Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku

Adres: 1 Maja 7
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: LESZEK MOCZYBRODA
Strona WWW: http://www.plock.zdz.edu.pl
E-mail: ckplock@zdz.edu.pl
Telefon: 243661077

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Branżowa Szkoła I Stopnia  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku jest szkołą  o wieloletniej tradycji kształcenia. Oferujemy  kierunki, które umożliwiają zdobycie odpowiedniego zawodu.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, a nauka jest bezpłatna.  W naszej Branżowej Szkole I Stopnia gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Potwierdzeniem tego jest otrzymany przez szkołę System Jakości ISO 9001:2015, liczne certyfikaty i wyróżnienia. Zatrudniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną, pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego. Zapewniamy przyjazną atmosferę w szkole oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Wszystkie sale lekcyjne i pracownie są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. W szkole zamontowany jest system sygnalizacji pożaru, oddymiania, alarmowy i monitoringu, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Oferta:
Oferta szkolna na rok szkolny 2022/2023.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  - SZKOŁA BEZPŁATNA

Zawody:


fryzjer  z elementami kosmetyki

sprzedawca

kierowca mechanik

ZAPEWNIAMY PRAKTYKI.

Posiadamy pracownie: 4 komputerowe, mechaniczną, 2 fryzjerskie, 1 fryzjersko-kosmetyczną wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Program nauczania w zawodzie fryzjer  wzbogacony jest o elementy kosmetyki.

Wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Uczniowie klas I w zawodzie kierowca mechanik i sprzedawca  otrzymają bezpłatnie komplet podręczników do przedmiotów zawodowych.

Uczniowie klas I w zawodzie fryzjer  otrzymają bezpłatnie wybrane akcesoria fryzjerskie.


Klasa wielozawodowa - zawody:


fryzjer  

kierowca mechanik

blacharz samochodowy

cukiernik

elektryk

elektromechanik

elektromechanik pojazdów samochodowych

lakiernik samochodowy

mechanik pojazdów samochodowych

piekarz

stolarz

PRAKTYKI U PRACODAWCÓW -uczeń podpisuje umowę o pracę i staje się młodocianym pracownikiem.

Wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Uczniowie klasy wielozawodowej branżowej szkoły pierwszego stopnia zdają egzamin czeladniczy w Cechu Rzemiosł, który jako jedyny jest  ważny w Unii Europejskiej.
Zajęcia dodatkowe:
W szkole można rozwijać swoje zainteresowania w następujących kołach:
szkolne koło sportowe,
szkolne koło strzeleckie,
szkolne koło turystyczne,
szkolne koło informatyczne,

szkolne koło wolontariatu,
szkolne koło teatralne.


Absolwenci w zawodzie fryzjer mają możliwość kontynuacji nauki w naszej szkole Branżowej  II Stopnia  w zawodzie technik usług fryzjerskich.


Uczniowie naszej szkoły otrzymają 10% zniżkę na kurs prawa jazdy we wskazanym przez nas ośrodku szkoleniowym.


W klasie wielozawodowej   szkoła ponosi coroczne koszty kształcenia ogólnozawodowego  na turnusach dokształcania zawodowego.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
KL. I F - FRYZJER Z ELEMENTAMI KOSMETYKI fryzjer z elementami kosmetyki

Przedmioty punktowane: Chemia, Język angielski, Język polski, Matematyka
20 0
KL. I KM - KIEROWCA MECHANIK kierowca mechanik

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
20 0
KL. I S - SPRZEDAWCA sprzedawca

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
20 0
KL. I W/C-KLASA WIELOZAWODOWA klasa wielozawodowa w następujących zawodach:
fryzjer
cukiernik
piekarz


Przedmioty punktowane: Chemia, Język angielski, Język polski, Matematyka
20 0
KL. I W/F - KLASA WIELOZAWODOWA klasa wielozawodowa w następujących zawodach:
blacharz samochodowy
elektryk
elektromechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy
mechanik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik
stolarz


Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
25 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 159; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 1210;