 
Ekspediuje gotowe wyroby.
Piekarz to osoba, która wytwarza różnego rodzaju pieczywo według ustalonych receptur. Pierwszym etapem pracy piekarza jest właściwe przygotowanie surowców do produkcji oraz wytworzenie ciasta na różne rodzaje pieczywa. Następnie jego dzielenie i kształtowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesu rozrostu końcowego oraz wypiekanie ciasta w różnego typu piecach piekarskich. Zwykle do obowiązków piekarza należy również przygotowanie i przekazywanie gotowych wyrobów do wysyłki i sprzedaży. Praca piekarza wiąże się z obsługą różnego typu maszyn, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.


- FRYZJER
Prowadzi konsultacje z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
Doradza w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
Wykonuje zabiegi pielęgnacji włosów i skóry głowy; 
Wykonuje strzyżenie włosów, golenie i formowanie zarostu męskiego;
Wykonuje zabiegi zmiany koloru włosów i stylizacji fryzur.
 Fryzjer to osoba, która dba o fryzurę klienta. W zależności od życzeń klienta, fryzjer doradza mu  w wyborze odpowiedniej fryzury, myje włosy (w trakcie mycia może wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, np. masaż głowy), strzyże i modeluje włosy, przeprowadza zabiegi koloryzacji włosów, takie jak: farbowanie, rozjaśnianie, tworzenie pasemek, balejaż, dekoloryzacja, przedłuża i zagęszcza włosy, tworzy fryzury okolicznościowe (np. na śluby, zabawę sylwestrową).

- PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA

Pracownik pomocniczy fryzjera
pracuje w salonie fryzjerskim jako pomocnik fryzjera. Wykonuje prace związane
z przygotowaniem stanowiska pracy do usług fryzjerskich; wykonywania
zabiegów pielęgnacji i zmiany kształtu włosów; pomocy podczas
wykonywania zabiegów strzyżenia, przedłużania i zagęszczania, golenia
oraz formowania zarostu męskiego; udziela również pomocy podczas wykonywania
zabiegów zmiany koloru włosów.

- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Wykonuje przeglądy podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
Diagnozuje stan techniczny podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
Wykonuje naprawy pojazdów samochodowych.
Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą pojazdów używanych w transporcie drogowym.  
Obsługa i konserwacja, jako jedno z podstawowych zadań mechanika, polega na cyklicznym przeglądzie pojazdów, kontroli stanu technicznego zespołów mechanicznych oraz wymianie zużytych elementów takich jak: oleje, płyny, filtry czy elementy układu hamulcowego. Równie ważnym zadaniem mechanika jest naprawa pojazdów. Wymaga ona w pierwszej kolejności postawienia właściwej diagnozy, a więc określenia, które elementy pojazdu uległy uszkodzeniu i jakie były tego przyczyny. Następnie mechanik dokonuje demontażu uszkodzonych części, wymienia je na nowe, ponownie montuje i odpowiednio reguluje.

- PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
Wykonuje czynności pomocnicze związane z obsługą gości; 
Wykonuje czynności porządkowe wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 
Wykonuje czynności pomocnicze w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej współpracuje ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym. Pracownicy pomocniczy, w strukturze organizacyjnej, najczęściej podlegają pracownikom służby pięter, pracownikom recepcji oraz pracownikom technicznym.

- OGRODNIK
Wykonuje prace związane z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych 
i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
Wykonuje prace związane ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
Wykonuje prace związane z prowadzeniem i obsługą mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie    
Ogrodnik to osoba, która zawodowo zajmuje się uprawą i pielęgnacją roślin. Mogą to być warzywa, owoce, kwiaty, grzyby jadalne, krzewy ozdobne, drzewa, hodowane zarówno na świeżym powietrzu – w ogrodach, parkach lub na polu, jak i w obiektach zamkniętych, np. szklarniach.

- OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Operator procesów introligatorskich to specjalista, który  przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne.

Kształcenie branżowe prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone są w zakładach pracy oraz pracowniach szkolnych.
Zajęcia dodatkowe:
​   

​      Szkoła umożliwia uczniom rozwój swoich zainteresowań w ramach:

- kół zainteresowań (fryzjerskie, mechaniczne, teatralne, fotograficzne, informatyczne, plastyczno-florystyczne)

- zajęcia sportowe.

 Ponadto na terenie placówki funkcjonuje Klub Sportowy „Lasotczak”, który jest inicjatorem wielu wydarzeń sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Organizuje wakacyjne obozy sportowe, które są nieodpłatne dla młodzieży.

 Zapraszamy na naszą stronę internetową:  sosw2plock.com

DOKUMENTY

Komplet dokumentów kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia powinien zawierać :

1. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6.

2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

4. Dwie fotografie.

5. Odpis skrócony aktu urodzenia. 

6. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).

9. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

10.  W przypadku kandydatów do klas o kierunku mechanik pojazdów samochodowych i ogrodnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

11. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych  (kierunek: piekarz, kucharz, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy gastronomii ).

12. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe). 

13. Dokumentacja zdrowotna.

14. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

REKRUTACJA

   Rozpoczęła się  rekrutacja do klas I, na rok szkolny 2022/2023. Podania o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 można składać w siedzibie placówki  (Płock, Lasockiego 14).

    Od 24 czerwca kandydaci składają kopie świadectw ukończenia  Szkoły Podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone na każdej stronie za zgodność   z oryginałem, przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz pozostałe dokumenty podane  w wykazie. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub orzeczenia  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w terminie do końca  sierpnia  rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Z kolei odpowiednio właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 23 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 23.144.336.125 Harmonogram ID: 1204;