Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Adres: Ułańska 1
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: BARBARA GOTOWICKA
Strona WWW: www.zdz-plock.com.pl
E-mail: biuro@zdz-plock.com.pl
Telefon: 242628689

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada certyfikat zarządzania jakością według ISO 9001:2015. Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku funkcjonuje od 1992 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę we własnym budynku położonym przy niezbyt ruchliwej ulicy. Teren wokół szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. Obiekt szkolny jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Szkoła jest bezpieczna, przyjemna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły.
Nowocześnie wyposażone pracownie w internet, tablicę interaktywną oraz inne pomoce dydaktyczne,  gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
Znaczącym sukcesem i mobilizacją do dalszego rozwoju są posiadane certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”,  „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”,  „Bezpieczna szkoła-bezpieczna przyszłość".
W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią wyposażona w bogaty księgozbiór oraz dostęp do internetu. 
Zapewniamy fachową opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Stawiamy na aktywność fizyczną, w ramach wychowania fizycznego młodzież korzysta z nowocześnie wyposażonej siłowni znajdującej się na terenie szkoły, sali gimnastycznej, basenu i boiska „Orlik”.
Dla podniesienia jakości, efektywności i skuteczności kształcenia uczniowie naszych szkół są objęci wsparciem projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

  • od 15.06.2020 r.  do 10.07.2020 r. do godz. 15.00 - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00 - składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - składanie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły.Oferta:
W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy BEZPŁATNE kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym w:
klasie o profilu humanistycznym z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim
klasie o profilu informatycznym z rozszerzoną informatyką i językiem angielskimZajęcia dodatkowe:
  • kółko krajoznawczo-turystyczne,
  • SKS - piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka, zajęcia crossfit,
  • kółko teatralno-językowe
  • grafika 3D i wydruk 3D
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I LO H klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego i języka angielskiego.
Typowe zajęcia szkolne poszerza się o wyjścia do teatru, kina, muzeum, wyjazdy na wykłady do uczelni humanistycznych oraz poprzez realizację zainteresowań dziennikarskich i teatralnych w kołach zainteresowań dziennikarskim i teatralno-językowym.

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
48 ---
I LO INF Klasa informatyczna z rozszerzoną informatyką i językiem angielskim.
Klasa ta jest ofertą dla uczniów interesujących się nowoczesnymi osiągnięciami informatycznymi. Oprócz poszerzania wiedzy z informatyki i języka angielskiego uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z grafiki 3D i wydruku 3D. Ponadto w ramach współpracy z Mazowiecką Uczelnią Publiczną będą uczestniczyć w interesujących wykładach i ćwiczeniach na tej uczelni. Po ukończeniu tej klasy mają możliwość kształcenia się na wszystkich kierunkach politechnicznych.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
48 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 834;