Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówek
lub na adres e-mail: nabo.ponadpodstawowe@zjoplock.plStrony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl


Pytanie 1.

Jak wybrać na wniosku placówkę z innego miasta?

Odpowiedź:

W rekrutacji biorą udział tylko i wyłącznie płockie placówki, których listę można obejrzeć w zakładce "Oferty placówek".

Proponuję zadzwonić do poszukiwanej placówki i zapytać o procedury i terminy rekrutacji.


Pytanie 2.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia wniosku?

Odpowiedź:

Po raz pierwszy Kandydat nie loguje się, ponieważ nie ma jeszcze indywidualnego konta.
Kandydat
samodzielnie zakłada indywidualne konto naborowe, przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek", podając numer PESEL i ustalając hasło na pierwszej stronie formularza. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

Pytanie 3.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Przy pierwszym uruchomieniu wniosku system zakłada indywidualne konto Kandydata.
Zdefiniowane hasło w powiązaniu z numerem PESEL umożliwi logowanie do konta, a w dniu ogłoszenia wyników sprawdzenie czy oraz gdzie kandydat został zakwalifikowany/przyjęty.
Logowanie umożliwia dostęp do wyników rekrutacji WYŁĄCZNIE kandydata.
Oprócz sprawdzenia wyników „on – line”, informację będzie można uzyskać w placówce wybranej podczas rekrutacji.

Pytanie 4.

Wprowadziłem dane, ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru w celu skorygowania niepoprawnych informacji.
Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.

Pytanie 5.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-mail, a chcę wypełnić "Wniosek" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy wyłącznie do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.Pytanie 6.

Czy w placówce drugiego wyboru kandydaci będą mieli mniejsze szanse niż kandydaci, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru, jak również kolejność wyboru placówki na liście preferencji kandydata. Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak kandydat, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych.


Pytanie 7.

Jak zmienić swój wybór na etapie "Ewentualna zmiana preferencji kandydatów"?

Odpowiedź:

Należy zgłosić się do placówki pierwszego wyboru z prośbą o cofnięcie akceptacji wniosku (przywrócenie wniosku do edycji).
Następnie placówka lub kandydat przez stronę rekrutacyjną zmienia preferencje, drukuje poprawiony wniosek i podpisany dostarcza do placówki pierwszego wyboru.


Rekrutacja ID: 169; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1311;