Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Adres: Ułańska 1
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: BARBARA GOTOWICKA
Strona WWW: www.zdz-plock.com.pl
E-mail: dyrektor@zdz-plock.com.pl
Telefon: 242628738

Opis oferty:

Informacje ogólne:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada certyfikat zarządzania jakością według ISO 9001:2015. Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku funkcjonuje od 1992 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę we własnym budynku położonym przy niezbyt ruchliwej ulicy. Teren wokół szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. Obiekt szkolny jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Szkoła jest bezpieczna, przyjemna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły.

Nowocześnie wyposażone pracownie w internet, tablicę interaktywną oraz inne pomoce dydaktyczne,  gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Znaczącym sukcesem i mobilizacją do dalszego rozwoju są posiadane certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”,  „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”,  „Bezpieczna szkoła-bezpieczna przyszłość".

W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią wyposażona w bogaty księgozbiór oraz dostęp do internetu. 

Zapewniamy fachową opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Stawiamy na aktywność fizyczną, w ramach wychowania fizycznego młodzież korzysta z nowocześnie wyposażonej siłowni znajdującej się na terenie szkoły, sali gimnastycznej, basenu i boiska „Orlik”.

Nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, biwakach i zajęciach terenowych. Na terenie szkoły funkcjonują ośrodki egzaminacyjne powołane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Szkoła ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami, zakładami pracy i urzędami w ramach praktyk zawodowych oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Dla podniesienia jakości, efektywności i skuteczności kształcenia uczniowie naszych szkół są objęci wsparciem projektów finansowanych z Unii Europejskiej oraz mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Kandydaci zobowiązani są do wykonania badań profilaktycznych i otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie. Dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w ustalonym terminie rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat składa dyrektorowi szkoły informację w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśniającą przyczynę niedotrzymania terminu - zaświadczenie należy złożyć nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

  • od 15.06.2020 r.  do 10.07.2020 r. do godz. 15.00 - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00 - składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - składanie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły.

Oferta:
W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy BEZPŁATNE kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia w niżej wymienionych zawodach:
- fryzjer z elementami kosmetyki
- kierowca mechanik
- kucharz
- sprzedawca


Zajęcia dodatkowe:
  • kółko teatralno-językowe,
  • kółko krajoznawczo-turystyczne,
  • SKS - piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka, zajęcia crossfit,
  • szkolenia zawodowe prowadzone przez firmę "Wella" z zakresu stylizacji koloru i nowoczesnego strzyżenia
  • szkolenia gastronomiczne prowadzone przez firmę „Chefs Culinary"
  • szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, diagnostyki samochodowej, wizażu i stylizacji paznokci.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I FRYZJER Z ELEMENTAMI KOSMETYKI Zdobywane umiejętności w zawodzie – uczeń:
Potrafi wykonywać zabiegi fryzjerskie, tj. strzyżenie, mycie, suszenie modelowaniem, pielęgnowanie, czesanie, trwała ondulacja, rozjaśnianie i farbowanie włosów;
Potrafi wykorzystać we właściwy sposób specjalistyczne materiały fryzjerskie;
Doradza klientom w doborze fryzury oraz środków pielęgnacyjnych do włosów;
Potrafi właściwie ocenić gatunek i stan włosów klientów;
Potrafi wykonać podstawowe zabiegi kosmetyczno-pielęgnacyjne.


Przedmioty punktowane: Chemia, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 ---
I KIEROWCA MECHANIK Po ukończeniu szkoły kierowca mechanik będzie potrafił:
obsługiwać środki transportu drogowego,
posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi,
oceniać stan techniczny środków transportu drogowego,
użytkować środki transportu drogowego zgodnie z przeznaczeniem,
stosować przepisy o ruchu drogowym i przewozie rzeczy,
posługiwać się dokumentacją techniczną dotyczącą środków transportu,
obliczać koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego,
prowadzić dokumentację dotyczącą transportu drogowego.


Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 ---
I KUCHARZ Zdobywane umiejętności – uczeń:
sporządza różnego rodzaju potrawy, desery, napoje na przyjęcia okolicznościowe;
potrafi obliczyć wartość odżywczą i energetyczną potraw;
dobiera właściwe surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych;
potrafi przygotować różnorodny asortyment potraw różnymi technikami i metodami;
potrafi posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami, służącymi do przygotowania potraw i napojów oraz potrafi prowadzić ich bieżącą konserwację;Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 ---
I SPRZEDAWCA Zdobywane umiejętności – uczeń:
potrafi sprzedać produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej lub hurtowej;
obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio;
sprawdza towary pod względem jakościowym i ilościowym;
potrafi zorganizować zaopatrzenie i przyjąć dostawę towarów;
potrafi przygotować i wyeksponować w odpowiedni sposób produkty do sprzedaży;
zawiera transakcje sprzedaży i wystawia faktury na towary;
potrafi przeprowadzić reklamację zakupionych towarów.


Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
24 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;